(18.40 hodin)

 

Poslanec Jiří Kobza: Děkuji, pane předsedající. Chci se přihlásit k poslaneckému návrhu usnesení, které zní: "Poslanecká sněmovna České republiky vyzývá vládu České republiky, aby neprodleně zahájila kroky, které povedou k odstoupení České republiky od Newyorské deklarace o migraci." Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dále není v podrobné rozpravě nikdo přihlášen. Hlásí se pan poslanec Ondráček.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji. Můj návrh usnesení má dva body: "Poslanecká sněmovna

I. bere na vědomí informaci ministra vnitra a ministra zahraničních věcí Jana Hamáčka o postoji České republiky ke globálnímu paktu o bezpečné, řízené a legální migraci a o globálním paktu o uprchlících;

II. žádá vládu, aby do 15. 11. 2018 předložila Poslanecké sněmovně stanovisko vlády, se kterým se zástupce České republiky zúčastní jednání o přijetí globálního paktu o bezpečné, řízené a legální migraci a globálního paktu o uprchlících ve dnech 10. a 11. prosince 2018 v Marrákeši."

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Z místa se hlásí pan poslanec Kopřiva.

 

Poslanec František Kopřiva: Děkuji za slovo, pane předsedající.

Já bych rád navrhl usnesení: "Poslanecká sněmovna

I. ukládá vládě hledat věcné řešení pro bezpečné a řízené řešení globální migrace;

II. připomíná potřebu efektivního řešení nelegální migrace, zejména otázky návratu uprchlíků do země původu, boje proti pašerákům a problémů, které k nelegální migraci vedou;

III. zdůrazňuje nutnost ochrany zejména práv žen, prevenci sexuálního násilí a ukončení detence dětí;

IV. v této souvislosti Poslanecká sněmovna odsuzuje mediální výroky předsedy vlády ve věci odmítnutí přijetí osiřelých dětí z uprchlických táborů v Jordánsku."

Děkuji za slovo. (Potlesk z lavic Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. S přednostním právem pan předseda Stanjura. (V sále je velký hluk a neklid!)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já bych chtěl požádat, než začneme hlasovat, protože usnesení je poměrně celá řada, abychom je dostali vytištěné minimálně v jedné kopii pro jeden poslanecký klub. Myslím, že v rámci přestávky se to dá technicky zajistit, aby to někdo napsal a vytiskl. Je jich celá řada, bude se hlasovat asi po bodech a myslím si, že ten text bychom měli mít před sebou. Děkuji, že vyhovíte této formální záležitosti.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan zpravodaj. Poprosím o klid v sále.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Vážené kolegyně, kolegové, já se omlouvám, ale musím ten druhý bod po dohodě s panem ministrem vnitra a ministrem zahraničí upravit, protože mi dal informaci, že globální pakt o uprchlících se bude už projednávat teď, toho 25. září, na 73. zasedání OSN v New Yorku, takže ten Marrákeš se vztahuje pouze k migraci.

Takže ten druhý bod upravuji takto: "Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby do 15. 11. 2018 předložila Poslanecké sněmovně stanovisko vlády, se kterým se zástupce České republiky zúčastní jednání o přijetí globálního paktu o bezpečné, řízené a legální migraci ve dnech 10. a 11. prosinci 2018 v Marrákeši." Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Nevidím nikoho přihlášeného. Končím podrobnou rozpravu. Požádám o případná závěrečná slova. Byl tady návrh na přestávku, poprosím, aby ten návrh padl.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Vzhledem k tomu, o co požádal pan předseda ODS Zbyněk Stanjura, požádám o přestávku do 19 hodin, nebudeme přepisovat, asi rozkopírujeme, abychom se se zástupci klubů sešli - do 19 hodin přestávku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: S přednostním právem pan předseda Poslanecké sněmovny Vondráček.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vás nepotěším úplně, ale jménem zaměstnanců, kteří to připravují a potřebují na to určitý čas, tak by bylo ideální mít těch 30 minut, jestli to chcete mít vytištěné a všechno správně. Já bych dal protinávrh 30 minut. Myslím, že by to mělo mít nějakou štábní kulturu. Navrhuji 30 minut.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: S přednostním právem pan předseda Michálek.

 

Poslanec Jakub Michálek: Já jsem chtěl říct, že potom, co obdržíme návrhy v papírové podobě, požádáme o přestávku na poradu poslaneckého klubu v délce pravděpodobně 25 minut. (Hluk a neklid v sále neutichá.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Po poradě bych to přerušil do 19.45 hodin s tím, že když dostanete vytištěné návrhy usnesení, tak si berete přestávku. Děkuji.

 

(Jednání přerušeno v 18.45 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP