(10.00 hodin)
(pokračuje Richterová)

Také je potřeba si přiznat natvrdo, že ten, kdo je nejtěžší případ ve třetím stupni, je dneska často na tom opravdu stejně jako ten řekněme nejlehčí ve čtvrtém stupni. Systém nebude nikdy úplně dokonalý, proto jsme zásadní zastánci toho, abychom se příliš nerozpakovali a alespoň o něco zvýšili při příležitosti projednávání čtvrtého stupně i ten třetí. My jsme zatím předložili pozměňovací návrh na 11 000 korun pro třetí stupeň. Je to k diskusi, ale opravdu nechceme, aby ten rozdíl narůstal tak šíleně a aby ti, kteří často skutečně jenom, řekněme si, i shodou náhod a okolností nemuseli dosáhnout ten čtvrtý stupeň, byli tak nejvíce biti.

Co se týče té naprosté shody na tom, a abychom tímto podpořili komunitní péči a péči v domácím prostředí, tak jenom je potřeba doplnit, že tady skutečně došlo k tomu velikému rozvolnění od sociální práce na obcích na navázání na úřady práce, a proto dneska v řadě regionů není ani úplně přesné povědomí o tom, jaké všechny služby chybí, kolik chybí právě těch odlehčovacích služeb apod., to tady už zaznělo. Jenom je potřeba si to opravdu vytyčit jako hlavní věc na krajích, jak reálně zlepšit životy pečujících a lidí, kteří tu nepřetržitou péči potřebují.

Ještě jedna věc k lékařské posudkové službě a k celkové roztříštěnosti posuzování. My tím, jak to máme dnes nastavené, kolik různých posuzování se i opakuje na různé příspěvky znovu, to nesmírně zatěžuje systém. Vedle toho, že je třeba samozřejmě zajistit nové lékaře do lékařské posudkové služby, tam určitě je prostor pro to, jak to celé zefektivnit, aby člověk, který si byl zařizovat přeposouzení na invalidní důchod, nemusel za dva měsíce si vyřizovat obdobné přeposouzení na jiný druh dávek jenom proto, že tamty jsou na úřadu práce. To je také nesmírně důležité.

Ještě bych ráda zdůraznila věc, která nám jako státu fakt nejde a přitom dává největší smysl, a to je to, abychom podporovali samostatnost a odměňovali snahu o ni právě zase systémovým způsobem. Příkladem je třeba výcvik asistenčních psů. Bavíme-li se o financích, je nesmírně drahé, abychom pro lidi, kteří potřebují třeba pomoci zvednout mobil, který jim spadne, nebo takovouto pomoc typu přivolat pomoc, to může zajistit asistenční pes, ale dneska je velmi obtížné zajistit financování jeho výcviku. Hovořila jsem s manažerem organizace Pestrá panem Pragerem. Organizace Pestrá zajišťuje právě za zhruba 250 000 korun výcvik asistenčního psa pro osoby s těmito druhy potřeb a postižení, a když si představíme, že osm devět let takový pes může pomáhat třeba čtyři hodiny denně, opravdu ušetří to, aby tam nemusela být přítomna nějaká jiná osoba, člověk, tak to se dostaneme k částce kolem 1,7-1,8 milionu ušetřených za těch osm devět let života psa.

Vidíme, že to je systémové řešení, ale současně náš stát tohle neumí. Neumí takovéhle věci podporovat. Neumíme podporovat lidi v samostatnosti. Přesně jak tady zaznělo před chvílí, pokud se někdo třeba i velikým úsilím o něco zlepší, tak mu nesmírně může zkomplikovat život, že spadne do toho nižšího stupně závislosti bez varování a bez opravdu jistoty, že to je férové a spravedlivé. Tady s tím apelem, abychom na to hleděli jako na nutnost opravdu veliké, veliké provázanosti krajů a obcí s tím, jaké jsou potřeby jejich pečujících a jejich osob se zdravotním postižením, tak s vědomím tohohle všeho bych vás opět chtěla požádat o zvážení, zda současně s navýšením čtvrtého stupně nenavýšit i ten třetí. Pirátský návrh je navržení zatím, myslíme si, velmi kompromisně na 11 000 korun.

Děkuji za pozornost, kolegyně a kolegové.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dobré dopoledne. A nyní další v pořadí v obecné rozpravě vyzývám, aby se vyjádřila paní poslankyně Lucie Šafránková, a připraví se paní poslankyně Hana Aulická. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Lucie Šafránková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobré dopoledne, já se pokusím být poměrně stručná. Ráda bych vám řekla, že poslanci SPD tento senátní návrh změny zákona o sociálních službách podporují a kvůli těžce hendikepovaným občanům, kteří jsou odkázáni na pomoc druhých a v poslední době myslím, že nejen mě, ale určitě i vám napsali mnoho dopisů a e-mailů s žádostí právě o podporu tohoto návrhu. Senátní návrh tohoto zákona navyšuje příspěvek na péči postiženým osobám ve čtvrtém stupni závislosti z 13 200 korun na 19 200 korun. Jedná se o občany, kteří se bez asistence další osoby neobejdou při svých základních životních potřebách, nedokážou se bez pomoci např. najíst, přesunout z lůžka na vozík, obléci nebo provést osobní hygienu. Výše tohoto příspěvku na péči je přímo úměrná kvalitě asistenčních služeb, kterou si mohou dovolit čerpat, a především v době, po kterou mohou každý den osobního asistenta využít. Pokud tuto změnu schválíme, místo dosavadních čtyř hodin denně bude možné každý den rozšířit péči přibližně o 1,5 hodiny.

Ano, je to stále málo. Pořád zbývá dalších téměř 19 hodin každý den, během kterých jsou tito lidé odkázáni na nezištnou pomoc svých blízkých. Alternativou je pobyt v zařízeních ústavního typu. Všichni ale jistě cítíme, že život v ústavu se i přes kvalitní péči a vysokou odbornost personálu nikdy nemůže svou kvalitou vyrovnat životu v domácím prostředí.

Jsme bohatá společnost v srdci Evropy. O koho jiného by se každá společnost měla být schopna postarat než o ty, kteří to z tohoto objektivního důvodu, zdravotního důvodu, bez cizí pomoci nejsou schopni sami? Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji a další v pořadí vystoupí paní poslankyně Hana Aulická a připraví se pan poslanec Vít Kaňkovský. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a vážení kolegové, dovolte, abych i já vystoupila k tomuto tématu. Jak jsme si možná asi všichni vyposlechli, k tomuto návrhu není zásadních připomínek k tomu, abychom nikdo nechtěl přidat nebo valorizovat příspěvek na péči ve čtvrtém stupni. Každopádně si myslím, že i tak jak řekl prostřednictvím pana předsedajícího pan kolega Stanjura, tak jsou tam určité nedostatečnosti, které bychom i na výboru pro sociální politiku ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí opravdu měli řešit. Otázka je možná i opravdu přijít možná třeba s komplexním pozměňovacím návrhem, který by řešil nejenom ten čtvrtý stupeň, ale i třetí, ale to je opravdu otázka na další diskusi, tak jak budeme hovořit. Každopádně bych chtěla říci, že Senát, tak jak předložil... (Připomínka ze sálu.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já tedy budu muset přerušit na chvíli jednání a vyzývám členy vlády, aby se někdo dostavil v souladu s jednacím řádem. Přerušuji jednání na tři minuty, do 10.12 hodin, protože nemáme tady ani jednoho ministra přítomného v sále.

 

(Jednání přerušeno v 10.09 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP