(Jednání pokračovalo v 10.12 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak tříminutová pauza uplynula. Já bych chtěl znovu požádat členy vlády, aby se v souladu s jednacím řádem domluvili a alespoň jeden z členů vlády byl na jednání Poslanecké sněmovny.

Paní poslankyně prosím, můžete pokračovat.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji za slovo, pane předsedající. I když chápu, že pana ministra Ťoka (jako jediný ve vládní lavici) určitě asi příspěvek na péči tak nebere, ale jsme rádi, že můžeme pokračovat alespoň za jeho přítomnosti. Ale jenom poznámku - no, ženy byste neměli přerušovat, ale chápu, nedalo se nic jiného dělat. (S úsměvem.)

Chtěla bych říci, že návrh ze Senátu vychází z původního návrhu Ministerstva práce a sociálních věcí resp. vlády České republiky z minulého volebního období, který v Poslanecké sněmovně byl, a už mí kolegové a kolegyně na to upozornili. Ale můžeme polemizovat, z jakých důvodů se nestačil projednat. Každopádně spadl na konci volebního období pod stůl. Senát si však neosvojil předlohu jako celek, ale doslova můžeme hovořit, že vypreparoval pouze navýšení příspěvku ve čtvrtém stupni závislosti, tak jak bylo řečeno, do domácí péče.

Musím říci, že za KSČM hovoříme dlouhodobě o tom, že k valorizaci příspěvku na péči nejenom ve čtvrtém, ale přinejmenším ve třetím stupni mělo dojít už dávno, a i různé příspěvky, maily, telefonáty našich občanů k tomu opravdu navádějí, protože tak jak tady říkala vaším prostřednictvím, pane předsedající, kolegyně Maxová, která upozornila na systém pečujících osob, že pokud zůstávají pečující osoby doma a pečují o člověka takto nemocného, který má přiznán čtvrtý stupeň, tak de facto ve většině případů se vzdávají svého výdělku a to zatím náš stát neumí nijak řešit a je to jejich jediný příjem při péči této osoby.

Musíme také ale říci, že bychom rádi viděli, aby se nejednalo o navýšení nebo valorizaci jenom v domácí péči, ale i u pobytové péče, protože si myslíme, že tu vzniká, a pomáháme tím další nerovnosti. Byla tady třeba řečena příkladem hospicová péče. Musím říci, že hospicová péče je především zdravotní zařízení, sociální péče je tam používána opravdu v malé míře, je to především zdravotní část, která je tam poskytována. Ale hospicová péče doznává velký problém toho, že je nedostatečně financována. A když si vezmete, že v domácí péči se zvedne příspěvek ve čtvrtém stupni na 19 200, tak příchodem do hospicové péče, kde je opravdu jedna z těch nejlepších péčí o takto nemocné lidi, tak tím pádem zase spadne ten příspěvek na tu částku, která je. Opravdu si nemyslíme, že by to bylo vhodné, ale to je jenom příklad. Myslím si, že opravdu i ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí bychom měli pracovat na tom, aby ta nerovnost tady nebyla.

Chtěla bych říci, že druhý fakt je, že ta poskytovaná péče v domácím prostředí a ty služby, které jsou, je v terénu a po krajích různorodá. To znamená, není stejně dostupná, není stejně kvalitní. A to je ten problém, kdy i při možná trendu, kdy se podporuje stále více domácí péče, tak musíme říci, že tomu reálně neodpovídá ani dostatek, ani ta kvalita té péče, i když samozřejmě nehovořím, že jsou všechny stejné, ale především ta dostupnost je opravdu různorodá a především v těch malých obcích je velice malá.

Tak to by bylo asi za nás a chtěla bych jenom říci, že my v tuhle chvíli zřejmě budeme i pro zkrácení na těch třicet dnů, protože máme obavy, že by se opravdu nestihla projednat tato novela, a budeme jenom rádi, když i ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí se připraví ten komplexní pozměňující návrh ve spojení s některým z poslanců sociálního výboru, a budeme rádi, když pomůžeme našim občanům. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak děkuji za to vystoupení. S přednostním právem požádám o vystoupení paní zpravodajku Lenku Dražilovou. Nicméně přečtu ještě dvě omluvy. Omlouvám se, ale to bude hned. Takže pan poslanec předseda vlády Andrej Babiš se omlouvá na celý jednací den z pracovních důvodů a dnes od 9 do 12 hodin z pracovních důvodů pan poslanec Julius Špičák.

Tak prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Lenka Dražilová: Děkuji za slovo. Já také jenom krátce chci vystoupit v rozpravě. Všichni víme, že pobytové sociální služby jsou velmi nákladné a jedinou cestou, jak se postarat o naše seniory a zdravotně postižené, je cesta poskytování služeb prostřednictvím terénní péče a ambulantních služeb. Navíc z průzkumu vyplývá, že naprostá většina těchto lidí nemá o život v zařízeních ústavního typu zájem a chce žít v domácím prostředí. A k tomu potřebují dvě věci - dostupnou síť terénních a ambulantních služeb a finanční prostředky na to, aby si tyto služby mohli zaplatit.

I když také považuji tento návrh za nedostatečný, tak bych ráda za klub ANO sdělila, že budeme hlasovat pro to, aby návrh prošel do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak děkuji. A nyní tedy požádám o vystoupení pana poslance Víta Kaňkovského a připraví se paní poslankyně Helena Langšádlová. Pane poslanče, máte slovo. Prosím.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré dopoledne, vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové. Otevřeli jsme tady dneska téma, o kterém bychom mohli hovořit hodiny a hodiny, a nacházeli bychom další a další argumenty pro to, jakým způsobem zlepšit kvalitu nejenom zdravotně hendikepovaných, ale i jejich rodin. Myslím si, že na to tady dneska ani není čas a není tady na to asi ani ta správná půda. Myslím si, že ty diskuse potom i v odborné rovině, nikoliv pouze politické, budou hlavně ve výboru pro sociální politiku, případně v dalších výborech.

Já bych na úvod ale ještě krátce zmínil genezi, jak vlastně vznikal tento senátní návrh. Už se tady toho taky dotkl kolega Roman Sklenák, kolegyně Aulická, ale možná tady nezaznělo vše.

V minulém volebním období, bohužel až na jeho sklonku, zde přistála z vlády, a my jsme byli tenkrát její součástí, tak z MPSV přistál návrh poměrně velké novely zákona o sociálních službách, který jako jeden z bodů obsahoval skutečně navýšení příspěvku na péči ve čtvrtém stupni o tu samou částku, o jakou to navrhujeme dnes, resp. to navrhují senátoři, a my jsme rádi, že to navrhují. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP