(18.30 hodin)
(pokračuje Svoboda)

Samozřejmě pokud dojde k výměně tolika přednostů, je to jiná situace, než když ministr Němeček za celou dobu svého působení vyměnil tolik a tolik přednostů, oni také přednostové stárnou, odcházejí do důchodu, čili ten počet té výměny je veliký. To, co ve mně vzbuzuje určitý neklid, je to, že se od začátku říkalo, že v ostravské nemocnici bude mít pan ředitel Němeček obrovské problémy díky svému fungování ve vládě. Fungování ve vládě - to není o ničem jiném než o tom, že možná v nějaké podobě nevyhovoval vládnímu vedení. Ale tam nedošlo jenom k výměně přednostů klinik, tam došlo k výměně v managementu. Šéfkou personálního oddělení tak obrovské fakultní nemocnice s tak obrovským dosahem je nyní žena, která s tím povoláním žádnou praxi nemá, je absolventka nějaké střední školy učitelské. Nechci to vzdělání nijak snižovat, ale je to pravda, že je to vzdělání, které nemá s personalistikou nebo managementem nic společného. A v tom vidím celého zakopaného psa. Pokud se něco likviduje a uklízí a uklízí se tak, že je úplně jedno, co všecko spadne a jestli ten stroj bude fungovat dál, nebo jestli se zastaví, je to manažersky špatně. V takovéto situaci ten manažer musí být schopen zachovat chod věci, kterou napravuje. Napravit nelze tím, že něco zničím. Tak to nefunguje a v medicíně už by to vůbec tak fungovat nemělo.

Docent Šimetka je mimořádný odborník ve svém oboru. Říkám to s plnou vahou toho, že mám stejné povolání jako on a znám ho od mládí. On je tam dneska vlastně už více než deset let ve vedoucí funkci. Je to obor, který je dneska téměř na vymření. Toto povolání nechce skoro nikdo dělat, zodpovídat za porodnici a gynekologii, to je velmi, velmi obtížné povolání. Doktor Šimetka je vynikající odborník a je to slušný člověk. Slušný člověk říkám s tím velkým S na začátku. Jestliže on řekne, že není schopen na tom postu zůstat, vyvolává to ve mně více než pochybnosti o tom, že v nemocnici je všechno v pořádku. A jestliže v půlce týdne říkal, že se vrátí na post přednosty, a v pátek řekl "s tím ředitelem to opravdu nejde, já nejsem schopen s ním kooperovat", to jsou jeho slova, tak je něco špatně, pane ministře. A to se musí řešit.

A já jsem přesvědčen o tom, že tato Sněmovna má právo k tomu něco říct. Je to o té bazální a základní péči o naše občany. Je to oblast naší republiky, která má velmi mnoho jiných problémů, a ten problém navíc s problémem nemocnice a fakulty je skutečně více než nedobrý, abych použil jemného slova.

Jsem přesvědčen o tom, že v případě, když uplyne rok a změny, které jste si přál, nenastaly, je načase hledat jiný způsob řešení. Já neříkám nic jiného než to, je načase hledat jiný způsob manažerského řešení tohoto problému! A je to problém zdravotnický, je to problém univerzitní, je to problém lidský! A znovu říkám kruhem zpátky, a toto musí být někdo, kdo dokáže věci řešit, kdo má manažerské schopnosti a kdo je schopný komunikovat. Víte, lékaři jsou zvláštní sorta. Číšníci říkají, že jsou to nejhorší hosté, protože všemu rozumějí a vždycky mají pravdu. To ve vás trošku zůstává, když rozhodujete o takových věcech, jako je nemoc, nebo těžká nemoc. Ale na druhou stranu jsou to lidé velmi komunikativní, protože je to jejich povolání. Oni dneska fungují vlastně jako zpovědníci, protože v naší bezvěrské zemi se lidi nechodí tak moc radit do kostela, jako se radí se svými lékaři. A lékaři jsou zvyklí hledat řešení. Jsou zvyklí hledat řešení a vědí, že v jejich profesi neexistují opravné prostředky, a proto se snaží to řešení hledat rychle a dobře. Nevěřím tomu, protože já ty lidi znám, některé z nich vlastně odmlada jako začínající lékaře, některé jako rovnocenné kolegy, že by tito lidé nebyli ochotni přistoupit na nějaké řešení, které by bylo funkční. V takovém počtu, v jakém to tam je, je to prostě té situaci neodpovídající.

Neříkám žádné usnesení, které by se mělo hlasovat. To, co říkám, je můj apel na vás, pane ministře. Řešte to skutečně vážně. A neřešte to s pocitem, že máte nějaký směr, něco jste chtěl a že to chcete prosadit. Řešte to tak, aby to bylo řešení věci prospěšné. A když řeším něco prospěšně, tak mnohdy musím říci: Udělal jsem nějakou chybu, ale já ji pokud možno co nejrychleji napravím." Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dobrý večer. Já tady vidím s přednostním právem pana ministra, že by se vyjádřil. Je to jediné přednostní právo, dám vám slovo. A následně by se tedy připravil v obecné rozpravě pan poslanec Pavel Juříček. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.

K lékařské fakultě. Nevím, jestli pan Machytka ohrožuje lékařskou fakultu. Za prvé ve funkci je nikoliv rok, ale asi šest měsíců, on byl jmenován v dubnu, takže nevím, jestli on je strůjcem problémů lékařské fakulty. Problémem lékařské fakulty bylo, že lékařská fakulta, a nevím, kdo přesně, nebyla schopna procesně zvládnout změnu na pozici děkana. To je prostě fakt, na základě kterého docent Zonča, který byl jedním z dvou děkanů, tedy odvolaným děkanem, napadl tuto proceduru u soudu a třikrát uspěl. Soud třikrát rozhodl, že tedy má být navrácen. A to je samozřejmě problém, to určitě není nic optimálního, ale zkrátka někdo na té fakultě pochybil a tímto způsobil ten problém. To, že je samozřejmě dneska situace problematická z pohledu vypisování výběrových řízení a podobně, protože se musí dohodnout ředitel a děkan, a děkan v zásadě dnes úplně není, neví se úplně přesně, kdo to je, to samozřejmě způsobuje také problémy.

Je jasné, že ten vztah mezi lékařskou fakultou a nemocnicí je velmi nedobrý už nějaký čas právě i díky těmto změnám, které byly vyvolány v minulosti. Je to možná jedna z prapůvodních příčin současných problémů. Je třeba, aby fakulta měla jasného, nezpochybnitelného děkana, který bude standardně fungovat s ředitelem nemocnice i do budoucna, a celková komunikace bude fungovat lépe. Na druhou stranu si nemyslím, že by byla nějakým způsobem ohrožena péče v rámci fakultní nemocnice. Já jsem řekl, že to je jedna z několika fakultních nemocnic, kterou Ministerstvo zdravotnictví řídí. Nechci ji vůbec nikterak tímto shazovat. Je velmi důležitá pro region. A také si myslím, že péče o pacienty rozhodně nebyla nikterak zásadně ohrožena za poslední měsíc, to si myslím, že tak není. To, že ta situace je tam komplikovaná z hlediska komunikace, to je pravdou, ale neřekl bych, že by to mělo nějaký přímý dopad na pacienty. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP