(12.00 hodin)
(pokračuje Luzar)

Je na nás, tedy spíše na vládě a její pozici a na premiérovi, na pozici v Radě ministrů, aby si řekl, jaké pozice v České republice vůči této konkrétní problematice Mittalu chce zaujmout. Neřešil bych to momentálně, a přiznám se, říkám to tady otevřeně, striktním a jasným "musíte udělat to, to, to", protože v ten moment jeho pozice v Radě ministrů bude sevřena tady v těchto mantinelech, které nastaví náš parlament. Já bych mu umožnil tu volnost vyjednávat a tvrdě tlačit na Evropskou komisi, aby ty podmínky dala, protože trh s ocelí je opravdu ve velkých problémech a opravdu by do budoucna mohl skončit v některých naznačených oblastech problematicky. A zazněla tady Čína a zvýšená výroba a na trhu podíl, zazněly tady další problémy jiných hutí, které tolik neinvestovaly a mají teď problém s ekologickými limity a jsou v Evropské unii, a dalšími a dalšími.

Samozřejmě investiční plán je velice důležitý, ale je to taky jenom plán. A pokud v tom plánu nebudete mít jasné záruky, že budou finančně podloženy a že budou k něčemu v realizaci, tak takové plány známe a jsme schopni jich napsat asi každý tucty. Otázka reality je potom trošku někde jinde.

Proto bych byl velice rád, kdyby paní ministryně vzala tuto dnešní debatu jako základ toho, že by třeba, nevím, každý čtvrtek, kdy jsou interpelace, krátce poinformovala o vývoji situace v rámci jednání české vlády a Evropské komise k této problematice, v rámci jednání české vlády s budoucími nabyvateli, a aby informovala tuto Sněmovnu o těch aktualitách, protože si myslím, že týdenní rytmus, když tato událost, řekněme, je akutní - a je akutní -, bude optimální, abychom ty informace měli. K tomu nám nepomůže ani žádné usnesení. To je opravdu věc, která by měla být v zájmu České republiky zcela samozřejmá a automatická. A já předpokládám, že naše vláda funguje v zájmu České republiky a ne že, jak tady bylo naznačeno předřečníkem, podléhá Evropské komisi a Evropa, ani nic na ní, není dobrá.

Tolik z mé strany k tomu navrhovaného usnesení. Pokud by tedy mělo být tvrdé, jasné, ať si vláda řekne. Myslím si, že tady v této Sněmovně není nikdo, kdo by ho nechtěl přijmout. Pokud by to mělo být jenom fádní prohlášení sloužící spíše k volbám, sloužící spíše k ukázání, jak ta Evropa je špatná a jak my jsme dobří, to neřeší ten problém, který ta Nová huť má. To neřeší problém ani odborářů, ani zaměstnanců, ani obyvatel.

A na závěr mi dovolte ještě říci, že ta Energetika, to není jenom energie, ale je na ní třeba závislých 110 tisíc obyvatel Ostravy jihu, občanů, kteří jsou vytápěni tady z tohoto podniku. A bojím se situace, kdy by to dopadlo, jak je ten jeden černý scénář, o kterém jsem říkal na začátku, jak by se vláda postavila k tomu, kdyby tady bylo adekvátně OKD, kdyby vláda měla vstoupit do budoucího podniku ocelárny Ostrava, ať se to bude jmenovat jakkoli, a snažit se pokračovat ve výrobě, jak to zažíváme a žijeme momentálně v podniku OKD. Toto je pro mě krizový scénář, který bych si nerad připouštěl. A proto znovu říkám, není to o tom, že by tady nikdo v této Sněmovně nechtěl. Jde tu o to, abychom do toho šlápli, aby paní ministryně a pan premiér to vzali jako prioritu a tu Evropskou komisi seznámili se všemi obavami, které máme, a aby Evropská komise tlačila na stávajícího vlastníka a na budoucího vlastníka, aby předložili hlavně záruky toho, jak chtějí pokračovat dál. A ty záruky se týkají jak Energetiky, tak emisních povolenek, tak hlavně investování finančních prostředků, investičního plánu. To jsou věci, které musí zaznít v té Evropské komisi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Přeji hezké poledne. A nyní tady mám jednu faktickou poznámku. Moment. Takže pan poslanec Volný (Lubomír). Jste přihlášený na faktickou. Nebo to nebylo panem kolegou, co přede mnou řídil, odmazáno. Dobře. Tak nyní tedy s přednostním právem... Takhle, chce vystoupit paní ministryně, takže vám umožníme, ale do obecné rozpravy tady mám ještě pana poslance Volného. I vy už jste mluvil v obecné rozpravě? (Ano.) Takže paní ministryně, jestli chcete ještě v obecné rozpravě, tak vám dáme prostor. Nicméně po ukončení obecné rozpravy bych se vás stejně zeptal, jestli máte zájem o závěrečné slovo. (Ministryně má zájem o obojí.) Jenom říkám, že se vás zeptám stejně ještě jednou následně, takže prostor máte dvojí. Máte dvojí prostor dokonce.

 

Ministryně průmyslu a obchodu ČR Marta Nováková Děkuji, pane předsedající. Než budete formulovat usnesení, tak bych velmi ráda skutečně zopakovala, jaké jsou možnosti české vlády, protože abychom si tady prostě nedělali iluze o tom, co můžeme a nemůžeme.

Už tady bylo řečeno panem poslancem Juříčkem prostřednictvím pana předsedajícího, že tady se jedná o dva soukromé subjekty. A my opravdu to, co můžeme, tak můžeme apelovat na Evropskou komisi. A to děláme opravdu na denní bázi. My na denní bázi komunikujeme, jestli je nějaká změna. A pokud máme jakékoli informace, ať se to týká Energetiky, ať se to týká emisních povolenek, to, co tady bylo zmíněno, tak to jsou všechno témata, o kterých my pravidelně Evropskou komisi informujeme.

Na druhou stranu musím říci, že my jsme se nedostali do těch konkrétních podmínek. My jsme je od Evropské komise nedostali. My komunikujeme i s tím dozorovým orgánem, který tam je, což je Grant Thornton. Pravidelně komunikujeme s člověkem, který je tam určen ze strany ArcelorMittalu, s panem Ashokem Patilem. Ale abychom do usnesení dostali takové oblasti, které prostě tato vláda může ovlivnit.

Ještě bych chtěla říci, tady zmínil tuším pan hejtman Vondrák prostřednictvím pana předsedajícího, že je třeba spolupracovat se všemi čtyřmi zájemci. My jsme s nimi už komunikaci zahájili. Je pravda, že reakce v té první chvíli nebyla úplně řekla bych nadšená, protože tvrdili, že každá země má trošku jiné podmínky. Nicméně otázka udržení výroby a zaměstnanosti je otázka, která je charakteristická pro všechny země.

Děkuji za pozornost a ještě bych potom chtěla mít závěrečné slovo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Závěrečné slovo - tam prostor ještě dostanete, vážená paní ministryně. A nyní tedy s faktickou předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura a s další faktickou se připraví pan poslanec Ivo Vondrák. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Asi jsme si s paní ministryní úplně nerozuměli. Apelovat je dobře, ale je to málo. Já jsem navrhoval, abychom vyjednávali ve stylu něco za něco, třeba i z jiné oblasti, aby byl tlak Evropské komise, já nevím, kdo to bude řešit, je přímo Evropská komise, nebo DG Competition. Nevím, kdo to bude řešit. Apelovat je fajn, ale je to málo. Protože oni pak řeknou no, dostali jsme pět mailů, vládě České republiky se to nelíbilo, chtěli něco, ale my jsme se rozhodli jinak. Takže ten tlak podle mě musí být mnohem větší. Ta denní komunikace je určitě v pořádku, to patří i ministerstvu. Ale já si myslím, že to musíme zvednout na tu premiérskou úroveň a zkusit vyjednat ten tvrdý přístup. Zaprvé, Evropská komise v dohledné době končí, to je třeba říct, že se po příštích volbách, které jsou v květnu, bude ustavovat nová Evropská komise. Já u těch jednání nejsem, samozřejmě nevím, jestli to finální schválení prodeje italské ocelárny je podmíněno prodejem těch čtyř. Ale myslím si, že pokud to nesvážeme s jiným problémem... Možná to půjde i bez toho, to já samozřejmě nevím. Ale myslím, že v krajním případě máme vyjednávat takhle tvrdě, protože jenom apelovat a dostávat informace, to je v pořádku. Ale obávám se, že to by nestačilo, že přes to všechno by mohlo být rozhodnutí jiné, než by bylo vyhovovalo zájmům Moravskoslezského kraje, a tím pádem zájmům České republiky.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Další s faktickou poznámkou požádám pana poslance Vondráka. Prosím, máte slovo, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Ivo Vondrák: Děkuji za slovo. Už jenom velmi krátce. Jsem rád, že tady zaznělo, že vláda koná v těchto věcech, protože někdy toto je vnímáno spíše opačně. Jsem rád, že se to tady dneska probralo. A co se týká usnesení, domnívám se, že když se k tomuto problému vyjádří Poslanecká sněmovna České republiky, tak jen ignorant, a tím myslím toho, kdo chce koupit ArcelorMittal Ostrava, nemůže tyto věci nerespektovat.

Takže ještě jednou. Myslím si, vnímám to, že tímto usnesením můžeme pomoci vládě vyjednávat i s tím, kdo chce ArcelorMittal koupit. Proto si myslím, že by bylo dobré takovéto usnesení přijmout. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP