(10.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pane poslanče, promiňte, já vás přeruším. Já bych poprosil Poslaneckou sněmovnu, aby snížila míru hluku a věci, které poslanci potřebují prodiskutovat mezi sebou, aby diskutovali v předsálí. Já vám děkuji.

 

Poslanec Jan Hrnčíř: Děkuji. Jako předkladatelé navrhujeme tuto novelu Ústavy s přesvědčením, že následné přijetí prováděcích předpisů o přímé volbě starostů, hejtmanů a členů zastupitelstev územně samosprávných celků povede ke kvalitnější demokracii a obrodě správy věci veřejných v České republice. Od přímé volby je současně předjímáno zdůraznění osobní odpovědnosti osoby primátora, starosty nebo hejtmana a vyšší stabilita v systému obecních a krajských zřízeních. Navíc dojde k podstatnému posílení důvěry občanům, kterým se tak vrátí nutný pocit a zájem, že se podílejí na správě věci veřejných a skutečně o nich sami rozhodují, což by mělo podstatně zvýšit i volební účasti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 40/2 a 3. Prosím, aby se ujal slova zpravodaj ústavněprávního výboru poslanec Jan Farský, informoval nás o projednávání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil.

 

Poslanec Jan Farský: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Ústavněprávní výbor tento návrh projednal na své 23. schůzi dne 5. září 2018 s tím, že doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby návrh zamítla, a pověřil předsedu, aby o tomto informoval Poslaneckou sněmovnu.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Nyní prosím zpravodajku výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj poslankyni Janu Mračkovou Vildumetzovou, aby nás informovala o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Prosím.

 

Poslankyně Jana Mračková Vildumetzová: Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, my jsme se tímto sněmovním tiskem, změnou Ústavy, samozřejmě na výboru pro veřejnou správu zabývali, ale nepřijali jsme usnesení, protože jsme přesvědčeni o tom, že ke změně Ústavy potřebujeme také prováděcí zákony, které s tím, pokud by byla zavedena přímá volba starostů, které jsou s tím spojeny. To znamená novela zákona o obcích, o krajích, o hlavním městě Praze a další zákony.

Proto jsem přesvědčena o tom, že v tuto chvíli vím, že minulý týden proběhla schůzka i se zástupci Ministerstva vnitra, kde se nějakým způsobem hodnotí současný výsledek a výstupy z komunálních voleb, že se vede ta diskuse ohledně změny volebního systému, popř. zavedení přímé volby. A myslím si, že právě Ministerstvo vnitra by mělo být to, které by mělo předložit všechny tyto návrhy těch prováděcích zákonů. Proto si myslím, že do doby, než tady tyto prováděcí zákony budou, tak že bychom neměli se k tomuto sněmovnímu tisku vyjadřovat. Ale je jasné, že je tady v tuto chvíli ve druhém čtení. Já si myslím, že předkladatel pan Okamura se k tomu také vyjádří. A myslím si, že by to zatím mělo být pozastaveno do doby, než tady tyto návrhy budeme mít.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji, paní poslankyně. Nyní s přednostním právem pan místopředseda Okamura.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové. Já souhlasím s tím, co tady řekla paní poslankyně Vildumetzová. A já bych chtěl navrhnout procedurální návrh, abychom přerušili jednání tohoto tisku do vytvoření prováděcího zákona. Já jsem u těch jednání také byl. Je to komplikované. Je potřeba o tom skutečně jednat, aby to vyhovělo všem politickým stranám, které by tuto úpravy uvítaly. Takže bych rád navrhl, abychom to odložili. Je to ústavní zákon, proto tady není lhůta. Není tlak. Můžeme se tomu věnovat klidně rok, dva. Takže když už to jednou prošlo, tak je myslím dobře, že tu diskusi můžeme dělat.

Já navrhuji, abychom odložili projednávání tohoto tisku do... Je to náš návrh, takže já to navrhuji jako předkladatel do přípravy prováděcího zákona, který by souběžně s tím mohl být předložen. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Dobrá. Pokud má někdo protinávrh, tak prosím. Pan poslanec Feri.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já si dovoluji vznést protinávrh z prostého důvodu. On nám přišel přípis od náměstka Mlsny, že Ministerstvo vnitra tady v tom nebude činit žádné kroky, protože tady není politická podpora pro zavedení přímé volby starostů. To znamená, že to odkládáme de facto ad acta. Já navrhuji protinávrh, abychom to přerušili do příští schůze Poslanecké sněmovny, abychom se s tím vypořádali a mohli to konečně ve třetím čtení zamítnout. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. (Předsedající diskutuje s některým z poslanců mimo mikrofon.) Já budu... Ano. Ale můžeme hlasovat o procedurálních záležitostech neprodleně. Ale může padnout k vašemu návrhu protinávrh. O tom já mohu nechat hlasovat. Pokud padl protinávrh pana poslance Feriho, a pokud má někdo nějaký další protinávrh, tak mu udělím slovo. Je to protinávrh? Nebudu... ne.

 

Nechám hlasovat o protinávrhu pana poslance Feriho, aby se tento bod přerušil do příští schůze.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování 235, přihlášeno 179 poslanců, pro 29, proti 71. Návrh byl zamítnut.

 

Teď nechám hlasovat o návrhu pana místopředsedy Okamury. A ten zněl... (Místopředseda Okamura mimo mikrofon hovoří s předsedajícím.) Abychom tento bod přerušili do vytvoření prováděcího zákona.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování 236, přihlášeno 179 poslanců, pro 93, proti 26. Návrh byl přijat. Tento bod přerušujeme do přijetí prováděcího zákona.

 

Tak. V tuto chvíli přistoupíme k projednávání bodu... Bod

13.
Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky
a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 69/ - druhé čtení

Předložený návrh uvede za navrhovatele poslanec Radek Rozvoral, případně další z navrhovatelů. (Dohady mimo mikrofon.) U minulého bodu nebyla otevřena rozprava. K tomuto bodu s přednostním právem pan místopředseda Pikal.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já bych se chtěl ještě jenom drobně vyjádřit k tomu předchozímu hlasování, kdy jsme mluvili o tom, že je třeba o tom tisku jednat, aby se to pořádně připravilo. Tak já bych si dovolil odcitovat ze zpravodaje Svazu měst a obcí. "Na jednání o přímé volbě starostů skoro nikdo nedorazil. Přímé volby starostů a hejtmanů se týkalo jednání, které se v pátek 19. 7. konalo na půdě Ministerstva vnitra. Postoje Svazu měst a obcí České republiky zde prezentoval místopředseda Jan Sedláček. Uvedl, že jednání se konalo na základě úkolu zadaného Poslaneckou sněmovnou. Z tohoto hlediska je více než zajímavé, že na tento prázdninový čas dorazili do budovy pouze zástupci poslaneckého klubu Pirátů a ODS. Pro ostatní kluby je patrně uvedené téma nezajímavé, a to i přes skutečnost, že některé politické strany a hnutí se tímto tématem v průběhu voleb do Poslanecké sněmovny oháněly."

Tím končím svoje přednostní právo. Jenom abychom věděli, o čem jsme reálně hlasovali a jaký je tedy reálný zájem toto téma řešit nebo neřešit. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP