(16.30 hodin)
(pokračuje Okamura)

Všichni, jak tady sedíte, připomeňte si své rodiče - tátu, mámu, babičky, dědečky. Co by vám asi na tenhle šílený nápad zrušit manželství jako svazek muže a ženy řekli? Moraváci asi tuší, co lískanců by tady prolítlo vzduchem.

Podle obhájců novely jde o boj za rovnoprávnost gayů a lesbiček s heterosexuály. Připadá mi za hranou tahat sexualitu do politiky. Za hnutí SPD říkám, že považujeme sexuální orientaci plně za soukromou věc každého člověka a je absurdní nahrazovat přírodu či Boha zákonem. Muž bude mužem vždy a žena ženou. Muž dítě neporodí a žena dítě bez muže nezplodí. Biologického tátu ani mámu druhá máma či pseudotáta nenahradí. Manželství a jeho podpora v této podobě, v jaké existuje po tisíce let, preferovaly všechny státní systémy v dějinách, a to bez ohledu na sexuální preference dané společnosti, protože nikdy přímo se sexuálním životem nesouviselo. Ve starém Římě byla pederastie, tedy zneužívání chlapců staršími muži, vyhledávanou normou. Ve starém Římě byla homosexualita a bisexualita sice méně protežována, ale nebyla žádné tabu. O Caesarovi jeho vojáci zpívali, že je mužem všech žen a ženou všech mužů, aniž by mu to ubralo na popularitě.

Navzdory tomu všemu, že sexualita nebyla tabu a jakákoli orientace byla považována dokonce za téměř normální, nikoho nikdy po tisíce let nenapadlo to, co napadlo některé naše zákonodárce těch stran, které jsem jmenoval, tedy je to hnutí ANO, Piráti, ČSSD, STAN, KSČM a TOP 09, možná někteří další, které tady ani v seznamu ještě nemám. Tedy to, že sexuální vztah postavím na úroveň manželství. Manželství každý stát podporuje ze zásadního důvodu. Každý národ, každý politický i sebeliberálnější systém potřebuje přežít a to může jen v lidech. Děti může dát jen vztah muže a ženy, a to i dnes navzdory tomu, že se snažíme plodit děti i uměle. Je naprostý fakt a doložený tisícero studiemi, že dítě, které postrádá mužský nebo ženský vzor, je svým způsobem postižené a nechává to na něm zásadní stopy. Výkřiky o tom, že rodina dvou slušných mužů je lepší než otec a matka alkoholici, je demagogie. Alkoholik či feťák může být a mnohdy je i homosexuál, stejně jako heterosexuál. Všechny relevantní studie vám potvrdí, že pokud jsou děti v přirozené vlastní rodině, a to třeba i v holobytě, tak ta rodina pro ně bude vždy lepší než jakákoli sebeluxusnější náhražka.

Rodinné právo by proto mělo být jednoznačné. Rodina, a tedy manželství je spojení muže a ženy za účelem zplození, porodu a výchovy dětí. Stát by měl zahájit zásadní podporu pracujících rodin s dětmi, učinit z plodného a trvalého svazku muže a ženy privilegované postavení, protože pro naše přežití jako státu a národa je nenahraditelné. Jak vyplývá z mého vysvětlení, SPD tento návrh zákona nepodpoří.

A nyní mi dovolte, abych se vyjádřil k druhému návrhu zákona a je to ústavní zákon na ukotvení manželství.

Vážené dámy a pánové, při čtení návrhu tohoto ústavního zákona mě jako první napadla myšlenka, že zoufalá doba nás nutí dělat zoufalé činy, a tak v rámci obrany základních hodnot se naprosto standardní a samozřejmé pravdy snažíme uzákonit, a to zdánlivě nejvyšším zákonem, tedy Ústavou. Jde tu např. o právo občanů bránit sebe a svou zemi se zbraní v ruce, nebo tak primitivního a samozřejmého faktu, že manželství je vztah muže a ženy. Jako v případě zbraní připomínám krutý fakt, že nejsme suverénní země kvůli Evropské unii, ale fakticky podrobená země, porobená země, kde naše ústavní zákony nemají žádnou sílu vůči vládě v Bruselu a i nejhloupější směrnice EU má z pohledu práva vyšší moc než české zákony. Navzdory tomu je dobře jít i touto cestou, tedy tohoto návrhu ústavního zákona, tedy pokusit se zakotvit do naší Ústavy základní pravidla. Ne proto, že bychom právo z Bruselu jakkoli zvrátili, ale proto, aby někteří lidé otevřeli oči a viděli skutečný stav, v jakém se naše státoprávnost nachází, a začali přemýšlet, nakolik je takový stav správný a zda není čas přemýšlet nad změnami. I suverénní Česká republika totiž může být organickou a funkční součástí evropského společenství.

Pokud jde o dnes projednávaný návrh, mrzí nás, že nás, nejpevnější a v tomto ohledu i nejjednotnější zastánce tradičních evropských hodnot, předkladatelé návrhu vynechali. Chápu důvody. Máme permanentně před volbami a faktem je, že otevřená spoluúčast SPD na tomto návrhu by znamenala posílení SPD, protože jsme jediní v této Sněmovně, kdo jako celek, tedy celé hnutí včetně prostých členů i našich voličů, bezvýhradně zastáváme názor, že rodiči jsou táta a máma, že manželství je samozřejmě institucionalizovaný vztah muže a ženy a že jde o institut, který musí stát ve všech možných ohledech upřednostňovat, a to v zájmu národa, který potřebuje slušné pracovité rodiny, které plodí a vychovávají slušné a pracovité děti.

Chápu, že KDU-ČSL musí vyvinout nějaký krycí manévr na obranu tradičních křesťanských hodnot poté, co mnozí její kandidáti před volbami podporovali nebo nezpochybňovali adopce dětí homosexuálními páry, kteří, jako předseda plzeňské organizace KDU-ČSL Adam Komenda nebo exministr za KDU-ČSL Daniel Hermann, osobně podporovali manifestace homosexuálů a dalších sexuálně odlišných lidí žádajících po mém soudu další a další výhody, často na úkor standardního vztahu muže a ženy.

Pokud dnes vládní poslanci navrhují zrušit - resp. poslanci KDU-ČSL a další - navrhují zrušit instituci... Pardon, omlouvám se. Pokud dnes vládní poslanci navrhují zrušit instituci manželství, tak jak byla pojímána na celém světě po tisíce let, pak vychází i z postojů členů minulé vlády, kde Ministerstvo kultury pana Hermanna z KDU-ČSL zcela otevřeně takové snahy podpořilo oficiálním patronátem nad pražským pochodem Prague Pride, a to bez jediného veřejného protestu ze strany vedení KDU-ČSL.

Dámy a pánové, bez ohledu na zmíněné souvislosti SPD všemi hlasy návrh tohoto ústavního zákona podpoří. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Než postoupíme dál, přečtu omluvenky. Omlouvá se pan poslanec Kolovratník od 17 hodin do konce jednání z rodinných důvodů a omlouvají se poslanci Třešňák a Lipavský od 16.35 do 18.00 z pracovních důvodů.

Nyní bychom měli pokračovat v rozpravě, ale bohužel tu není žádný člen vlády přítomen, jak jsem byl upozorněn. Já tedy mám za to, že pan ministr Brabec je - už jde, tak jestli to nebude vadit, já mám za to... Ano, už je tady, děkuji. V tom případě můžeme pokračovat a jako další je do rozpravy přihlášen s přednostním právem pan poslanec Kopřiva, který přednese stanovisko poslaneckého klubu Pirátů. Prosím.

 

Poslanec František Kopřiva: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, vážená veřejnosti, dostáváme se po více než roce v tomto volebním období k tomuto velmi intenzivně diskutovanému návrhu, resp. dvěma opozičním, proti sobě jdoucím návrhům, a já věřím, že diskuse bude věcná. Proto v duchu té věcnosti nebudu ani reagovat na svého předřečníka a vyjádřím se primárně k tomu návrhu na novelu občanského zákoníku, protože stejně tak jsem přesvědčený, že ten oponentní trucnávrh je spíše takovým znásilňováním Listiny základních práv a svobod nežli nějaká konstruktivní oponentura tomu návrhu na zrovnoprávnění manželství pro homosexuály.

Já jsem rád, že se mezi zástupci šesti parlamentních stran, šesti sněmovních stran, našli podporovatelé a předkladatelé té novely občanského zákoníku, a pozitivně hodnotím i kladné stanovisko vlády k tomuto návrhu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP