(10.10 hodin)
(pokračuje Bartoš)

Smutným faktem je, že navzdory ekonomické konjunktuře máme onen deficitní rozpočet a nezanedbatelná část české společnosti se potýká s chudobou, která vychází ze samotného nastavení systému a zákonů. Ostatně žádná jiná země v Evropské unii netrpí legislativou, která dostává lidi do dluhových pastí a exekucí, tolik jako právě Česká republika. Opět jsme to my, Piráti, kdo se tuto situaci snaží napravit v momentě, kdy sama vláda neplní své vlastní programové prohlášení.

Nedůvěra občanů v budoucnost je způsobena i ostentativní přezíravostí, s jakou nejen tato vláda, ale i vlády minulé dosazují do důležitých strategických orgánů a podniků své lidi, a to netransparentně, s důrazem spíše na loajalitu než odbornost. Zde žádná změna nenastala. Pojďme i tuto hru konečně změnit. Je nejvyšší čas, aby státem ovládané podniky zveřejňovaly své smlouvy bez výjimek, které jen kryjí politické zájmy. Je také nejvyšší čas, aby do důležitých orgánů byli nominováni odborníci, a to veřejně a zcela transparentně.

A je také nejvyšší čas, aby tento stát sloužil občanům, nikoliv naopak. V ovzduší, kde stát neslouží, ale arogantně panuje, se společnosti dýchá jen s velkými obtížemi, natož aby skutečně rostla a prospívala. Tato nová politická nekultura, které jsme svědky, a často i vulgarita a chování ústavních činitelů shazují důvěru lidí, ale také vytvářejí nové rány v reputaci naší země a vůči našim partnerům, a to jak v EU, tak v NATO.

Do rodiny pana premiéra mně vskutku nic není. Pokud však dopustil, aby podezření z dotačního podvodu vyšetřovaného policií zahrnovalo i momenty, které by se neztratily v politických thrillerech a které mohou představovat riziko pro bezpečnost České republiky, je namístě se ptát, zda jeho osobní zájem nepřevažuje nad zájmem občanů. Bohužel je zde příliš mnoho indicií, že tomu tak skutečně je. A znovu připomínám, že by bylo skvělé, abychom se tady místo skandálů pana premiéra mohli zabývat a řešit pouze budoucnost a prosperitu České republiky.

Piráti již dvakrát odmítli podpořit vládu s trestně stíhaným premiérem ve střetu zájmů s ministry, jejichž kompetenci jsme zažili již ve vládě minulé. Z dokumentu pirátské povolební strategie, který jsme zveřejnili před minulými volbami, jasně vyplývají podmínky Pirátů pro účast, podporu či toleranci vládě. Minulá i současná vláda skrze osoby na ministerských postech, konkrétně osobu Andreje Babiše v předsednické funkci, ale i díky faktickému opírání se o hlasy protidemokratických stran, tyto podmínky nesplňovala a dnes je nesplňuje tím spíš. Poprvé vláda důvěru nezískala. Podruhé s podporu ČSSD a komunistů již ano. A já chci apelovat na poslance i vládních stran, aby zvážili, zda chtějí, aby v České republice, v jejím čele, stála vláda s trestně stíhaným premiérem, kterou kvartál od kvartálu doprovázejí horší a horší skandály i kondice, a toto bude pokračovat.

Pokud panu premiérovi opravdu jde o dobro této země, jak ve svých vystoupeních neustále tvrdí, ať odstoupí. Pokud tak neučiní a bude trvat na tom, že neodstoupí nikdy, rád bych jej upozornil, že on není jediný, kdo má vytrvalost. Ony ty ledy nakonec popraskají. Svět čelí vzestupu populismu a autoritářství. A já bych byl rád, aby tohle bezduchý sobectví neuneslo tuto zemi z lepší cesty k svobodnější budoucnosti. My Piráti budeme dál pracovat na tom, aby se tak nestalo. Víme totiž, že i když se tento boj může v krátkodobém horizontu zdát donkichotský, v tom dlouhodobém se vždy zúročí. Cílem Pirátů je svobodná, vzdělaná a digitálně propojená společnost. Tímto směrem však současná vláda Českou republiku ke prospěchu jejích občanů nevede a podle zkušeností z prvního roku Andreje Babiše na pozici premiéra ani nepovede.

Piráti tedy dnes již potřetí vyjádří ve svém hlasování nedůvěru této vládě s nezlomnou vírou, že změna je skutečně možná. Děkuji. (Potlesk poslanců pirátské strany.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To byl pan předseda Ivan Bartoš. Nyní s přednostním právem pan místopředseda Sněmovny Tomio Okamura. Ještě než se uchopí slova, pan kolega Onderka má náhradní kartu číslo 16.

Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, poslanci klubu SPD budou hlasovat pro nedůvěru této vládě, kde je ČSSD. Nemůžeme jinak. Tato vláda nejen že vznikla bez naší důvěry, ale prosazuje neustále program v rozporu s programem SPD.

Budu konkrétní. Tato vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM navrhuje od příštího roku zvyšování sociálních dávek nepřizpůsobivým. Odmítla pomoc lidem v dluhové pasti a naopak navíc pomohla novým zákonem vyděračům. Prosazuje navýšení platů politiků. Chce vysílat české vojáky do bojových misí v zahraničí. Odmítá zákon o referendu včetně referenda o členství České republiky v Evropské unii. Přidávají další peníze politickým neziskovým organizacím na úkor zvyšování důchodů. A prosazuje také např. urychlené přijetí Istanbulské úmluvy. Naši důvěru si tato vláda tedy nezískala ani během svého dosavadního funkčního období. Je nutné vyměnit ČSSD a nahradit ji programem SPD. Navíc současná vláda je schizofrenní slepenec složený z lidí zastávajících absolutně protichůdné filozofické i politické názory. Tato vláda v tomto složení vznikla pod masivním tlakem českých tzv. mainstreamových médií a mezinárodní lobby.

Pan premiér možná namítne, že přidal peníze důchodcům a některým dalším lidem. To ano, to je dobře, ale všichni víme, že to bylo také díky hlasům poslanců SPD. Možná si pan premiér také myslí, že přijal doslova a do písmene všechny teze SPD týkající se masové a nelegální migrace. Ale to přece není pravda. Stačí se podívat, jak hlasují v europarlamentu poslanci za hnutí ANO a ČSSD - hlasují pro migraci. A vidíme to všichni.

Na druhou stranu jsme samozřejmě rádi, že poté, co v září hnutí SPD otevřelo ve Sněmovně diskusi o globálním paktu OSN o migraci a jako jediní jsme tehdy žádali vládu, aby ho odmítla, a vláda i Andrej Babiš ho nechtěli odmítnout v hlasování, tak nakonec vláda na náš návrh přistoupila a Česká republika se přidala k zemím, které globální pakt OSN o migraci odmítnou, přestože vládní vyjednavači ještě donedávna s tezemi globálního paktu souhlasili.

Vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM však prosazuje přijetí dalších mezinárodních úmluv, které jsou svou nepřijatelností zcela srovnatelné. Mám na mysli Instanbulskou úmluvu, která náš stát i národ životně ohrožuje, jelikož se jedná o likvidaci tradičních evropských hodnot, bez nichž jako národ a civilizace nepřežijeme. Před pár dny, tento týden, Rada vlády pro rovné příležitosti za přímého předsednictví pana premiéra Andreje Babiše vyzvala k urychlenému podpisu, resp. přijetí Istanbulské úmluvy ve Sněmovně. A toto usnesení rady vlády vysloveně vyzývá, abychom tady tuto úmluvu urychleně přijali - a znovu zdůrazňuji, já jsem se díval i na fotografii, v čele tohoto zasedání přímo za přítomnosti premiéra Andreje Babiše, přímo tam seděl, přímo s tím souhlasil. Istanbulská úmluva výslovně vyzývá signatáře k tomu, aby vymýtili zvyky a tradice, které jsou založeny na stereotypním pojímání rolí mužů a žen. Přijetí této úmluvy je pro SPD zcela nepřijatelné.

Dalším pro SPD nepřijatelným návrhem vládních poslanců, se kterým SPD nesouhlasí, je návrh, který převrací na ruby hodnotové žebříčky a říká, že manželé nejsou muž a žena, a snaží se nás dohnat k tomu, abychom přijali jako standard, že skutečná kompletní rodina není táta a máma, že na svatbě není ženich a nevěsta a že dítě může mít dva otce, dvě matky, a naopak žádnou matku nebo žádného tátu.

Pochopitelně máme tu i problémy v dalších tématech. Vláda, kterou vede Andrej Babiš, v koalici s ČSSD a za podpory KSČM, také odmítá návrh zákona o referendu, které by bylo skutečně funkční. A samozřejmě odmítá, aby lidé mohli v referendu hlasovat o našem členství v Evropské unii, přestože poslanci z hnutí ANO i ČSSD na semináři k zákonu o referendu slyšeli stoprocentní shodu ústavních právníků, že jediný návrh zákona, který je ve shodě s Ústavou, je návrh SPD, a to právě proto, že dovoluje, jak i předpokládá Ústava, rozhodovat občanům o všem, co Ústavě neodporuje. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP