Středa 19. prosince 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Martin Kolovratník)

146.
Návrh na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Tady jsou ta čísla stejná. To znamená, 183 hlasovacích lístků vydáno a 182 odevzdáno. Kvorum opět 92. Jan Kravka získal 18 hlasů, Vadim Petrov 76 hlasů, Milada Richterová 29 hlasů a Olga Ulrichová 25 hlasů. Je to volba tajná, dvoukolová. To znamená, v souladu s volebním řádem do druhého kola postupuje dvojnásobek počtu neobsazených míst, to znamená dva kandidáti s nejvyšších počtem hlasů z toho kola prvního. V tomto případě tedy do druhého kola do volby Rady pro rozhlasové a televizní vysílání postupuje Vadim Petrov se 76 hlasy a Milada Richterová s 29 hlasy.

 

Třetí volba.

Aktualizováno 22. 1. 2019 v 15:31.
Přihlásit/registrovat se do ISP