Středa 19. prosince 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Martin Kolovratník)

147.
Návrh na jmenování člena Kontrolní rady Grantové agentury České republiky

Opět 183 lístků vydáno, 182 odevzdáno, jeden neodevzdaný. Kvorum nutné pro zvolení 92. Pavel Boštík získal 25 hlasů, Robert Čep 77 hlasů, František Hrdlička 2 hlasy a Hana Vykopalová 31 hlasů. Ani v této volbě jsme tedy nebyli úspěšní, nebyl nikdo zvolen. Do druhého kola postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem. Robert Čep se 77 hlasy a Hana Vykopalová s 31 hlasem.

 

A konečně

Aktualizováno 22. 1. 2019 v 15:31.
Přihlásit/registrovat se do ISP