(11.00 hodin)
(pokračuje Bláha)

Nejenom pro záplatování, vytrhávání z kontextu, řešení zrovna teď nějaké situace, ale to, aby to vydrželo minimálně pět, nedej bože, kdyby to mohlo vydržet deset let, no to by bylo skvělé. Nikdo by nemusel neustále předělávat programy, nikdo by nemusel neustále chodit na školení, zjišťovat, jestli dostanu takovouto výplatu, odevzdám takovéto daně. Pojďme se tím zabývat, pojďme o tom mluvit, pojďme se sejít. Po tom volám už rok, nikdo na to neslyší.

Opravdu souhlasím s vámi všemi. Je to nesmysl, co děláme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Jiřímu Bláhovi za dodržení času k faktické poznámce, a protože jsem mu nechtěl brát čas k vystoupení, tak požádám teď sněmovnu o klid. Ještě že má hlas dostatečný, aby některé hlučící kolegy a kolegyně překřičel. Pokud diskutujete něco jiného, než je tento návrh, prosím v předsálí. Slovo má jenom ten, komu ho předsedající udělí, a rád bych, aby to své slovo mohl využít k tomu, aby ho v důstojném prostředí odřekl. Opravdu žádám o klid sněmovnu.

Máme před sebou zatím faktickou poznámku a vystoupení kolegy Juránka, které následuje s řádnou přihláškou. Nyní faktická poznámka pana poslance Víta Rakušana. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Vít Rakušan: Děkuji vám za slovo, vážený pane místopředsedo. Pouze velmi rychlá reakce na váženého pana kolegu hejtmana a poslance Běhounka prostřednictvím pana předsedajícího. Já jsem skutečně neměl pocit, a to myslím vážně, že se v rámci této diskuse jakýmkoli způsobem útočilo na kraje v České republice. Ba naopak, ten zákon, jehož jsem spolunavrhovatelem, má právě krajům, minimálně velké většině z nich, pomoci a má jim přinést prospěch. A nezaregistroval jsem ani nikde v naší dosavadní diskusi jakýkoli útok či osten, který by měl právě mířit vůči krajskému uspořádání.

A jednu krátkou poznámku prostřednictvím pana předsedajícího na svého předřečníka pana kolegu Bláhu. Je hezké, že vládní poslanec říká, že stále někoho vyzývá k tomu, aby se něco dělo, a ono se to neděje. No je to o to komičtější, že hnutí ANO už pět let vládne. Tak holt asi musíte mít v rámci svého hnutí silnější a větší slovo, pane kolego. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce, ovšem kolegu Juránka požádám o posečkání, protože vystoupí kolega Běhounek s faktickou poznámkou a kolega Bláha také ještě jednou vystoupí s faktickou poznámkou. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámkou.

 

Poslanec Jiří Běhounek: Všechny jsem vás pozdravil, oslovil, opakovat to už nebudu. Nevím, co sem kolega Rakušan prostřednictvím předsedajícího motá uspořádání. Já jsem řekl, že by nebylo vhodno, aby se útočilo na kraje. Když jste tedy měli zájem s kraji jednat, proč jste s tím nepřišli na začátku?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. A nyní kolega Bláha s faktickou poznámkou a poté kolega Juránek s řádnou přihláškou. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Bláha: Vážené kolegyně, vážení kolegové, ještě to tedy dořeknu. To není o tom, jestli to vytvoří hnutí ANO. Myslím si, že nás je tady 200. A pokud se jedná o daně, nebo se třeba bude jednat o něco jiného, zdravotnictví, tak bychom si na to měli sednout všichni. Každý z vás má dobrou myšlenku. Je jenom potřeba to srovnat v kontextu s dalšími věcmi. Debata, pokud se má něco změnit, má to vydržet, má to tady přežít minimálně jedno volební období, tak je potřeba, abychom se na tom shodli všichni, abychom tady zase za rok nedělali další změny. Jak jsem říkal, je potřeba si sednout rok nebo dva a mluvit a mluvit a říkat ano, tohle ovlivňuje toto, tamto ovlivňuje toto. Ty máš na to názor tento, já mám názor na to tento. Pojďme si ho upravit. Navzájem se ovlivníme, posuneme a věřím tomu, že jsme schopni vytvořit něco, co bude mít smysl.

Vaše návrhy, a většiny z vás, mají smysl. Jenom je potřeba si přestat hrát na tu stranickost, jestli jsem zelený, červený, modrý nebo jaký. Prostě jde přece o občany naší země, o to, že pro ně chceme udělat to nejlepší, a na tom není přece možné, abychom se jenom silou rozhodli. Je potřeba se na tom shodnout, domluvit, odsouhlasit a nějakým způsobem opravdu připravit to nejlepší, co v dnešní době jsme schopni. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní ještě jedna faktická poznámka pana poslance Miroslava Kalouska. Pane předsedo, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Pan poslanec Bláha má samozřejmě pravdu a mluví naléhavě, ale pláče na špatném hrobě. Pochopitelně že na velkých rekodifikacích potom musíme společně dlouho diskutovat. Ale nejdřív ten kodex musí někdo předložit, aby bylo nad čím diskutovat. Musí tady být předloha.

Vláda slibovala za ANO a sociální demokracii, již v minulém volebním období slibovala penzijní reformu. Váš dnešní premiér tady sliboval, že tady bude ležet v červnu 2017. On je rok 2019 a o penzijní reformě - (připomínka z pléna) - šestnáct - a o penzijní reformě není vidu a slechu.

Slibovali jste reformu veřejného zdravotního pojištění, což je problém, který jde s penzijní reformou ruku v ruce. Není po tom vidu, slechu. Slyšíme jenom, že pan ministr zdravotnictví chce jednorázově zvýšit platbu za státní pojištěnce, ale to nemá s reformou nic společného.

Slibovali jste velkou rekodifikaci daní. Není po nich vidu, slechu.

Umíte pouze rušit to, co v těchto oblastech zavedly vlády minulé. To jste dokázali zrušit strašně rychle, ale že byste něco předložili, abychom o tom mohli společně všichni rok až dva diskutovat, jak si přeje pan poslanec Bláha? To jste totálně neschopní. Nic takového vláda neudělala. Hovořím k vládě, nikoli k poslancům, protože to je vládní povinnost tu předlohu položit na stůl.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Mám dvě faktické poznámky, kolegy Bláhy a kolegy Okamury. Nyní pan poslanec Jiří Bláha s faktickou poznámkou. Pane poslanče, máte zájem o tu faktickou poznámku? Prosím, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jiří Bláha: Omlouvám se. Kolegyně, kolegové, chtěl bych reagovat na slova, prostřednictvím pana předsedajícího, pana Kalouska. Já určitě vím, jak to myslíte, ale osobně si myslím, že to není o vládě. Není to ani o ministerstvu. Je to o lidech, kteří se chtějí daněmi zabývat, kteří chtějí systémově změnit celé daňové určení a kteří o tom chtějí hovořit, protože víte, jak to na ministerstvu je, byl jste tam sám. Takže já věřím tomu, že prostoru na nějaké vznosné myšlenky zas tolik není, že člověk opravdu hasí a snaží se jít nějakou cestu, ale to, abychom si sedli ke stolu, to je na nás. Na nás poslancích. Právě abychom my o tom hovořili dva roky, a pak když přijdeme s reálným návrhem za paní ministryní, tak věřím, že ona to pak zaštítí. Je o tom opravdu mluvit a pojďme se na to sejít. Já klidně vyvolám ten kulatý stůl a přinesu první myšlenky a ukradnu je klidně i, nebo si je půjčím od vás, protože slyším řadu skvělých návrhů. Pojďme do toho, pojďme se sejít. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Nyní faktická poznámka pana místopředsedy Okamury a poté pan kolega Válek s faktickou poznámkou. Pane místopředsedo, máte slovo k faktické poznámce.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, skutečně se musím vyjádřit, protože to, co tady jménem hnutí ANO říká pan poslanec Bláha, tak to mi připadá opravdu jako teatrální vložka, protože my jako SPD přece navrhujeme dlouho tzv. daňové moratorium, aby minimálně na jedno volební období se neměnily daňové zákony, aby skutečně živnostníci i podnikatelé si mohli udělat podnikatelské plány, aby všichni věděli své výhledy ekonomické, aby k těm změnám nedocházelo.

Ale přece hnutí ANO tady dělá přesný opak celou dobu. A to ze dvou pohledů. Za prvé, když jsme naše návrhy předkládali a chtěli jsme si sednout s ostatními k jednomu stolu, tak byly odmítnuty. A není to jenom problém hnutí ANO, ale je to problém jiných stran, protože tady se Sněmovna tak rozdělila ideologicky, že se říká, že ten s tím ne a tamten ano, a nechtějí si sedat ke stolu různí lidé. Tady je to tak rozpolceno, že většina politických stran upřednostnila ideologii nebo nějaké své osobní antipatie, než aby pracovaly pro občany. To je jeden problém. Určitě bychom si měli sáhnout sám do svědomí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP