(Jednání pokračovalo v 16.14 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Hezké odpoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat. Dovolte mi, abych nejdřív konstatoval omluvy došlé předsedovi Sněmovny. Omlouvá se pan poslanec Holík od 18 hodin do konce jednacího dne, pan místopředseda Hanzel od 15.30 do 16.30, pan poslanec Karel Schwarzenberg od 14 do 15 hodin ze zdravotních důvodů, pan ministr Metnar se omlouvá na celé odpoledne dnes z pracovních důvodů v rámci rezortu a také z pracovních důvodů paní poslankyně Langšádlová od 17.19 hodin se omlouvá a pan kolega Farský od 16.14 na celý zbytek jednacího dne. A to je vše z omluv.

Nyní pokračujeme v rozpravě k pořadu schůze. S přednostním právem se hlásí pan místopředseda Tomio Okamura a řádně přihlášeni jsou pan poslanec Miroslav Grebeníček a pan kolega Skopeček. Pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, tak po hodině, kdy, doufám, dostala i vládní koalice prostor se zamyslet, tak navrhnu ještě jednou zařazení tohoto bodu. Navrhnu ho tedy trošku v jiném znění. Původně jsem navrhoval Informace vlády o globálním paktu o migraci OSN a o globálním paktu OSN o uprchlících. Protože vy jste zamítli hlasy ANO a ČSSD, aby se na půdě Poslanecké sněmovny projednalo to včerejší hlasování, kdy vláda ČSSD a hnutí ANO s podporou KSČM podpořila globální pakt o uprchlících na Valném shromáždění OSN, tak já to zmodifikuji, aby se mohlo o mém návrhu hlasovat znova. Takže je to Informace vlády o globálním paktu OSN o uprchlících.

Chceme dát jako SPD ještě jednou prostor vládě, aby se zamyslela nad tím, že bychom to přeci jenom měli tady projednat. Rychle, účinně, shodnout se na usnesení. Protože není možné, že jste v rozporu s českými národními zájmy včera podpořili na Valném shromáždění OSN globální pakt o uprchlících, který de facto zavádí globální uprchlické kvóty, a jak řekl ministr zahraničí Maďarska Péter Szijjártó - Maďarsko a USA tento fakt nepodpořily - tak řekl, že tento globální kompakt, který vláda podpořila, otevírá zadní dvířka pro ty, kteří nemohou přijít dveřmi hlavními. Konkrétně zahrnuje mechanismy pro účinnější, předvídatelnější a spravedlivější mezinárodní reakci na situaci vyznačující se velkým množstvím uprchlíků. Nabízí mezinárodní rozšiřování podpory nebo aktivace opatření pro spravedlivější a předvídatelnější sdílení zátěže odpovědnosti. Dále tento globální pakt o uprchlících, který vaše vláda podpořila včera v OSN, tak bude umožňovat i rozšířený přístup k přesídlení a dalším řešením třetích zemí. Tento pakt navíc staví návratovou politiku pouze na bázi dobrovolných repatriací, a to i pro země původu uprchlíků. A v neposlední řadě tento kompakt má ambici usilovat o to, aby reakce na pohyby uprchlíků po celou dobu zohledňovaly otázky genderu, věku a různorodosti. Takže má v sobě i podobné věci, které obsahuje Istanbulská smlouva.

Pokud jste si mysleli, že Andrej Babiš bojuje proti masové imigraci, tak snad vás uvedená fakta vyvedla z omylu. Takže já bych byl rád, abychom poté, co jste nám to již jednou zamítli, aby ještě jednou - tady dávám návrh alternativní - a abychom to tedy projednali. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Miroslav Grebeníček k pořadu schůze. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Grebeníček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych předložil návrh na změnu zařazení bodu č. 184, tedy Zprávy o činnosti kontrolní rady Grantové agentury ČR za období od října 2017 do září 2018, jde o sněmovní tisk 307, a to na středu 19. prosince po již pevně zařazených bodech.

Důvod je prostý. Součástí této zprávy je totiž i návrh ročních odměn kontrolní rady Grantové agentury a nebylo by asi příliš šťastné to přesouvat až na rok 2019. Děkuji za pochopení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak dobře, pevné zařazení bodu. Nyní pan poslanec Skopeček. (Hlásí se poslanec Chvojka.) Ano.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji za slovo. Dobré odpoledne. Já bych se chtěl vrátit ještě k té diskusi o D1, nicméně trošku z jiného úhlu pohledu. My navrhujeme zařadit bod Cena dálničních známek v kontextu kvality a průjezdnosti páteřní silniční sítě v ČR. Je to z mé strany opakovaný návrh. Pokoušel jsem se o něj na konci předchozího volebního období v době letních kolon na dálnicích D1.

Myslím si, že je nemravné chtít od našich motoristů vedle toho, že platí spotřební daň z benzinu, že platí podnikatelé silniční daň, že platí občané DPH z benzinu, ještě po nich chtít 1 500 korun za to, aby stáli jak v létě, tak při prvním sněhu v kolonách. Myslím si, že to je nemravné, že pokud stát není schopen poskytovat veřejný statek v kvalitě odpovídající 21. století, tak by z toho neměl vybírat takto vysokou částku.

Myslím si, že cílem té debaty by mělo být nějaké usnesení, které by zavázalo pana ministra dopravy, aby připravil nějaký návrh na snížení ceny dálničních známek alespoň ne pro ten nadcházející rok, ale rok přespříští, protože dneska už motoristé řadu známek nakoupili. Ale myslím si, že pro ten následující rok by to byla vhodná kompenzace za to, že občané motoristé musí trávit dlouhé hodiny jak v létě, tak v zimě na neprůjezdných dálnicích.

Výnos z dálniční známky není zas tak vysoký pro státní rozpočet, aby si ho stát nemohl dovolit. Jenom připomenu, že třeba právě ze spotřební daně na benzin stát vybírá řádově, opravdu řádově desítky miliard korun navíc oproti zhruba pětimiliardovému příjmu z dálničních známek. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP