(12.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Faktickou poznámkou bude reagovat pan místopředseda Sněmovny Pikal. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já tady nebudu reagovat s faktickou poznámkou, ale využiji faktickou poznámku k přednesení procedurálního návrhu, a to pokud tedy budeme hlasovat o té proceduře, jak jsem pochopil, že jsou tady různé návrhy na způsob hlasování, tak bych chtěl požádat, aby se o tajnosti té volby hlasovalo odděleně. Je mi jedno, jestli předtím, co se vybere, procedura, nebo potom, ale abychom se mohli zvlášť vyjádřit k tajnosti volby. (Místopředseda Pikal debatuje mimo mikrofon s poslancem Kolovratníkem.) Já vím, že jsou oboje dvoje navržené jako tajné, ale my nechceme hlasovat tajně o těchto věcech a vždycky - abychom nemuseli současně hlasovat o způsobu volby a o tom, že je tajná. Abychom... (Nesouhlasné reakce v plénu.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pane místopředsedo, já vám rozumím. Jenom konstatuji, že jak v návrhu volební komise na jednokolovou volbu, tak v protinávrhu pana předsedy Stanjury na dvoukolovou volbu se v obou případech předpokládá volba tajná. Takže i protinávrh předpokládá tajnou volbu, i ten návrh volební komise předpokládá tajnou volbu. Takže nemusíme mít třetí hlasování. V obou případech bude naplněno to, že rozhodujeme o tajné volbě.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: V tom případě asi musím protinavrhnout, abychom hlasovali obě dvě ty možnosti volby, ale jako veřejné. Čili dva protinávrhy. (Nesouhlasné reakce v plénu.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ale já se omlouvám, jenom na vysvětlenou. Pokud neschválíme tu tajnou volbu, tak budeme hlasovat veřejně. Tak to je. My hlasujeme o návrhu volební komise na tajnou volbu. V případě, že tento návrh neprojde, budeme hlasovat veřejně. Je to v souladu skutečně jak s pravidly volební komise, tak s tradicí. Pan předseda Stanjura s přednostním právem. Potom, pane místopředsedo (k poslanci Pikalovi), určitě budete mít také slovo. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych to zjednodušil, abychom se dlouho nehandrkovali. První hlasování by mohlo být, jestli ta volba proběhne tajně, nebo veřejně, a druhé hlasování pak, jestli bude jednokolová, nebo dvoukolová. A máme to. Ať nehlasujeme čtyřikrát.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan místopředseda Pikal.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji panu předsedovi Stanjurovi, že to vyřešil.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Já asi mohu, pokud se ještě nacházíme v rozpravě... (Předsedající: Jsme stále v rozpravě.) Tak se v rámci rozpravy, tedy jako předseda volební komise, hlásím.

Děkuji panu předsedovi Stanjurovi, ten to vlastně rozsekl. Můžeme se tedy dohodnout a v uvozovkách vybruslit z toho tím způsobem, že nejdříve rozhodneme, pokud to pan místopředseda Pikal formuloval jako protinávrh, že Piráti žádají o volbu veřejnou, aklamací, o tom můžeme hlasovat. A pokud to nebude přijato, pak přistoupíme k druhému kroku a budeme rozhodovat o způsobu té tajné.

Jenom k tomu návrhu pana předsedy Stanjury chci říci jednu věc. Jak Senát ve svém usnesení v požadavku na Sněmovnu, tak zákon nespecifikují, neříkají, kolik kandidátů tam máme vyslat. My můžeme předjímat, že se volí jedno jméno, to znamená, v tom druhém kole bych mohl dovozovat, že tedy budeme zužovat na dva, na dvojnásobek, ale také můžeme tam vyslat dva nebo tři nebo čtyři. A pak nevím, neumím si odpovědět, podle jakého klíče bychom v tom druhém kole měli zužovat. Takže to prosím o vysvětlení nebo doplnění toho vašeho protinávrhu.

A jinak si dovolím, a není to myšleno ve zlém, stát si za návrhem volební komise. To znamená, dohodnout se na volbě tajné jednokolové, je to i v souladu tedy s tradicí, respektive s předchozím stejným krokem, který Sněmovna provedla v březnu 2014 v předchozím volebním období. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Vysvětlím. Pan předseda volební komise má pravdu. Můj návrh zní, aby v prvním kole volby kandidovali ti, kteří získají nadpoloviční většinu hlasů. Do druhého kola postoupí všichni ostatní. A v druhém kole budou zvoleni pouze ti, kteří dostanou nadpoloviční většinu v druhém kole. Já rozumím návrhu volební komise, to je protinávrh, který podle mě dává větší šanci, abychom měli alespoň nějakého kandidáta. Rozsekneme to hlasováním.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Ještě se někdo hlásí do rozpravy? Nehlásí. Já jenom, abychom byli v souladu s jednacím řádem a s pravidly, já budu respektovat požadavek pana místopředsedy Pikala, abychom hlasovali o tom, zda volba bude tajná, nebo veřejná. Nemohu nicméně dát hlasovat o veřejné volbě, protože jednací řád stanoví, ve kterých případech se hlasuje tajně, a v těch ostatních se hlasuje tajně, pouze pokud se na tom usnese Sněmovna. Takže budeme hlasovat o návrhu, abychom v tomto případě rozhodovali tajnou volbou. To bude první hlasování. Druhé hlasování bude o protinávrhu, který přednesl pan předseda Stanjura, to znamená, abychom rozhodovali ve dvou kolech. A třetí hlasování případně bude o tom, že budeme rozhodovat v jednom kole, tak jak to navrhla původně volební komise. Je prosím s tímto postupem souhlas, nebo má někdo nějaký jiný návrh, námitku? Ne, takže můžeme postupovat podle tohoto návrhu.

 

Nejprve hlasujeme o tom, že volba kandidáta na člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů proběhne tajně.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 130: přihlášeno 190 poslanců, pro 151, proti 21. Rozhodli jsme o tom, že volba bude tajná.

 

Nyní budeme rozhodovat o návrhu, že volba má být dvoukolová, tak jak ho přednesl pan předseda Stanjura.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 131: přihlášeno 190 poslanci, pro 137, proti 13. Rozhodli jsme o dvou kolech této volby.

 

Myslím, že jsme se vyrovnali se všemi návrhy, a nyní předávám ještě slovo panu předsedovi komise, aby nás informoval o lhůtách a způsobu volby.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Tak děkuji za to hlasování. Budeme tedy vycházet z toho, že je volba dvoukolová, ta poslední. Nyní prosím o přerušení tohoto bodu.

Volební lístky vyplnit bude tentokrát časově náročnější, takže dávám 19 minut a volební místnost bude otevřena do 13 hodin, teď už 16 minut, takže do čtvrt na dvě, a výsledek bych oznámil ve 14.30 hodin na začátku odpolední části jednání. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Přerušuji projednávání tohoto bodu na provedení volby. Připomínám, že jednání Poslanecké sněmovny bude pokračovat ve 14.30 hodin projednáváním státního rozpočtu, a současně připomínám, že organizační výbor se sejde ve 13.10 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 12.58 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP