(14.40 hodin)
(pokračuje Ferjenčík)

Další problém jsou samozřejmě nízké investice. Tam je pozitivní posun proti předchozímu roku, ale v objemu toho státního rozpočtu jsou stále investice výrazně pod deseti procenty. A navíc z minulosti se ukazuje, že vládě se nedaří ani ty plánované investice realizovat. Podle Nejvyššího kontrolního úřadu se loni povedlo realizovat jen zhruba 50 % plánovaných investic, takže uvidíme, jak to dopadne. Doufejme, že se alespoň tato kapitola letos podaří vyčerpat.

Tak to je asi komentář k tomu rozpočtu jako celku.

Co se týče pozměňovacích návrhů, tak Piráti rozhodně podpoří návrh kolegů ze Starostů na navýšení platů učitelů, který by kompenzoval ten nedodržený slib, kdy vláda nezvýšila platy od září, jak měla podle usnesení této Sněmovny. Z našich návrhů významný rozpočtově je ten návrh, který jsem předložil já spolu s poslanci všech šesti opozičních klubů na dorovnání financování nestátních škol, tak aby v té situaci, kdy ve státních školách stoupají platy o 15 %, nedošlo k razantnímu poklesu konkurenceschopnosti, vlastně schopnosti vůbec udržet stávající personál. A zdůrazňuji, že se typicky jedná i o školy, které nemají školné, například církevní školy v oblasti sociálních služeb nebo zdravotnictví. Tady bych apeloval i na poslance hnutí ANO a ČSSD, aby tento návrh podpořili.

Pak máme několik symbolických návrhů. Nemyslíme si, že je vhodné dotovat ze státních prostředků organizaci, která vyznamenává pana Ondráčka. Stejně tak si myslíme, že má dostat podporu pomník Jana Palacha jako symbolické gesto této Sněmovny, že si této osobnosti vážíme. A jsou tam věci v oblasti financování mládeže, ve školství a dále. Ty konkrétní pozměňovací návrhy představili kolegové, kteří je předkládají.

Piráti, pokud neprojde ten náš úsporný balíček 11 miliard, rozhodně rozpočet nepodpoří. A doufáme, že příští rok vláda zkusí více zohlednit ty priority z programového prohlášení, tak aby to prohlášení nebyl jen cár papíru. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: To byl pan poslanec Ferjenčík. A nyní tedy požádám o vystoupení pana poslance... Nejdřív faktickou. Takže pane ministře. Pan ministr Staněk na faktickou. Prosím, máte slovo. Prosím.

 

Ministr kultury ČR Antonín Staněk Děkuji, pane předsedající. Já jenom bych chtěl uklidnit kolegy v Poslanecké sněmovně, že jsme se domluvili s paní ministryní financí a na památník Jana Palacha před Národním muzeem v Praze uvolní Ministerstvo kultury své vlastní prostředky. Tři miliony není taková suma, abychom ji nemohli vyřešit. Čili nebudeme to řešit pozměňovacím návrhem.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A další faktickou pan poslanec Ferjenčík. Prosím.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Děkuji za vyjádření, pane ministře. To mě samozřejmě těší. Nicméně asi pointa toho pozměňovacího návrhu byla, aby vlastně Sněmovna dala nějaké symbolické gesto, že si Jana Palacha váží. To je asi důvod, proč to dáváme jako pozměňovací návrh. Piráti obecně nepodporují porcování medvěda. Proto my jako klub např. nepodpoříme opravu vinohradské sokolovny, protože tam se zavádí porcování medvěda.

Nicméně pozměňovací návrh, který je principiální, symbolické gesto, nám přijde zcela adekvátní. Mrzí mě, že když už Ministerstvo kultury je ochotné tu akci zafinancovat, že to neudělá prostřednictvím usnesení Sněmovny. Myslím, že Jan Palach by si to zasloužil.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Další faktická, pan ministr Staněk. Prosím.

 

Ministr kultury ČR Antonín Staněk Děkuji. Takže jenom dvě poznámky. Co se týče symbolu, tak k tomu se vyjádří paní kolegyně, která byla v minulém volebním období u toho, kdy se Jan Palach skutečně stal symbolem pro Poslaneckou sněmovnu a Českou republiku.

Za sebe jenom chci říci tolik, že podle mého názoru výbor pro vědu, vzdělání, školství se k tomu návrhu vyjádřil. Myslím, že tím dal jasný signál. A co se týče symbolu, tak já si myslím, že Jan Palach už je skutečně symbolem. A tady jde o opravu nebo rekonstrukci toho památníku. A k tomu účelu opravdu Ministerstvo kultury už přistoupilo. Čili ten pozměňovací návrh je skutečně nadbytečný.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: To byl pan ministr Staněk. A nyní paní poslankyně Jana Černochová. Prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji. Já bych chtěla reagovat na svého předřečníka ohledně osobnosti Jana Palacha. Byla jsem to já, která jsem navrhovala, aby se 16. leden stal významným dnem v našem kalendáři. Chvála bohu, politici napříč politickým spektrem tento den schválili. Máme významný den v kalendáři, tak aby si další generace mohly tento den připomínat. Stejně tak si myslím, že by možná bylo namístě věnovat se i v rámci hlavního města Prahy územnímu plánu a Borůvkovu sanatoriu, které bohužel tedy Ministerstvo vnitra, konkrétně Hasičský záchranný sbor považoval za zbytný majetek, takže se tehdy rozhodl Hasičský záchranný sbor tuto budovu prodat. Koupil ji soukromý vlastník. My jsme s ním jako samospráva Prahy 2 a já jako starostka jednali o tom, jestli by nebylo vhodné, kdyby se z nějaké části Borůvkova sanatoria udělala alespoň nějaká místnost, která by připomínala odkaz nejenom Jana Palacha, ale i umučeného vězně Toufara.

Takže z tohoto pohledu bych se chtěla zastat pana ministra, že skutečně naše Poslanecká sněmovna si odkazu Jana Palacha váží. Váží si odkazu umučeného vězně a kněze pana Toufara. A tady bych možná já spíš poprosila pro futuro Ministerstvo kultury, aby nám pomohlo s rekonstrukcí nádraží Vyšehrad a případně i přispělo na rekonstrukci toho pietního místa v Borůvkovu sanatoriu. Tam si myslím, že to skutečně má smysl. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A nyní se tedy vrátíme do obecné rozpravy. Takže požádám o vystoupení pana předsedu Pirátů Ivana Bartoše a připraví se poslankyně Kateřina Valachová. Prosím.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Dobré odpoledne, pane místopředsedo, dámy a pánové. Já bych vás chtěl požádat o podporu pozměňovacího návrhu, který také velmi úzce souvisí se vzděláním a vzděláváním a s jeho dostupností.

Můj návrh, který míří na kapitolu státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa, není z pohledu toho rozpočtu vlastně navenek tolik vidět. Jedná o možnost pro obce čerpat ze specifického titulu peníze na rekonstrukci, údržbu malých škol. Jedná se o přesun částky ve výši 300 milionů korun. Ty kapitoly, z kterých se tato částka bere - je to kapitola Všeobecné pokladní správy a jsou to dvě kapitoly, kde jsou rezervy na personální obsazení, a druhá ta kapitola je Výdaje na financování programů EU.

Tento přesun je důležitý. My jsme v minulém volebním... nebo resp. v minulém roce se nám... nebo v průběhu tohoto roku se nám sešlo na výboru pro veřejnou správu několik reakcí od obcí, které by chtěly čerpat peníze tímto způsobem, protože z evropských dotací oni nemohou tyto práce a činnost financovat, protože ta se odvíjí od počtu nárůstu žáků v těchto školách. Ty obce nemají nějaký přirozený nárůst počtu žáků, takže nemohou čerpat evropské dotace. Jedná se o finance, kterými by se naplnil tento titul, a následně by obce mohly z něj čerpat peníze na ony rekonstrukce. Takže je to vlastně přesun prostředků v rámci kapitoly a naplnění již existující kapitoly, kde se dají čerpat z existujícího programu peníze na tyto rekonstrukce v obcích, což de facto pak vede k tomu, že obec má dost prostředků na své činnosti. Nemusí třeba i zavírat ty školy. Některé ty budovy jsou skutečně velmi staré a zájem o tyto peníze se projevil v průběhu tady toho roku, kdy na výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj dorazilo několik žádostí, a my bychom chtěli, aby i možnost tohoto financování následně byla zpropagovaná a jednotlivá zastupitelstva si mohla vlastně v tomto titulu o ty peníze požádat. Děkuji za podporu tohoto návrhu.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: To byl pan předseda Bartoš. Já přečtu dvě omluvy. Pan poslanec Jan Farský se omlouvá mezi 14.30 a 16.00 z důvodu jednání a pan ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček se omlouvá od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Takže nyní tedy požádám o vystoupení paní poslankyni Kateřinu Valachovou a připraví se pan poslanec Jan Skopeček. Nicméně tady paní poslankyně není, takže její přihlášku dáme na konec, jestli se dostaví. A nyní tedy pan poslanec Jan Skopeček a připraví se pan poslanec Václav Klaus. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP