(15.10 hodin)
(pokračuje Juránek)

A já teď chci říct, že jsem z Mendelovy univerzity, kde jsem studoval, a že v rámci této univerzity existuje tým lesníků, kteří zakládají lesy, které jsou v povodí Amazonky. Zdálo by se, že je to strašně daleko, ale oni vlastně zachraňují životní prostředí celého světa. Protože existují dvě plíce na tomhle světě. Jedny plíce jsou povodí Amazonky, snažím se to zpopularizovat, paní doktorko, a druhá část je na Sibiři. A já teď chci říct, že jsem z Mendelovy univerzity, kde jsem studoval, a že v rámci této univerzity existuje tým lesníků, kteří zakládají lesy, které jsou v povodí Amazonky. Výsledek, kterého oni dosahují, právě ti zástupci Mendelovy univerzity, a musím říci, že i ve spolupráci s Lesnickou fakultou v Praze, je zcela mimořádný, protože jsou jediní úspěšní, kteří sázejí stromy tam, kde se zlato těžilo kyanidem. A takovéto věci, které děláme, tak se o nich většinou nedovídáme, my lesáci se o tom dovídáme z odborného tisku, ale v běžném tisku se tyto informace neobjeví. Ale to jsou právě ty důležité věci, které jsou z hlediska klimatu a z hlediska právě i ovzduší velice důležité. A ono je zapotřebí, abychom je dělali i na území našeho státu. A tam se dostáváme do takové polohy, že je zapotřebí z jedné strany to klima a ovzduší, z druhé strany i otázka podpory lesů napadených kůrovcem, o kterých teď všichni mluví, a proto je zapotřebí zvážit a právě hledat ty cesty v obou těchto směrech, o kterých je tady v tuto chvíli řeč.

Já jsem jenom chtěl naznačit, že v tomhle rozpočtu je také řada dobrých položek, na které se nesmí zapomenout a které je třeba svým způsobem bránit. Chtěl jsem zdůraznit, že my kromě té sociálky máme samozřejmě ještě podporu školství a podporu hasičů, kteří tam ty věci potřebují, a potřebují je zcela mimořádně. Nicméně chtěl bych znovu říci a znovu zopakovat, že nám stačí velmi málo na to, abychom mohli podpořit tento rozpočet, protože se chceme obrátit na ty, kteří to nejvíce potřebují, a to je právě sociální a školská oblast. Já doufám, že se shodneme na této podpoře když ne v rámci dnešního hlasování o rozpočtu, tak v rámci příštího roku, protože ty věci, které jsou velmi citlivé, budou muset být řešeny když ne dnes na rozpočtu, tak budou muset být řešeny v průběhu příštího roku.

Děkuji vám za pozornost a těším se na schvalování rozpočtu, ve kterém, jak jsem vám řekl mylně, teď jsem to dopočítal, nebude osm hlasování o sociálních oblastech, ale celkem devět.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: To byl pan poslanec Juránek. Nyní požádám o vystoupení pana poslance Jana Čižinského a připraví se paní poslankyně Kateřina Valachová. Tak prosím.

 

Poslanec Jan Čižinský: Hezký den, děkuji za slovo. Nebudu dlouho zdržovat, jenom bych rád požádal o podporu dvou pozměňujících návrhů, B61 a B62. Jedná se o 20 a 20 milionů korun na péči o krajinu. A jde o to, že v současné chvíli, a i na výboru pro životní prostředí jsme to konstatovali, nezbývá už na drobné zásahy v přírodě a v krajině mimo území národních parků nebo chráněná území. Je to takové to sekání orchideových luk, tak bychom to chtěli dorovnat. Takže žádám o podporu těchto mých návrhů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní požádám o vystoupení paní poslankyni Kateřinu Valachovou. A připraví se pan poslanec Vít Kaňkovský.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, vážení kolegové, vážené kolegyně, vážená vládo, vzdělávání je investice do budoucna. Na tom se všichni shodneme a posloucháme to dlouhé roky. Je to určitě investice, na kterou se vyplatí i půjčit, protože se nám to mnohonásobně vrátí. Souhlasím s předřečníky v tom, že musíme ale umět investovat správným směrem. Do vzdělávání, do vzdělávací soustavy, do vzdělávacího systému.

Na druhou stranu chci použít jedno slovo, které mě napadá, když roky poslouchám debaty o tom, jak je vzdělávání prioritou. To slovo je pokrytectví. Pokrytectví, které vlastně nemá ani nějakou konkrétní politickou barvu. Myslím, že si ho pro sebe nezískala žádná politická strana, ale přesto se to děje. Pokrytectví proto, že ještě v roce 2015 nikomu, nikomu, neslyšela jsem to ve veřejné debatě, jako občan, ne jako politik, nikdo o tom nemluvil, ale nikomu nepřišlo divné, že vyšší a vyšší počty dětí ve školách nikoho nezajímají, že k tomu potřebujeme více učitelů, potřebujeme je dobře zaplatit. A tahle sekera, kterou odstranila minulá vláda ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL po vyčíslení Ministerstvem financí, ministrem financí pro rozpočet 2016, činila miliardu a půl. Miliardu a půl si bez dovolení někdo půjčoval z kapes učitelů! Jenom jedna z drobností, na kterou se zapomíná.

Taky nikomu nepřišlo divné, že v roce 1990, v 90. letech učitelé a učitelky měli srovnané platy, nebo srovnatelné platy s lékaři. A jak je to dnes, dámy a pánové? Není to pokrytectví? Každý rok se přetahujeme o miliardy. Letos poprvé, letos poprvé, a už jsem to několikrát zdůraznila, že to je správně, a patří za to poděkování bez ohledu na politický dres, se ministryně financí nepřetahovala o miliardy a rovnoměrně navýšila jednotlivé části kapitoly Ministerstva školství tak, aby toto přetahování o miliardy, které je mimořádně trapné vzhledem k podfinancování českého školství, se potom pokrytecky nepřesouvalo na koho? No na ředitele škol. Protože my přidáme učitelům 15 %, tak oni jsou rádi. Oni o tom poslouchají celý rok, a potom se podívají na výplatnici a zase, dámy a pánové, víte, oni tam těch 15 % zase nenajdou.

Pokrytectví. A proč? Protože jsme dlouhé roky, do předchozího roku a letos to podruhé opakujeme, kašlali na to, abychom také přidávali školám a ředitelům škol na nepedagogické pracovníky. Světe div se! I oni existují. Jsou ve školách, odvádějí svou práci a mají být za ni zaplaceni. No a co udělá ředitel, pokud nedostal zvýšené finanční prostředky na nepedagogické pracovníky? No musel to někde vzít. Kde to vzal? No v platech učitelů. A zase se nemůžeme dopočítat, proč ty sliby, které učitelé slyší z televize, nenajdou na výplatní pásce.

Padla tady několikrát reforma financování regionálního školství. Popravdě, věřím tomu, že většina občanů a občanek si pod tím nic moc nepředstaví, co to jako je, reforma regionálního školství. Tak já řeknu, co by to mělo být a proč jsme prosadili změny financování škol. Protože stávající financování škol není poctivé. Protože neplatí stát to, co se má odučit, a neplatí tolik učitelů, nebo neplatil doposud tolik učitelů, kolik potřebujeme na počty dětí ve školách. A ti zase, co tady vedou kupecké počty o miliardy sem a miliardy tam, tak jim připomínám, že jsou to velmi často ti, co křičí, že učitel má mít méně žáků ve třídě. Že to potřebujeme pro kvalitu. Potřebujeme to pro jazykové vzdělávání, potřebujeme to pro přírodní vědy. To jsou ti stejní. No myslí si snad někdo, že to nebude stát peníze? Bude to stát peníze!

Tři rozpočty po sobě jsou rekordní. Ano, pro školství. A můžeme vést debatu samozřejmě o poměru k HDP. Máte pravdu, mělo by to být víc. Byla bych ráda a poprosím všechny kolegyně a kolegy napříč politickým spektrem, podpořte to usnesení, aby si Sněmovna dala jeden cíl pro tuto zemi: 5 % HDP nejpozději v roce 2025. Je to ambiciózní cíl. Znamená to stejné výdaje jako Rakousko. Ale zasloužíme si to. My všichni. Ne jako politici, ale jako rodiče, prarodiče a jako občané a občanky, kteří vědí, že dětí jsou naše budoucnost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP