(Schůze zahájena ve 14.00 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 26. schůzi Poslanecké sněmovny, všechny vás tu v novém roce vítám.

Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 26. schůze dne 10. ledna 2019. Pozvánka vám byla rozeslána v pátek 11. ledna 2019.

Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. V tuto chvíli mám nahlášeno, že pan poslanec Dvořák hlasuje s náhradní kartou číslo 6. (Hluk v sále.) Tak. Já vás opravdu poprosím už o klid, abychom mohli přistoupit ke zvolení ověřovatelů.

Navrhuji, abychom určili poslance Jaroslava Holíka a poslance Miroslava Kalouska. Má někdo jiný návrh na osoby ověřovatelů? Jestliže tomu tak není, tak budeme hlasovat. (Hluk neustává.) A já vás tedy opravdu poprosím už o klid v sále, a abyste se usadili na svých místech. (Předsedající zvoní zvoncem.)

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro navržené ověřovatele. Kdo je proti?

Hlasování číslo 1. Přihlášeno je 138, pro 125, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 26. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Jaroslava Holíka a poslance Miroslava Kalouska.

 

S náhradní kartou číslo 12 hlasuje pan poslanec Okleštěk.

Sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci a poslankyně: z osobních důvodů se omlouvá pan poslanec Petr Gazdík z jednání dnes od 13 hodin do konce jednacího dne, omlouvá se paní poslankyně Jana Krutáková dne 22. 1. mezi 12.20 a 19.00 z rodinných důvodů. A dále se omluvili před zahájením schůze Andrea Babišová ze zdravotních důvodů, Miloslav Janulík - zahraniční cesta, Jiří Kobza - zahraniční cesta, František Kopřiva - zahraniční cesta, Radek Koten - zahraniční cesta, Karel Krejza - zahraniční cesta, Jaroslav Kytýr - zahraniční cesta, Radka Maxová - rodinné důvody, Miroslava Němcová - zahraniční cesta, Pavel Růžička - zahraniční cesta, František Vácha - pracovní důvody, Jiří Valenta - pracovní důvody, Pavel Žáček - pracovní důvody.

Z členů vlády se omlouvají: Jana Maláčová z důvodu zahraniční cesty, Tomáš Petříček - zahraniční cesta, Miroslav Toman z pracovních důvodů. To je k omluvám pro tuto chvíli vše.

A nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 26. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Nejdříve bych vás chtěl informovat o návrzích, na kterých se shodlo dnešní grémium.

Navrhujeme: Za prvé zařadit nové body, a to je Návrh usnesení Poslanecké sněmovny ke Dni památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti, a to na pátek 25. 1. jako první bod;

Návrh Pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2019, sněmovní dokument 2042, zařadit na pátek 25. 1. jako druhý bod;

Návrh na volbu náhradníka Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky zařadit do bloku volebních bodů, s tím, že tento bod lze projednat ve variabilním týdnu, tj. od úterý 12. 2., kdy budou splněny zákonné lhůty;

Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k pověření orgánu Poslanecké sněmovny rozhodováním podle § 38 odst. 1 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, sněmovní dokument 1910, zařadit do bloku zprávy, návrhy a další.

Dále se navrhuje vyřadit body 14 a 158 návrhu pořadu, to je sněmovní tisk 302, vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 66/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění zákona č. 290/2017 Sb. - jedná se o druhé a třetí čtení.

Dále vyřadit bod 219 návrhu pořadu, sněmovní tisk 355 - Zpráva o životním prostředí ČR 2017;

bod 146 návrhu pořadu, to je sněmovní tisk 99, Návrh poslanců Víta Kaňkovského, Markéty Pekarové Adamové, Olgy Richterové, Aleny Gajdůškové a Jana Bartoška na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, třetí čtení. Tento návrh bere zpět skupina předkladatelů, čiže o tomto návrhu již nebudeme hlasovat.

Dále pevně zařadit bod 33 návrhu pořadu, sněmovní tisk 207, vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony, prvé čtení - na konec bloku v prvých čteních.

Bod 43 návrhu pořadu, sněmovní tisk 333, vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, prvé čtení, zařadit za bod 31 návrhu pořadu, to jest za sněmovní tisk 301;

Dále pevně zařadit bod 83 návrhu pořadu, sněmovní tisk 260, senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství ČR), prvé čtení, na středu 23. ledna ve 14.30.

A nakonec - ve čtvrtek 24. 1. projednávat od 11 hodin body z bloku zprávy, návrhy a další místo původně zařazených bodů z bloku smlouvy - druhé a první čtení.

Tak, to je z mé strany vše. Určitě jste mě všichni pozorně poslouchali, ale pan poslanec Růžička ruší svoji omluvu, je přítomen. (Hluk v sále.) Já vás opravdu poprosím o klid, protože budeme projednávat pořad schůze.

V tuto chvíli mám přihlášky s dvěma přednostními právy. Jako první místopředseda Tomio Okamura. Připraví se pan předseda Radim Fiala, poté pan předseda Kalousek. Opravdu už poprosím o klid. Děkuji. Máte slovo. Teď jsem to říkal.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, dovolte mi navrhnout zařazení nového bodu na jednání Poslanecké sněmovny s názvem Německé válečné reparace. Je nutné otevřít nedořešenou otázku válečných reparací, tedy náhrady škod, které nám dodnes dluží Spolková republika Německo jako nástupce hitlerovského Německa. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP