(11.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru vnitra Janu Hamáčkovi a požádám pana zpravodaje pro prvé čtení, pana poslance Marka Bendu, aby přednesl zpravodajskou zprávu. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážené dámy, vážení pánové, vzhledem k tomu, jak to rychle přišlo po předchozím bodu, kterému jsem se poměrně intenzivně věnoval, tak jsem si tisk ani nevzal s sebou, ale za chviličku mi ho přinesou. Nicméně pan ministr má pravdu. Jedná se o reakci České republiky, která by se měla připravit na situaci, kdy by nedošlo k dohodě mezi Evropskou unií a Velkou Británií o podmínkách vystoupení Velké Británie z Evropské unie a způsob řešení, který by občanům Velké Británie žijícím v České republice v některých oblastech, a samozřejmě si zdaleka nejsem jist, jestli jsou to úplně všechny, zajišťoval dostatečná práva, která měli doposud, a vytvořil toto přechodné období na uzavření nějaké dohody.

Co by bylo důležité a co myslím, že je třeba položit panu ministrovi za otázku, je, jestli máme v tuto chvíli jistotu, že to tak bude i recipročně, jestli v tuto chvíli máme jistotu, že pokud my schválíme takový zákon, že i Spojené království schválí zákon, který tyto možnosti, tuto ochranu poskytuje i českým občanům, kteří doposud žijí ve Velké Británii. Protože si myslím, že by bylo nesmyslné, abychom my dělali nějaký krok a neměli zajištěno. Naším úkolem je starat se o naše občany a až v druhé řadě o občany Velké Británie. To je důležité, že chceme chránit občany Velké Británie, ale my bychom měli mít v první řadě jistotu, že našim občanům, kteří žijí ve Velké Británii, je garantováno to samé. To znamená, toto je moje základní otázka na pana ministra. Máme zajištěnu reciprocitu?

Jinak jsem připraven i podpořit projednávání v prvním čtení na základě § 90. Ale chci nejprve vědět, jestli to bude platit i z druhé strany a jestli máme jistotu, že naši občané budou ve Velké Británii chráněni stejným způsobem, jako chceme chránit občany Velké Británie v České republice.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se s přednostním právem hlásí nejdříve pan předseda ODS a místopředseda Poslanecké sněmovny Petr Fiala. Pane předsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, v tomto případě se omlouvám kolegům, kteří jsou přihlášeni do rozpravy. Já bych se přihlásil řádně a nevyužíval svého přednostního práva, ale protože od 12.00 mám řídit jednání Poslanecké sněmovny, tak jsem to udělal takto.

Chtěl bych se vrátit k tomu, co zde říkal pan zpravodaj pan poslanec Benda, a několikrát to podtrhnout a položit stejnou otázku, možná ještě o něco důrazněji, vládě a panu ministru vnitra. Já ji musím položit panu ministru vnitra a prvnímu místopředsedovi vlády, protože tu není ministr zahraničních věcí ani pan premiér. A já se přiznám, že bych čekal u takto závažné otázky, která se dotýká zahraničních vztahů České republiky, minimálně přítomnost ministra zahraničních věcí. A já samozřejmě vím, že Jan Hamáček byl také chvíli ministrem zahraničních věcí a že se v zahraničněpolitických otázkách vyzná, ale přiznám se, že mi to nestačí. Jsem přesvědčen, že ten, kdo má dnes odpovědnost za ten resort, se bude podílet a bude přítomen na řadě vyjednávání a je potřeba podle mého názoru, aby u tak závažné otázky byl přítomen v Poslanecké sněmovně a mohl nám odpovědět na dotazy, které máme.

Náš dotaz, který tu už položil pan poslanec Benda, zní takto: Jak je tedy domluvena a zajištěna ta reciprocita? Jakým způsobem, na základě jakého příslibu, jaké dohody, na jaké úrovni? Jak probíhala ta jednání? Jaký máme příslib reciprocity, že Velká Británie udělá totéž?

Za sebe, za Občanskou demokratickou stranu chci říct, a znovu to zopakuji, že jsme připraveni tento návrh podpořit. Jsme připraveni ho podpořit i v tom zrychleném projednávání, nebo už v prvním čtení. Záleží nám na vztazích s Velkou Británií. Jsme přesvědčeni, že v zájmu České republiky je dosáhnout toho, aby bilaterální vztahy s Velkou Británií i po jejím odchodu z Evropské unie byly v maximální možné míře podobné tomu, jako jsou vztahy mezi oběma našimi zeměmi, když je Británie v Evropské unii. Ale právě proto potřebujeme, aby probíhala i jednání s britskou stranou, aby česká strana dávala najevo zájem o to, aby Velká Británie například ošetřila vztahy, aby ošetřila podobně velkorysým způsobem, jako teď dělá Česká republika, pobyt a život českých občanů, kteří žijí ve Velké Británii.

Takže pane ministře prostřednictvím pana předsedajícího, i když bych se na vás mohl obrátit přímo, ale udělám to takto, prosím vás o odpověď na otázku, jak probíhala jednání o reciprocitě, jaký máme příslib a co můžeme očekávat z britské strany. A druhá otázka, kterou bych v této souvislosti chtěl položit a která s tím úzce souvisí, je, jak se česká vláda připravuje na variantu tvrdého brexitu. A tady chci říct, že ano, můžete mi odpovědět, ale tvrdý brexit je málo pravděpodobná varianta, to je tak v řádu několika procent. A na to bych vám odpověděl, i kdyby to bylo jedno procento, tak je to tak závažná věc, že se na ni musí vláda nějakým způsobem připravovat. Moje otázka je, jak ta příprava probíhá a zda takovouto možnost vláda nějak sleduje a má nějaký krizový scénář.

A s tím souvisí i moje třetí otázka, která je také relevantní v této souvislosti, a to je, jaké stanovisko budou zastávat čeští zástupci v Evropské unii, bude-li se znovu projednávat nějaká varianta dohody s Velkou Británií. Co bude chtít česká vláda? Jaké bude zastávat pozice? Jakým směrem se bude vyvíjet tlak české diplomacie v takovýchto případných jednáních? Ano, nemusejí nastat. Ta pozice Evropské unie je momentálně poměrně tvrdá. Já jsem přesvědčen, že to není v zájmu České republiky, že v našem zájmu by mělo být, aby odchod Velké Británie z Evropské unie byl na základě dohody, aby ty vztahy byly co nejlepší. A očekávám, že česká vláda bude i při jednáních na úrovni Evropské unie respektovat tyto zájmy České republiky.

Takže pane ministře, bohužel se musím v této věci obracet pouze na vás, protože zde není ani premiér, ani ministr zahraničních věcí, ale prosím vás o odpovězení na tyto tři otázky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi Poslanecké sněmovny Petru Fialovi. Mám dvě přednostní práva, a to pana místopředsedy Okamury a potom ministr vnitra a místopředseda vlády s přednostním právem se chystá odpovědět na ty otázky. Ale pořadí přihlášených musím respektovat, a proto nejdříve přednostní právo pana místopředsedy Tomia Okamury, poté pan ministr vnitra a místopředseda vlády Jan Hamáček. Pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, projednáváme tady zákon na úpravu vztahů mezi Českou republikou a Velkou Británií po brexitu. Spolu s Polskem jsou naše návrhy úprav vztahů s Británií nejvstřícnější, a to na vzdory zjevné snaze Bruselu Brity potrestat za odchod z Evropské unie. Je nám jasné, že vládu nevedou sympatie k brexitu, ale pragmatické uvažování, protože na jedné straně je sice Brusel, ale na té druhé je naše povinnost pomoci 40 tisícům českých občanů, kteří žijí a pracují ve Velké Británii, což je x-krát více, než je Britů u nás. Podobně jsou na tom Poláci, kteří také jednají se snahou ochránit své občany v Británii před válkou Brusel - Londýn. Pokud jde o dohody s Velkou Británií, je třeba mít jedinou prioritu, aby byly maximálně vzájemně vstřícné. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP