(11.20 hodin)

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Vážený pane předsedající, milé kolegyně, kolegové, já si dovolím faktickou poznámkou reagovat na poslance SPD Tomio Okamury, Lubomíra Volného. Argumentace, že někdo vyhrál volby, a proto má pravdu, ta se v minulosti ukázala jako mnohokrát mylná. Vidíme tady různé režimy. V Německu Hitler taky vyhrál volby. Měl se svým pojetím vlastenectví, nacionalismu pravdu a bylo to správné? Můžeme se podívat na východ. Bolševici taky vyhráli volby. Bylo to správné? Prosím, neargumentujte tady tímto, že protože někdo teď v České republice má nějakou volební podporu, tak proto že to je správné a je to morální. To není.

A vy, který tady veřejně říkáte, že zastupujete a chráníte práva lidí, obyčejných občanů, že zrovna vy, který děláte aktivně byznys chudobou, si toto dokážete tady osvojit a takto to prodávat? Já se divím, že vás hanba nefackuje! (Potlesk části poslanců.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Následují faktické poznámky, paní poslankyně Maříkové a pana poslance Lubomíra Volného. Paní poslankyně, prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěla reagovat na své předřečníky. Já nemohu souhlasit s usnesením, které zde bylo řečeno, a to z jednoho prostého důvodu, protože povede k tomu, že poslanci budou zastrašeni při vyjadřování svých výroků. A myslím, že toho zde nechceme vůbec docílit. Tak se nad tím zamysleme, nechme to jít, pojďme projednávat tento bod a už to neřešme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Lubomír Volný. Faktická poznámka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Lubomír Volný: Děkuji. Prostřednictvím pana předsedajícího ke kolegovi Jurečkovi. Prosím vás, nešiřte dezinformace. Kdepak jste? Já vás nevidím. Aha. Já si nevzpomínám, že bych ve svém projevu řekl, že kdo vyhrál volby, má pravdu. Až si zkontrolujeme stenozáznam, tak uvidíme, jestli se budu omlouvat já vám nebo vy mně.

Druhá věc. Má nedobrovolná charitativní činnost mě loni vyšla na 300 tisíc korun. Letos zhruba na 400 tisíc korun. A veřejně tady nabízím každému z vás bonus 100 tisíc korun za převzetí hypoték a starostí o šest velkorodin. A zároveň tady veřejně prohlašuji, že jestli ještě jednou tady kdokoliv v této Sněmovně mě osobně nazve obchodníkem s chudobou, tak na základě jeho dezinformace a lži tyto domy uzavřu a ten člověk se bude muset postarat o těch šest velkorodin, protože ho pošlu do jeho nebo její poslanecké kanceláře, aby se o ně postaral. Já už jsem unavený z toho, že platím životní náklady šesti rodin, které si neplní své povinnosti, a ještě abych tady k tomu poslouchal nějaké vaše urážky. Takže první nabídka. Nebuďte pokrytci, převezměte hypotéky, dostanete ode mne dar 100 tisíc a provozujte ty domy.

Zadruhé. Ten, kdo mě tady ještě jednou nazve obchodníkem s chudobou, do jeho poslanecké kanceláře nebo do její poslanecké kanceláře odešlu ty všechny rodiny, které vystěhuji z těch domů, protože jsem unavený. Berte to klidně jako hrozbu. Já to beru jako nabídku nebo upozornění. Protože už jsem unavený z vašich lží a z vašeho pokrytectví. Zejména bych to doporučoval kolegovi Pexovi, který se tak hezky usmívá. Já myslím, že byste péči o šest rodin s kompetencemi k bydlení na úrovni předminulého století mohl ocenit. Děkuji. (Upozornění na uplynutí času.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan místopředseda Sněmovny Pikal a po něm pan předseda Bartošek. Faktické poznámky. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já bych chtěl jenom reagovat na kolegyni poslankyni, že pokud jsou tu poslanci, kteří se nebojí s imunitou něco prohlásit u tohoto pultíku a pak by se báli se stejnou imunitou to vysvětlovat u mandátového a imunitního výboru, tak je něco špatně.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. A pan předseda Bartošek s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bartošek: Abychom si rozuměli. Já jsem zde prezentoval stanovisko poslaneckého klubu KDU-ČSL, nikoliv usnesení, o kterém bychom měli hlasovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. To byla zatím poslední faktická poznámka. Vrátíme se k průběhu rozpravy. Jsou přihlášeni páni poslanci Rakušan a pan ministr Hamáček, který zřejmě neuplatňuje přednostní právo, ale jsou zde přihlášky s přednostním právem v tomto pořadí: pan předseda Okamura, Chvojka, Radim Fiala a paní poslankyně Pekarová Adamová s přednostním právem. Nejprve jde pan předseda Okamura se svým vystoupením. Je na řadě.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, já samozřejmě tady nebudu zabředávat do té hádky a do nějaké diskuse na mimořádně nízké úrovni, která mě vůbec nezajímá. Já bych spíš tady věcně rád okomentoval některé věci, které tady padly, takže vy se tady vzájemně klidně hádejte dál, ale já se tady soustředím na práci. Já tady na počítači píšu nový zákon, který má pomoci lidem v dluhových pastech. Připomínkuji zákon, který mně poslala advokátní kancelář, takže to je pro mě důležitější téma než ty vaše neustálé hádky a předhazování, co tady všichni poslanci skrz naskrz politickým spektrem předvádí.

Ale to, co mě zaujalo mezitím, co jsem pracoval na tom zákonu na pomoc lidem v dluhových pastech, tak mě zaujalo, jak tady pan Bartošek z KDU-ČSL poučoval o pravdě. Já bych jenom zrekapituloval lži pana Bartoška, které jsem jenom já na svoji osobu zaznamenal, kterými mě častoval, a dosud se mi neomluvil. Například pan Bartošek mnohokrát v televizi říkal, i tady, že jsem tuneloval hnutí Úsvit. Znova bych chtěl poznamenat, a hrdě to říkám i na mikrofon, že jsem byl přešetřen hloubkově policií, finančně analytickým úřadem, a zjistilo se, že jsem se neobohatil ani o korunu. Stále čekám na omluvu od pana Bartoška za tuto lež. A ostatně tuto lež říkalo dokola mnoho zástupců jiných politických stran včetně Pirátů.

Dále pan Bartošek mě tady obviňoval vloni na jaře, že prý popírám holocaust a že mám být odvolán z místopředsedy Sněmovny. Policie prošetřila asi deset trestních oznámení, všechna odložila. Dokonce i státní zástupci na dvou úrovních to posuzovali a zjistilo se, že jsem nic nepopíral. Takže nevinný člověk měl být odvolán z místopředsedy Sněmovny na základě štvavé kampaně pana Bartoška z KDU-ČSL a kdy se mi omluví tento člověk? Tento lhář a manipulátor? Ale já užívám fakta. To jsou fakta. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP