Čtvrtek 7. března 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

97.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou
a Slovenskou republikou o aktualizaci hraničního dokumentárního díla,
podepsaná dne 20. listopadu 2018 v Praze
/sněmovní tisk 393/ - prvé čtení

Opět předložený návrh uvede v zastoupení ministra vnitra Jana Hamáčka ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Prosím máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, páni poslanci, předkládaná smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o aktualizaci hraničního dokumentárního díla je technickým dokumentem, který má zajistit změnu přílohy číslo 1 smlouvy mezi ČR a SR o společných státních hranicích tak, aby odpovídala aktuálnímu stavu vyznačení státních hranic v terénu.

Na základě smlouvy nedochází ke změně průběhu státních hranic. Na základě smlouvy o společných státních hranicích dochází k pravidelnému přezkušování státních hranic. Výsledkem přezkoušení jsou takzvané hraniční dokumenty, ve kterých jsou zaznamenávány změny oproti platnému hraničnímu dokumentárnímu dílu. Jedná se například o nové umístění hraničních znaků, nahrazení přímého vyznačení průběhu hranic nepřímým či naopak a tak dále.

Tyto hraniční dokumenty jsou následně na obou stranách vnitrostátně schváleny. Na české straně byly hraniční dokumenty schváleny ministrem vnitra 7. dubna roku 2017. Schválené hraniční dokumenty se stávají součástí hraničního dokumentárního díla, a tedy mění přílohu číslo 1 smlouvy o společných státních hranicích na základě zvláštní mezinárodní smlouvy, kterou je právě předkládaná smlouva.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, pan poslanec Jiří Mihola. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Mihola: Dobrý den, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Jak bylo uvedeno paní ministryní, jedná se o technickou záležitost oboustrannou česko-slovenskou, tak nemusím asi ty teze opakovat a dovolil bych si navrhnout projednání na zahraničním výboru.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Ještě se rozhlédnu. Přihlášku nemám, takže obecnou rozpravu končím. Táži se, zda je zájem o závěrečná slova. Pan poslanec Mihola? (Není.) Paní ministryně? (Ne.) Nemáte zájem o závěrečná slova, ani jeden z vás.

Takže se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Poslanec Jiří Kobza. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Kobza: Děkuji, pane předsedající. Vzhledem k tomu, že se jedná o smlouvu mezi dvěma státy, kde jsou oba členové Evropské unie, navrhuji přikázat tuto smlouvu výboru pro evropské záležitosti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Poznamenal jsem si. Takže budeme hlasovat dvakrát. Ale podívám se, jestli je ještě nějaký zájem. Není, další návrh nevidím. Takže přistoupíme k hlasování. Já zagonguji. Ještě přečtu jednu omluvu, abych to stihl do 13 hodin. Prosím o omluvu pana poslance Františka Petrtýla, který se omlouvá do konce jednacího dne.

 

Nyní tedy budeme hlasovat, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán nejprve k projednání zahraničnímu výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 131. Přihlášeno je 125 poslanců, pro 119, proti nula. Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

 

Nyní budeme hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro evropské záležitosti, tak jak navrhuje poslanec Jiří Kobza.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 132. Přihlášeno je 125 poslanců, pro 51, proti 31. Konstatuji, že tento návrh byl zamítnut a vládní návrh bude přikázán k projednání pouze zahraničnímu výboru.

 

Tímto tedy pro tuto chvíli projednávání tohoto tisku končím. A jelikož máme již 13 hodin, tak přerušuji jednání, přeji dobrou chuť. Schůze bude pokračovat ve 14.30 hodin.

 

(Jednání bylo přerušeno ve 13.00 hodin.)

(Jednání pokračovalo v 14.32 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: (Potíže s mikrofonem. Mimo mikrofon vyhlášena pauza do 14.35 hodin.) Dneska je to těžké. Už. Už fungujeme? Výborně.

Tak já začnu čtením omluvenek, a než je dočtu, bude 14.35. Omlouvá se nám pan poslanec Kobza od 14.00 hodin do konce jednacího dne z důvodu pracovního jednání mimo Sněmovnu. Omlouvá se nám pan poslanec Jan Volný od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Omlouvá se nám pan poslanec Jiří Bláha od 14.30 do 18.00 hodin z pracovních důvodů. Omlouvá se nám paní poslankyně Malá až do konce dnešního jednacího dne. Omlouvá se nám pan poslanec Rais mezi 14.30 a 16.30 z pracovních důvodů. Omlouvá se nám pan poslanec Dolínek z důvodu účastni na jednání se starosty obcí dotčených výstavbou dálnice D6. Omlouvá se nám pan poslanec Čižinský od 14.30 do 16.00 a od 17.45 do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Omlouvá se nám pan poslanec Juříček z dnešního jednání, z pracovních důvodů se neúčastní jednání pléna v době od 12.00 do 15.00 hodin. Omlouvá se nám předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček mezi 12. a 13. hodinou z pracovních důvodů. A pan poslanec Hnilička zrušil omluvení z dnešního jednání, ale to pouze mezi 12. a 12.45. Jestli jsem to tedy pochopil. A pan poslanec Vyzula se omlouvá do konce jednacího dne z osobních důvodů.

 

To byly omluvenky a nyní je čas zahájit bod

Aktualizováno 16. 4. 2019 v 12:16.
Přihlásit/registrovat se do ISP