(12.00 hodin)

 

Poslankyně Andrea Babišová: Takže ještě jednou návrh, o kterém budeme hlasovat. "Poslanecká sněmovna vyslovuje předchozí souhlas s návrhem doporučení Rady o přístupu pracovníků a osob samostatně výdělečně činných k sociální ochraně s tím, že výbor pro evropské záležitosti doporučil Poslanecké sněmovně toto usnesení nepřijmout, tedy předchozí souhlas nevyslovit." Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, toto je znění návrhu usnesení, o kterém nyní budeme hlasovat.

Pan předseda Stanjura s přednostním právem.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já bych se chtěl zeptat, kdo navrhuje toto usnesení, které před chvílí paní zpravodajka přečetla. Čí je to návrh usnesení?

Výbor navrhl úplně něco jiného. Tak měl by zaznít návrh hlasování, návrh výboru. Ne zpravodaje! To jsem jako nezažil, že by zpravodaj použil úplně jiné, opačné návrhy usnesení. Může to být protinávrh, tomu já rozumím. Mělo zaznít: Výbor navrhuje tohle a já jako poslankyně a zpravodajka navrhuji opačné usnesení, bavme se, o kterém se hlasuje jako dřív. Ale nemůžeme nehlasovat o návrhu, který přijal výbor. A výbor přijal návrh, jak jsem pochopil, nevyslovit předběžný souhlas. A to je přece základ pro hlasování. A k tomu mohou podle jednacího řádu samozřejmě padat protinávrhy, doplňující návrhy apod. Ale nemůžeme to smést ze stolu s tím, že výbor byl proti. Co to je za usnesení Sněmovny? S tím, že výbor byl proti.

To se mnohdy stane, že Sněmovna rozhodne jinak než některý výbor, a ještě jsem neslyšel, že Sněmovna schvaluje zákon XY, přesto že rozpočtový výbor nedoporučil toto schválení.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane předsedo. Přiznám se, že já sám nemám úplně jasno v tuto chvíli, jak postupovat, protože informace od legislativy je, že máme hlasovat o vládním návrhu usnesení tak, jak ho přednesla paní zpravodajka. Nicméně je zde návrh usnesení výboru, o kterém hlasujeme jako Poslanecká sněmovna v jiných případech. Jedná se o evropský tisk, můžeme se tím zabývat v jiném režimu. Já nicméně, aby nevznikla nejasnost, přestože mám nyní už předat řízení schůze svému kolegovi, tak nyní přerušuji jednání Poslanecké sněmovny do 12.05 hodin a během tří minut si vyjasníme další postup.

 

(Jednání přerušeno od 12.02 do 12.05 hodin.)

 

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat. A nyní už je jasné podle jednacího řádu, jak máme postupovat. Tedy jednací řád říká jasně: Pokud návrh na zamítnutí nebyl v rozpravě podán a v rozpravě takovýto návrh nezazněl ani od zpravodajky výboru, hlasuje se dle § 109k odst. 2 o návrhu vlády. Tedy budeme hlasovat o návrhu tohoto usnesení. A teď přečtu to usnesení, protože nezní tak, jak ho načetla paní zpravodajka.

 

Usnesení zní pouze takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje předchozí souhlas s návrhem doporučení Rady o přístupu pracovníků a osob samostatně výdělečně činných k sociální ochraně." Takže o tomto návrhu usnesení budeme hlasovat. Je ještě nějaká nejasnost nebo námitka? Není.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 126, přihlášeno 143 poslanců, pro 67, proti 42. Návrh nebyl přijat. Konstatuji, že s návrhem usnesení nebyl vysloven souhlas.

 

Končím projednávání tohoto bodu a předávám řízení schůze. (Z pléna žádost o kontrolu hlasování.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Přeji hezké poledne! Dívám se, je tady žádost o kontrolu hlasování? Tak tedy přistoupím k projednávání dalšího bodu.

 

Jedná se o bod

132.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k informaci
Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 205 o zaměstnanosti
a důstojné práci pro mír a odolnost, přijaté na 106. zasedání Mezinárodní
konference práce v roce 2017 spolu se stanoviskem vlády k němu
/sněmovní tisk 277/

Tento materiál uvede ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Paní ministryně, prosím, ujměte se slova. (Ministryně nereaguje na výzvu.) Paní ministryně, ujměte se slova, prosím vás!

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předkládaný materiál byl připraven na základě článku 19 Ústavy Mezinárodní organizace práce. Ten vládě stanoví povinnost předložit Parlamentu každou novou úmluvu a doporučení Mezinárodní organizace práce, a to včetně svého stanoviska k nim. Smyslem tohoto závazku je především informovat zákonodárce o aktuálním vývoji mezinárodního práva v oblasti práce a sociálních věcí. Ke splnění této povinnosti tak bylo Poslanecké sněmovně i Senátu Parlamentu ČR předloženo doporučení číslo 205 přijaté v roce 2017, které se věnuje otázce potřebných reakcí k úspěšnému zvládání situací po závažných konfliktech nebo živelních pohromách z hlediska sociálního a zaměstnanosti.

Doporučení obsahuje základní vodítka jak v oblasti prevence, tak i pro následný postup v postkrizovém rekonstrukčním období. Zdůrazňuje význam funkčních trhů práce, udržitelného podnikáni i komplexních sociálních systémů, krizového řízení a plánování, jakož i roli, kterou sehrává sociální dialog při prosazování a provádění udržitelných řešení. Vychází také z toho, že dobře fungující společnost umožňující důstojný život obyvatel je soudržnější a odolnější vůči potenciálním konfliktům ať již přeshraničním, nebo vnitrostátním. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP