(Jednání pokračovalo ve 12.42 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Máme 12.42, takže budeme pokračovat v programu schůze Poslanecké sněmovny. Já zároveň zagonguji, protože neprodleně budeme hlasovat. Budeme hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Zopakuji, že jsme u vládního návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o ochraně investic mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Singapurskou republikou na straně druhé. Takže dám prostor, aby se ještě poslanci dostavili urychleně do sálu. (Chvíli čeká.)

 

Ještě jednou zopakuji - kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

Zahajuji hlasování, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 128, přihlášeno 126 poslanců, pro 124, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Tím projednávání tohoto tisku končím.

S přednostním právem předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek. Prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, omlouvám se, že přerušuji toto projednání smluv mezi Evropskou unií a Singapurem. Přesto se domnívám, že je potřeba, abych upoutal vaši pozornost k jedné věci, která je velmi aktuální.

Dnes máme zařazené interpelace, bohužel aktuální zprávy ohledně probíhajícího policejního zásahu jsme se dozvěděli až dnes ráno, takže nebylo možné tuto záležitost zařadit na interpelace a já jsem ani nezaznamenal, že by ji kdokoliv vznesl. Jedná se o kauzu probíhajícího policejního zásahu v ředitelství firmy Kapsch, zásahu, který se údajně týká i Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a pana místopředsedy Faltýnka, který tam údajně nefiguruje jako obviněný, ale jeho obhájce mluví o tom, že tam figuruje jako svědek, a kterou provádí olomoucké vrchní státní zastupitelství.

Předpokládám, že jste se s tím všichni seznámili, protože to probíhá v médiích, v České televizi, a v Právu se mluví o tom, že provoz mýtného na českých silnicích a firmy Kapsch je právě předmětem té probíhající policejní razie.

Vzhledem k tomu, že situace kolem firmy Kapsch byla mnohokrát předmětem veřejné debaty, že v roce 2016 šlo o třetí největší zakázku bez soutěže, za 5 mld. korun to prodloužení, dělalo se to v neděli, já nevím, jestli se ta kauza toho týká, a myslím si, že mluvím za všechny poslance opozice, že aktuálně nemáme žádné informace i ze strany ministra dopravy, do jehož působnosti tato záležitost spadá. Přesto se v médiích hovoří o tom, že to je zátah proti organizované zločinecké skupině, že se tam řeší podplácení. Vystupují tam osoby, které jsou napojené na hnutí ANO, ať se jedná například o pana Švachulu, který je v Českých dráhách Cargo nominant hnutí ANO.

Já se domnívám, že by bylo namístě, aby krátce s přednostním právem tady vystoupil pan ministr dopravy a vyjádřil se k tomu, jaké aktuální informace má k dispozici, abychom my jako poslanci, kteří máme kontrolovat vládu, znali aktuální informace.

Já chápu, že ANO není zrovna po chuti, aby se tady probíraly věci, které se týkají jeho vlády. Přesto si myslím, že to je zásadní věc, protože tam jde o mnoho miliard korun. Historicky už jsme tady jednu takovou policejní razii měli, která měla zásadní dopady na náš politický systém. Domnívám se, že pan ministr by se měl hned teď, v okamžiku, kdy to je aktuální, zabývat tím, že nám to tady krátce osvětlí, takže potom stihneme doprojednat i zbytek programu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pane ministře, vy si přejete vystoupit? Tak ano. Pan ministr s přednostním právem vystoupit skutečně může, takže dáváme slovo panu ministrovi.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já jsem trošku překvapen a šokován rétorikou, která tady zazněla. Předně, podle mých informací policie ještě nikomu nesdělila obvinění. To chceme jako Poslanecká sněmovna dnes vstupovat do živého případu, který ještě není ani zahájen? Já vím jediné informace, které jsou, které já mám, jsou z médií, a že by policie přišla za mnou a začala mi sdělovat, co se děje kolem mýta, to se opravdu neděje. Takže já tady té rétorice nerozumím. Nechme udělat policii její práci. Ona pravděpodobně ví, co dělá, nebo já věřím tomu, že ví, co dělá. Všichni se na ni odvoláváme. Tak ji nechme pracovat a neřešme v Poslanecké sněmovně něco, co opravu známe jenom z médií. Já jsem u žádného zásahu nebyl. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Postoupíme k dalšímu bodu programu schůze. Máme tady na programu

96.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií
a jejími členskými státy na straně jedné a Singapurskou republikou na straně druhé
/sněmovní tisk 386/ - prvé čtení

Předložený návrh měl sice uvést ministr zahraničí Tomáš Petříček, ale mám tady pověření, že ho uvede ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Prosím, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení pánové poslanci, dovolte mi předložit vám k projednání Dohodu o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Singapurskou republikou na straně druhé.

Tato dohoda má vytvořit předpoklady pro posílení vztahů mezi EU a Singapurem v politické oblasti a pro zintenzivnění spolupráce v řadě dalších oblastí. Má také ve vztazích mezi EU a Singapurem nahradit stávající smluvní rámec, který je dán dohodou o spolupráci z roku 1980, uzavřenou mezi Evropským hospodářským společenstvím a Sdružením národů jihovýchodní Asie. V regionu jihovýchodní Asie už bylo uzavřeno několik obdobných dohod o partnerství a spolupráci a o některých dalších se vede jednání.

Dohodu o partnerství a spolupráci lze z hlediska České republiky přivítat. Bilaterární vztahy mezi ČR a Singapurem jsou dlouhodobě velmi dobré, což je patrné i z kontaktů na vrcholné úrovni, viz cesta pana premiéra do Singapuru v lednu 2019 nebo návštěva prezidenta Singapuru v České republice v květnu 2017. Obchodní výměna se Singapurem je srovnatelná s většími státy regionu. Podle předběžných údajů ČSÚ za rok 2018 vývoz České republiky do Singapuru dosáhl 7,5 mld. korun. Singapur sehrává úlohu regionálního obchodního a finančního centra.

Tato dohoda je z hlediska právní povahy takzvanou smíšenou smlouvou, což znamená, že některé její části spadají do pravomoci členských států a některé části do pravomoci EU. Vláda České republiky vyslovila souhlas se sjednáním této dohody 13. června minulého roku usnesením č. 374. Dohoda byla následně podepsána na okraji summitu ASEM v Bruselu 19. října minulého roku. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP