(15.40 hodin)
(pokračuje Růžička)

V krátkosti: Po dvou letech paní soudkyně zadala revizní znalecký posudek, teď od 8. února 2019 už ho máme, jenom, protože Sněmovna mě nevydala, tak jako zpětnou vazbu obsah toho znaleckého posudku jenom přečtu v krátkosti, jak zhodnotil ten policejní posudek: Ze shora uvedených důvodů je třeba konstatovat, že metodiku stanovení ceny dle vyhlášky č. 441/2013 ve znění vyhlášky č. 199/2014, která byla použita v revidovaném znaleckém posudku, nelze považovat za použitelnou pro určení ceny ve smyslu § 137 trestního zákoníku.

A toto paní státní zástupkyně nezná. Ale v roce 2017 už toto napsal odbor justičního dohledu, který to dal krajskému státnímu zastupitelství a řekl, že tato chyba tam je. Nikdo s tím vůbec nic nedělal. Závěr znaleckého posudku je, že jsme 50 tisíc ušetřili, protože cena výsledného znaleckého posudku je 950 tisíc a my jsme za to dali jeden milion. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní přečtu jednu omluvu. Pan ministr Antonín Staněk se omlouvá z dnešního jednání od 15.45 do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Faktická byla zrušena, takže jdeme do obecné rozpravy. Teď mi naskočil pan poslanec Grospič. Tak dobře, ještě faktickou a potom pan poslanec Kopřiva.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Jenom velice krátce. Děkuji, pane předsedající. Kolegyně a kolegové, když tady zazněl případ pana poslance Růžičky, tak bych vás chtěl informovat o tom, jakou informaci obdržel mandátový a imunitní výbor. Poté co jsme se vlastně dozvěděli, že byl znovu předvolán a že mu hrozí pokuta za nedostavení se k soudu, tak jsme se spojili - mandátový a imunitní výbor - s dotyčným soudem a napodruhé potom přišla omluva s tím, že se jedná o administrativní pochybení na dotyčném soudu. Čili skutečně je vážná věc to, co tady říkala paní poslankyně Černochová. A myslím si, že to je na hluboké zamyšlení, jak funguje v některých případech justice.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tedy pan poslanec Kopřiva v obecné rozpravě a dále se připraví v obecné rozpravě pan poslanec Veselý. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec František Kopřiva: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já tu diskusi vrátím k tomu bodu, tedy žádosti o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání pana kolegy Roznera. Já si myslím, že tenhle bod má velice důležitou funkci, a to funkci té žhavé plotny, kde vlastně viník už se sám potrestal. Myslím si, že pan kolega Rozner už nikdy existenci koncentračního tábora nezpochybní. Takže si myslím, že vlastně potrestání už proběhlo jím samým dávno.

Nicméně není na nás, abychom rozsuzovali ten výrok, abychom určovali, zda to splňuje skutkovou podstatu, či nikoli. Takže já se z principu přikloním k vydání, byť souhlasím s mnohými věcmi, které říkala například kolegyně Černochová. Ještě bych chtěl poděkovat kolegyni Richterové za uspořádání osvětového semináře, kam bohužel pan kolega Rozner nedorazil. Nicméně což i souvisí s tím, že já bych mnohem radši, byť budu hlasovat pro vydání, tak bych radši byl pro nějaké usnesení typu "vracíme někoho do základní školy" než "předhazujeme ho soudu, aby byl popotahován". Protože souhlasím s tím, že se skutečně jedná spíše o ignoranci, o nevědomost než o nějaké úmyslné útoky.

Mě samotného se to nedotýká, nicméně chápu, že pozůstalých se to třeba může. Chtěl bych vyjádřit poděkování panu kolegovi prostřednictvím pana předsedajícího, panu kolegovi Roznerovi, že si tady na začátku ve své řeči tak trochu nasypal popel na hlavu. To je jistě chvályhodné. Nicméně my, tady to plénum není publikum, vůči kterému by ta omluva měla zaznít. Myslím si, že to jsou ti pozůstalí a ty oběti koncentračního tábora. Nemám informaci, že by taková omluva proběhla. Pokud taková omluva proběhla, tak prosím o její doložení, jinak prostřednictvím pana předsedajícího vás, pane kolego Roznere, vyzývám, abyste tu omluvu směřoval na ty pozůstalé. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní další vystoupení v obecné rozpravě - pan poslanec Ondřej Veselý. A připraví se paní poslankyně Pekarová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Veselý: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dovolím si vyjádřit svůj názor na celou kauzu. Rozdělím to na dvě části. Jedna je otázka toho trestního stíhání, resp. vydávání k trestnímu stíhání a druhá je ta fakticita tábora v Letech.

Já stejně jako můj předřečník sdílím názor, že Poslanecká sněmovna nemá posuzovat trestnost či netrestnost nějakého jednání. Od toho tady nejsme. Nesouhlasím tady s kolegyní, které si jinak velmi vážím, s paní kolegyní Černochovou, my prostě nemáme posuzovat trestnost nebo netrestnost. Na to jsou úplně jiné orgány. A stejně jako ve všech případech s výjimkou, která tady ještě nenastala, projevu v Poslanecké sněmovně budu hlasovat pro vydání poslance a není to nic osobního ve vztahu k danému poslanci. Udělal jsem to tak vždycky u všech poslanců, i u kolegy Růžičky, kterého mám jinak rád. Máme se rádi. Doufám, že se máme rádi. (Pobavení a smích v sále.) Udělám to i v tomto případě. Máme se rádi jinak, než to teď vyznělo. Ale udělám to vždy. Prostě Poslanecká sněmovna nemá posuzovat trestnost či netrestnost a vstupovat do živých kauz.

A to je druhý model, který avizuji předem, jednoznačně předem. Prosím, nevstupujme politicky do živých kauz. Neovlivňujme trestní stíhání. Takže naopak. Při vydání budu hlasovat vždy s jedinou výjimkou, kterou jsem již jmenoval, pro. V případě, že budeme chtít probírat živou kauzu, ve které působí orgány činné v trestním řízení, tak budu převážně hlasovat proti, protože nepovažuji za vhodné, abychom politicky ovlivňovali jakékoli vyšetřování ve věci.

A teď ta vlastní fakticita. Kolegové, jsem poslanec z okresu Písek, tedy z okresu, ve kterém se tábor, nebo bývalý tábor v Letech nachází. Poslední dobou, a to mě asi donutilo více zde vystoupit, přicházejí takové ty hromadné maily, kde se ukazuje, nebo někdo píše, nevím, kdo to je, ani jsem to nezjišťoval, protože je mi to z duše odporné, že to bylo v podstatě nějaké lážo plážo a ti lidé tam měli větší pohodu než skoro doma. Nic takového samozřejmě není pravda. Vážení kolegové, bez ohledu na to, jak se ten tábor jmenoval, tak tam umírali lidé. Umírali tam lidé v příšerných hygienických podmínkách. Zemřely tam všechny děti, které se tam narodily. Jediné dítě, které se tam narodilo, nepřežilo. Lidé, kteří neumřeli přímo v táboře v Letech, byli deportováni do Osvětimi. To si prosím uvědomme. Takže buďme velmi opatrní. A prosím, to je zásadní věc, nesměšujme svůj názor na výkup vepřína v Letech, což je věc, na kterou mám taky vlastní názor, s utrpením, které tam bylo.

Taky bych chtěl touto cestou vyzvat kolegu Roznera k tomu, co říkal František Kopřiva. Jsem trochu starší, tak snad to ode mě bude znít trochu důstojněji. Zkuste se, pane kolego, omluvit opravdu těm lidem přímo. Nestačí to tady. Těm lidem přímo. A myslím, že tím, bez ohledu na mé hlasování, ta kauza bude důstojně zakončena i k vaší spokojenosti.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Další v obecné rozpravě paní poslankyně Pekarová a připraví se paní poslankyně Richterová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych i já vás seznámila se stanoviskem našeho klubu, klubu TOP 09, k tomuto hlasování ohledně toho, jestli výrok je, nebo není popíráním holokaustu. Podle mého názoru nemáme rozhodovat my tady, ale soudy. Už to tady zaznělo od obou mých předřečníků, takže bych je opakovala. Ale opravdu se nedomníváme, že můžeme něco takového rozhodnout my jako poslanci, když já na to samozřejmě mám ten názor, že ten výrok je naprosto nepřípustný a popírání holokaustu podle mého názoru se tím projevit určitě dalo a já to tak také vnímám. My poslanci bychom tedy měli pouze svolit k tomu, aby celý ten případ se vůbec u soudu ocitl, anebo aby vůbec do tohoto stadia mohl dojít, pokud tedy samozřejmě tak budou mít nebo učiní všechny orgány činné v trestním řízení. Takže budeme-li rozhodovat o této věci, tak mějme tuto věc právě na paměti, tento úhel pohledu.

Proto budeme hlasovat pro vydání pana poslance k trestnímu stíhání. Připomenu také, že jedním z těch, kteří - bylo jich samozřejmě, těch lidí a institucí více - kteří podali trestní oznámení, byl i náš pan místopředseda senátor Tomáš Czernin, takže v tomto směru asi nepřekvapí, že držíme stále stejný úhel pohledu a stanovisko. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP