(16.40 hodin)
(pokračuje Okamura)

To znamená, čeští průvodci - vzpomeňte na ty doby, kdy jsme vstupovali do Evropské unie, kdy naše turistické skupiny, řekl bych nízkonákladové zájezdy, jely autobusem na prohlídku Benátek, Říma, Paříže. Protože naši turisté neměli peníze na to, aby si zaplatili francouzského nebo italského průvodce, tak jim český průvodce vysvětlil ty památky uvnitř autobusu a venku už chodili mlčky, protože jsme samozřejmě neměli na to, abychom si připlatili toho drahého západního průvodce. Ta situace už se ovšem dávno změnila a právě díky tomu, že platí ty dvě směrnice Evropské unie o volném pohybu pracovních sil a uznání kvalifikací, tak naši průvodci, čeští průvodci, bez problémů, bez příplatků pro české turisty provádějí naše turisty v Benátkách, v Římě, ve Florencii, v Paříži. Je to díky tomu, že existuje takzvaný mezinárodní průkaz průvodce, který tady vydává Ministerstvo průmyslu, a na základě tohoto průkazu čeští průvodci mohou volně provádět v zemích Evropské unie. Stejně tak, protože u nás je to volná živnost, tak my můžeme, naši průvodci provádějí české skupiny v zahraničí.

A teď abych to aplikoval na váš návrh. V podstatě vy když uděláte z průvodcovské činnosti vázanou živnost, tak způsobíte samozřejmě zdražení zájezdů pro české turisty do zahraničí, protože jak víte, a předpokládám, že to navrhovatelé vědí, evropská norma průvodce v případě, že to není volnou živností, žádá průvodcovský kurz podle normy o 500 hodinách. Nevím, jestli se ta norma už nezměnila, ale bylo to vždycky 500 hodin.

Samozřejmě chápu, že je tady lobbing například průvodcovské agentury Tyrkys, to je paní Myslivcová, že chtějí z toho za každou cenu udělat vázanou živnost, aby se tyto náročné kurzy tady dělaly, ale jako navrhovatelé jste zapomněli, že postihnete i outgoingové průvodce, to znamená průvodce českých turistů do zahraničí, a vy jim tímto návrhem zdražíte zájezdy.

A to je výtka číslo dvě - zdražení zájezdů českým turistům do zahraničí. Proto také stanovisko Asociace českých cestovních kanceláří a agentur, která sdružuje nejvíce outgoingových cestovních kanceláří na českém trhu, je k tomuto návrhu negativní, protože tam se shromažďují ty cestovky, které hodně dělají autobusové zájezdy. Ostatně i tady paní překladatelka, paní zastupitelka, paní doktorka Marvanová měla schůzku s prezidentem Asociace českých cestovních kanceláří Romanem Škrabánkem a jasně to jako překladatelce paní Marvanové bylo řečeno, že asociace je proti, protože právě to zdraží poznávací zájezdy po Evropě, hrozí zdražení pro české turisty. To je výtka číslo dvě.

To znamená, za prvé - jenom to zopakuji - první výtka je diskriminace českých občanů, českých nových potenciálních průvodců na našem trhu oproti těm, kde je to volná živnost - a upozorňuji, že například v Německu je to volná živnost, což je největší množství turistů do České republiky, takže je nabíledni, že je to takovýto návrh je v této formě prostě šílený. A potom je to zdražení zájezdů v zahraničí.

Třetí výtka jsou regiony. Ano, ale tady ta shoda celkem je, že je to problém. Je to návrh Prahy, já to nevnímám jako problém, ale že v jiných regionech tento problém vůbec neexistuje, protože v jiných regionech České republiky je přece problém úplně jiný, to je naopak nedostatek průvodců a nedostatek průvodců na všechny možné potřebné jazykové mutace. To znamená, ano, angličtinář, němčinář. Dobře, když jsme v Krumlově. Ale i když jdeme už po místech UNESCO, a tím mám na mysli i menší místa UNESCO, jako například Třebíč, Telč apod., tak nemají ani jednoho japonštináře, ani jednoho čínštináře, nemají často ani francouzštináře či španělštináře. Takže teď samozřejmě vzniká otázka, kdo to tam bude provádět, protože dnes situace v českých regionech je taková, že oni jsou rádi za každého turistu, což je správně, protože v České republice jezdí přes 60 % všech zahraničních turistů do Prahy a pouze 40 % jezdí mimo Prahu, což je poměr, který odpovídá turisticky rozvojové zemi, ne vyspělé, ale rozvojové zemi, protože v jakékoliv západní vyspělé turistické zemi je ten rozptyl turistů po regionech mnohem větší, viz Rakousko, Německo, protože i ty regiony jsou dostatečně vyspělé na to, aby turisty přilákaly na vysoké úrovni služeb.

My naopak jako Česká republika, kdybychom nemysleli jenom na Prahu - a já vím, že je to prostě návrh zastupitelstva Prahy, prostě úzké skupiny segmentu - tak kdybychom byli opravdu chtěli cestovní ruch posunout, tak bychom naopak měli usilovat o posílení turismu v regionech a o to, abychom neomezovali turistický ruch v regionech. Je to přesně naopak.

Ten návrh by měl být - resp. ten návrh by nejlépe neměl být žádný. Ten návrh jde přímo proti tomu, abychom dostali do českých regionů co nejvíce turistů. To znamená, dnes to funguje v regionech tak, že tam přijedou italské nebo španělské skupiny, protože pochopitelně italštinářů a španělštinářů, i tyto relativně běžné jazyky, prostě se jich v českých regionech nedostává, i v turistických místech, a oni to tam zahraniční průvodci provádějí sami právě na základě těch dvou směrnic, volný pohyb pracovních sil a uznávání kvalifikací, mají svůj průkaz průvodce, třeba vydaný Italy nebo Španěly, a zkrátka si to odprovádějí ve svém daném českém regionálním městě. Regionální města jsou spokojena, protože jim tam utratí peníze za hrad, za oběd a za všechno.

Navíc, dnes to dělají tak díky tomu, že je to volná živnost, že města si proškolí v rámci infocenter své studenty, potažmo důchodce, kteří čistě sezónně jsou proškoleni jenom na to své městečko, na to své náměstí a třeba na nějaký svůj hrad, oni si tak přivydělají a město je spokojeno, protože oni provádějí jen to svoje, jsou tam proškoleni a k žádným nepravdivým informacím prostě nedochází.

A teď samozřejmě váš návrh. Kdybychom plošně z toho udělali vázanou živnost, tak to způsobí, že oni si ten kurz, kde evropská norma předpokládala vždy cca 500 hodin, a i kdyby to bylo méně, tak si ho budou muset jít nákladně dělat do nějakého města desítky kilometrů bůhvíkde, protože školy na průvodcovské kurzy prostě nejsou v malých turistických místech, a vy způsobíte totální kolaps a výpadek v podstatě i těch místních českých průvodců, kteří jsou v českých regionech. To je další chyba tohoto návrhu, protože prostě je navržen pouze Prahou, městem Praha, zastupitelstvem Prahy, ale ne námi, kteří celý život v té Praze dokonce podnikáme a v tom incomingu jsme velkými hráči.

Dále - asijská klientela. K tomu už tento návrh vůbec nepřihlíží, protože jak víte, a to určitě vědí předkladatelé, tak asijští turisté jsou dokonce v první desítce příjezdů do Prahy, co se týče nejenom množství, ale i útrat. Jsou to Korejci a těsně za desítkou jsou to Japonci. A teď nevím, jestli jste si při tom, když jste ten návrh zpracovávali, udělali odbornou rešerši, že je totální nedostatek čínsky mluvících průvodců. Takže například na kantonštinu je tuším Čech jenom jeden, který provádí, a na mandarínštinu tuším jsou tři. A ti jsou totálně nedostatkoví, protože zároveň dělají soudní tlumočníky, protože jsou potřební na soudní tlumočení.

My všichni, co vlastně pracujeme v cestovním ruchu s asijskou klientelou, používáme samozřejmě Číňany, rodilé Číňany, kteří tady mají živnostenské oprávnění, mají tu i povolení k pobytu a platí tady daně, protože není nikdo, kdo by v takovém množství turisty prováděl. A čínských turistů tuším jezdí do Prahy tři čtvrtě milionu ročně. Na to nestačí ani deset českých průvodců, ani dvacet, dokonce ani padesát. Čínsky mluvících průvodců by muselo být opravdu obrovské množství, ale takto čínsky mluvících lidí prostě v České republice neexistuje a minimálně ještě deset let existovat nebude, a to ani po deseti letech nebude, protože zdaleka ne všichni chtějí dělat průvodce i z těch, co třeba absolvují nějakou čínštinu na sinologii na Univerzitě Karlově. Například japonština, tam to bývalo tak, že jednou za dva roky otevírají tuším asi deset nebo patnáct studijních míst na Karlově univerzitě, takže ani japonštináři nepřibývají.

V podstatě váš návrh přinese totální kolaps příjezdu asijských turistů do Prahy. Vy můžete namítnout - no jo, vždyť si můžou ověřit kvalifikaci, vždyť můžou mít v Číně vystudovanou školu cestovního ruchu, jak tady navrhujete, stejně jako ten český občan. No jo, jenže to byste na pražském magistrátu museli trošku zrychlit takzvané nostrifikace vysvědčení. Vždyť i evropské vysvědčení, nostrifikace evropského středoškolského vysvědčení, trvá na pražském magistrátu aktuálně tři čtvrtě roku. Já to vím, protože to po maturitě absolvoval můj syn. Takže já fyzicky vím, že málem nestihl přihlášku na českou vysokou školu, protože nostrifikace k mému překvapení, protože to asi člověk absolvuje asi tak jednou za život, tak jeho evropskou maturitu ze západní země - přestože absolvoval českou střední školu, tak k mému překvapení oni tam mají nějakou švýcarskou maturitu, je to normálně v Praze střední škola, kde mají angličtinu, tak nostrifikace jeho vysvědčení, aby se vůbec mohl přihlásit na českou vysokou školu, trvala tři čtvrtě roku na pražském magistrátu.

Jestli toto je váš návrh, že i ti průvodci na totálně nedostatkové jazyky, kterých se ovšem jezdí statisíce, aby splnili kvalifikaci, tak si musí v podstatě nostrifikovat vysvědčení, aby splnili nějakou tu školu cestovního ruchu nebo co tam píšete, tak to je vlastně nerealizovatelné. Ten váš návrh je totálně nerealizovatelný i sám o sobě pro město Praha. To znamená, další věc, o které bych chtěl říci.

To znamená, když to shrnu, tak je to omezení českých občanů na svém vlastním trhu oproti zahraničním v přístupu k práci průvodců.

Za druhé zdražení českých zájezdů do zahraničí, protože se to bude týkat i průvodců českých zájezdů do zahraničí, protože průvodcovská činnost je jenom jedna živnost, neexistuje průvodce pro outgoing nebo incoming. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP