(19.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji a mám tady ještě dvě faktické poznámky. Takže pan poslanec Lukáš Bartoň a připraví se paní poslankyně Kateřina Valachová. Tak prosím.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji. Já budu reagovat na pana ministra. Vidím, že do debaty už se hlásí málo lidí, takže tu nebudeme do devíti hodin, dokdy je jednací den. Nicméně pan ministr uvedl, že předložil Ministerstvu financí návrh na zvýšení platů o 15 %. Já bych se ho naposledy ještě zeptal, jak vypořádalo Ministerstvo financí váš návrh na ono zvýšení 15 %, a zároveň vzhledem k tomu, že se nám snad už bude blížit debata ke konci, tak bych přednesl návrh usnesení. Tento návrh usnesení de facto kopíruje usnesení z roku 2017, je do větší míry opsáno.

Návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyzývá vládu ke zvýšení platu pedagogů pro dosažení průměrného platu pedagogů 130 % průměrné mzdy ve státě nejpozději v roce 2020, tak aby bylo dodrženo usnesení Poslanecké sněmovny číslo 66 ze dne 19. 12. 2017." Toto usnesení z roku 2017 jsme nikdy nerevokovali a vlastně by platilo, i kdybychom toto usnesení nepřijali. (Námitky z pléna, že je 19 hodin a mělo by se končit.) Protože tady na mě poslanci ukazují - nejedná se o zákon, pokračujeme do 21. hodin.

Prosím pana ministra, zdali mi odpoví, jak vypořádalo Ministerstvo financí ten jeho návrh na zvýšení rozpočtu Ministerstva školství.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Ano, nejedná se o návrh zákona ani o mezinárodní smlouvu, takže pokračujeme. To víme, takže samozřejmě. A nyní tedy faktickou poznámku paní poslankyně Kateřina Valachová a následně si přeje vystoupit pan ministr, jestli jsem to pochopil dobře, s přednostním právem. Takže vaše dvě minuty. Prosím.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Já stahuji faktickou poznámku, aby měl prostor pan ministr.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A nyní pan ministr. Prosím.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga Děkuji. Napřed odpověď na otázku. Tarify, netarify. Ta strategie ministerstva je jasná. My jsme na začátku řekli, že je potřeba vytvořit prostor řediteli, aby mohl motivovat a odměňovat. A ten výsledný optimální poměr je 80 na 20, nebo minimálně 85 na 15. To znamená pevná složka versus netarif. A pokud jsme se bavili o navyšování, ke kterému došlo v tarifech od listopadu 2017, tak to bylo 15 % pouze do tarifu, tedy v poměru 1:0, tak pro rok 2019 tady máme poměr 2:1, to znamená 10 % tarif a 5 % netarif. Já bych byl rád, abychom tento poměr navýšení roku 2020 měli 1:1. To znamená tarifní navýšení ku netarifnímu navýšení 1:1. Výsledná hodnota samozřejmě závisí na tom procentu, které bude promítnuto do rozpočtu 2020 a 2021.

K otázce pana poslance Bartoně. Já jsem se vyjádřil, a bylo to součástí návrhu minulého roku, že bych chtěl, aby to navýšení v roce 2020 bylo o 15 %. Bylo to v duchu usnesení Sněmovny. To, co je ale pro mě klíčové, a na tom jsme se shodli v rámci toho ne prvního běhu jednání o rozpočtu, ale toho nultého, že je závazné stanovisko a vládní prohlášení. To znamená, že jakákoliv cesta - za sebe říkám jakákoliv cesta, která povede k naplnění vládního prohlášení, tedy těch 150 % na konci roku 2020 a 2021, je dobrá.

Podmínka, která se mění od minulého roku. Tak minulý rok se mi nepodařilo promítnout ten závazek do střednědobých výdajových rámců. A mám za to, že rok 2020 v rozpočtu a střednědobý výhledový rámec 2021 musí dávat veřejnosti učitelské i neučitelské, to znamená pedagogům i nepedagogům, musí dávat jistotu toho, že ten vládní slib bude na konci let 2020 a 2021 splněn. To znamená, to je výsledek toho nultého jednání. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní do obecné rozpravy nemám jinou přihlášku než pan poslanec Kubíček. Do obecné rozpravy? Tak prosím. Usnesení klidně až v podrobné rozpravě jenom předem říkám.

 

Poslanec Roman Kubíček: Tak já se přihlásím ještě v podrobné.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já už jsem tušil, když máte v ruce papír, který jste konzultoval s někým. Takže já se tedy rozhlédnu po sále, zdali je další... Ještě jedna teda faktická poznámka, ano. Pan poslanec Ivo Pojezný. Tak prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Ivo Pojezný: Dobrý večer. Já to nebudu natahovat, ale připomenu kolegům kromě Pirátů, jak hlasovali, když tady byla debata o inkluzi. Když jsme navrhovali dvouleté odložení, tak jak to nakonec dopadlo.

A co se týče financování platů kantorů. Pamatujete si před dvěma lety, čím jste to podmiňovali? Kariérním řádem. Když jsme říkali, že kariérní řád nepotřebujeme, že se může navyšovat i bez toho, tak jste to zatracovali. Bohužel. A byla to drtivá většina této Sněmovny, krom tedy Pirátů. Naštěstí máme v současné době ministra, který to prosadil i bez kariérního řádu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní se rozhlédnu po sále, zdali je další zájem o obecnou rozpravu. Není, takže obecnou rozpravu končím. Nyní přistoupíme k rozpravě podrobné, do níž se přihlásil pan poslanec Kubíček. Tak prosím.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych to býval načetl i v té obecné a přihlásil se v podrobné. Nicméně si to takto usnadníme. Takže si dovoluji přednést návrh usnesení:

I. Poslanecká sněmovna bere na vědomí informaci vlády o zvyšování platu učitelů a ostatních pracovníků ve školství;

II. souhlasí s postupným a systémovým navyšováním platů pedagogických a nepedagogických pracovníků v souladu s programovým prohlášením vlády a na základě komplexní strategie odměňování pracovníků regionálního školství;

III. doporučuje vzhledem k administrativní zátěži pro školy spojené se změnami platových poměrů v průběhu kalendářního roku zvyšovat platy vždy od 1. ledna příslušného roku;

IV. podporuje dosažení strategického cíle, to je navýšení platů pedagogů na 130 % průměrné mzdy.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dalšího z přihlášených tady máme pana poslance Bartoně. Tak prosím.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji. Já se hlásím k návrhu usnesení, který jsem přednesl v obecné rozpravě. Jestli to takhle stačí.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Stačí to tak. Ještě přečtu jednu omluvu. Omlouvám pana poslance Radka Kotena do konce jednacího dne.

A nyní tedy dokončím podrobnou rozpravu. Požádám navrhovatele a zároveň zpravodaje pana Lukáše Bartoně. Máte návrh, jakým způsobem bychom tedy hlasovali o těch usneseních? Když jste ho řekl v obecné rozpravě, pak byl protinávrh...

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Asi bych požádal o hlasování o návrzích v pořadí, jak byly předneseny.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dobře. Takže jako první budeme hlasovat o návrzích pana poslance Kubíčka.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Pardon. Já jsem myslel, že ten, co jsem přednesl já v obecné rozpravě, byl přednesen první.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dobře. Já jsem myslel, že váš návrh je, jak byly předneseny v podrobné rozpravě. Tak pan poslanec Kubíček.

 

Poslanec Roman Kubíček: Pane předsedající, upozorňuji, že o tom budeme muset hlasovat, protože já jsem to dával jako protinávrh.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dobře. Budeme tedy hlasovat o tom, zdali souhlasíte, že jako první budeme hlasovat o návrhu pana poslance Bartoně a potom o návrhu pana poslance Kubíčka. Takže vás odhlásím. Přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami. Zagonguji, protože jsme dlouho nehlasovali.

Nyní budeme hlasovat o proceduře, zdali souhlasíte s tím, že první budeme hlasovat o usnesení pana poslance Bartoně a následně budeme hlasovat o usnesení pana poslance Kubíčka. Zdali souhlasíte s tímto pořadím.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? (Námitky, konzultace mimo mikrofon.) Pardon. Omlouvám se. Toto hlasování prohlašuji za zmatečné, protože tady na mě mluvili, tady byla žádost o zpochybnění hlasování. Nicméně už jsme si to vyjasnili, že poté, co budeme hlasovat o jednotlivých usneseních, aby je ještě jednou navrhovatelé přečetli. Ale to nebylo ještě toto hlasování. Takže to bude až to následné hlasování. Já tedy ukončím hlasování, už jsme ho ukončili.

Budeme tedy hlasovat ještě jednou o tom, zdali souhlasíte, o proceduře budeme hlasovat, my nehlasujeme ještě o usnesení. Ještě jednou, budeme hlasovat o tom, zda souhlasíte, o pořadí procedury, první pan poslanec Bartoň, návrh druhý - pan poslanec Kubíček.

Paní poslankyně, prosím.***
Přihlásit/registrovat se do ISP