(12.10 hodin)

 

Poslanec František Kopřiva: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych ve své faktické měl pouze technickou připomínku, resp. procedurální k tomu, co říkal můj předřečník pan kolega Zahradník. Je sice pravda, že výbor pro evropské záležitosti, když přijme usnesení a toto se do nějaké lhůty nepřenese na plénum, tak to usnesení výboru platí jako usnesení pléna. To je pravda. Nicméně je to usnesení, které my postupujeme vždycky v tom usnesení jako poslední bod, je, že předseda výboru má seznámit s usnesením výboru Evropskou komisi. Načež je to usnesení nahráno do systému a vlastně evropské instituce si můžou přečíst, jaké stanovisko zaujala česká sněmovna prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti stanovisko. Nicméně může se stát, a já si myslím, že je naprosto legitimní, abychom toto usnesení výboru nějakým způsobem doplnili, ne směrem vůči Evropské komisi nebo vůči evropským institucím, ale např. vůči české vládě, případně českým institucím. Myslím si, že je naprosto legitimní, abychom se na toto usnesení odkázali a zaujali nějaké další usnesení. Samozřejmě nemělo by to další usnesení být v rozporu s tím původním usnesením výboru.

Takže tam potom je samozřejmě k diskusi a na uvážení předsedajícího, jestli ty další body nebo to nové usnesení bude v rozporu nebo jestli bude hlasovatelné. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane poslanče. Pan poslanec Zahradník bude reagovat s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane místopředsedo, prosím vás, abyste vyřídil panu kolegovi Kopřivovi, že jsem v žádném případě neříkal, že by nebylo možné o tom usnesení, které paní kolegyně předložila, hlasovat. To jistě možné je. Akorát je třeba vědět, a to myslím, že jsme s kolegou Kopřivovu ve shodě, že již takové jedno stanovisko Sněmovna, samozřejmě nikoliv svým přímým rozhodnutím, ale vlivem tedy jednacího řádu, má.

K tomu předložení Evropské komisi. Ono jeomu tak, předseda výboru pro evropské záležitosti předkládá ta stanoviska výboru Evropské komisi a já vím, že v tom návrhu paní kolegyně Balcarové je také uloženo předsedovi Sněmovny předložit to naše usnesení předsedovi Evropské komise. Tak si jenom musíme ohlídat, aby náhodou ta naše dvě stanoviska nebyla v nějakém rozporu. To tedy se pokusím udělat tak, že až na mě přijde řada potom a až pak bude otevřena podrobná rozprava, tak se to pokusím nějak vyřešit, tak abychom mohli obě ta stanoviska nějak dát dohromady.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Skopeček s faktickou poznámkou. Po něm s faktickou poznámkou paní poslankyně Balcarová. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Skopeček: Také chci reagovat na kolegu Kopřivu. Skutečně je potřeba si tady nahlas říct, že výbor pro evropské záležitosti, pokud přijme usnesení, tak je chápáno, že ho přijala celá Poslanecká sněmovna. Je pravdou, že se toto usnesení poté směřuje evropským institucím, ale samozřejmě ne pouze jim. To usnesení platí samozřejmě i pro české instituce, a přijme-li výbor pro evropské záležitosti Sněmovny Parlamentu ČR nějaké usnesení, tak to dozajista není pouze informace pro evropské instituce, ale je to poměrně významná informace i pro vládu, Sněmovnu, Senát, tak aby se podle toho usnesení nějakým způsobem chovaly.

To, že můžeme přijmout usnesení dneska jiné nebo doplňující, je samozřejmě pravda, ale ten výbor zkrátka nějaké usnesení přijal, proběhlo to usnesení na základě nějakého kompromisu dohody, kdybychom ho formulovali my s kolegou Zahradníkem, tak by pravděpodobně bylo mnohem tvrdší než pro vás pro Piráty, než je dneska. Nicméně nějaký kompromis vznikl, a pokud do něj budeme chtít dneska vrtat, tak můžeme otevřít Pandořinu skříňku a může to usnesení skutečně nabrat úplně jiný směr. Navíc pokud kdokoliv z členů výboru pro evropské záležitosti sezná, že to téma je dalece přesahující ten výbor a že je tak vážné, aby ho projednalo plénum Poslanecké sněmovny, tak samozřejmě má právo při projednávání toho bodu na výboru pro evropské záležitosti o toto požádat. Myslím si, že atmosféra na tomto výboru je taková, že by mu to kolegové schválili, a v té době, ve které jsme to ve výboru pro evropské záležitosti řešili, tak by se to dostalo i na plénum Poslanecké sněmovny. To se nestalo ze strany Pirátů tehdy, tak je trošku zvláštní, že nyní se k tomu usnesení hlásí jako nedostatečnému, jako k usnesení, které je potřeba nějak doplňovat nebo měnit. Já si myslím, že to je dobrý kompromis a že neměli jít nad rámec toho, o co se výbor pro evropské záležitosti usnesl. Děkuji pěkně.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní faktická poznámka paní poslankyně Balcarové. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Dana Balcarová: Děkuji za slovo. Já bych jenom krátce. V jednacím řádu je napsáno, že pakliže toto usnesení někdo nenapadne, tak se stává vyjádřením Sněmovny. Já bych docela řekla, že vyjádření není usnesení a je věc o tom, abychom se vlastně s legislativou domluvili, jak toto uchopíme. Nesouhlasím s názorem pana Zahradníka ani pana Skopečka. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní je s přednostním právem do rozpravy přihlášen pan místopředseda Sněmovny Hanzel. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji za slovo, pane předsedající. Víte, že pocházím ze severní Moravy, z regionu, který je nejvíce postižen špatným životním prostředím, a jsem rád, že si už umíme přiznat, že se klima v naší zemi a na našem světě mění, že špatné životní prostředí nás zabíjí a že musíme brát vážně obavy současné mladé generace, ne se jim jenom vysmívat nebo je poučovat, tak jak to dělají někteří z nás. Na to, jak je to velice závažné téma, tak si myslím, že se mu v Poslanecké sněmovně na tomto plénu věnuje docela malá pozornost.

My jsme ti, kteří můžeme za to, v jaké situaci se naše planeta dneska nachází. Jsem proto rád, že naše vláda se tímto problémem intenzivně zabývá. Je však jasné, že musíme v naší činnosti jít mnohem dál. Musíme být aktivní na mezinárodním poli a důsledně vyžadovat plnění Pařížské dohody. Ale pokud se k jejímu plnění aktivně nepřipojí Spojené státy a Čína, tak jsou bohužel všechny naše snahy tady v Evropě docela marné. A pokud chceme, aby dohodu plnili ostatní, musíme začít sami u sebe.

Česká republika je bohužel vysoce nad průměrem EU v produkci skleníkových plynů díky masivnímu spalování hnědého uhlí, plýtvání energiemi a stagnujícímu rozvoji obnovitelných zdrojů. Nesmíme jít ale tou cestou jako Emmanuel Macron, že zdražíme běžným lidem benzin. Klimatická politika musí být také sociálně spravedlivá. Musíme se soustředit na velké korporace, které jsou největšími znečišťovateli. Omezování osobní spotřeby každého z nás je sice pěkné, je to moc sympatické gesto, ale v globálu problém nevyřeší. A v neposlední řadě klimatická politika musí být také zodpovědná k industriálním regionům. Dříve či později stejně přestaneme těžit a spalovat uhlí, musíme ale vytvořit nové pracovní příležitosti. Lidé musí mít nejdřív na chleba, a pak až dokážou přemýšlet o změně klimatu. Je třeba využít klimatickou krizi jako příležitost pro modernizaci Moravskoslezského a Ústeckého kraje. Investovat do rozvoje nových nízkoemisních technologií výroby. Začít skutečně efektivně podporovat obnovitelné zdroje, ne tu vytvořit další solární barony. Klima už se mění a my se musíme připravit na to, jak se s ním vyrovnat. Musíme urychleně začít měnit to, jak zacházíme se zemědělskou půdou, jak spravujeme naše lesy, jak hospodaříme s vodou, která bude čím dál vzácnější surovinou. Je k tomu potřeba spolupráce Ministerstva zemědělství a životního prostředí. První kroky už jsme udělali.

Tak vážené kolegyně, vážení kolegové, pojďme dál pracovat, ať dnešním studentům ukážeme, že bereme situaci s klimatem vážně a chceme pro ně a pro nás pro všechny dobrou budoucnost. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP