Čtvrtek 18. dubna 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

121.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu návrh na odvolání výhrady České republiky
podle článku 29 odst. 4 Úmluvy o počítačové kriminalitě
/sněmovní tisk 151/ - druhé čtení

Prosím, aby se slova ujal ministr spravedlnosti Jan Kněžínek.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jan Kněžínek Děkuji, pane místopředsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, v případě úmluvy o počítačové kriminalitě už česká strana je smluvní stranou. Česká republika je smluvní stranou této úmluvy, nicméně v roce 2013, když k té úmluvě přistupovala, učinila výhradu, kterou my nyní navrhujeme odvolat, a ta výhrada konkrétně spočívá v tom, že v případě vyřizování žádostí o uchování dat by již do budoucna nebyla zkoumána oboustranná trestnost. Podotýkám, že jde o žádosti, kdy musí být data rychle zajištěna, ještě nedochází k fyzickému přístupu k těmto datům, resp. tato data nejsou v tuto chvíli zpřístupňována co do svého obsahu ani českým orgánům činným v trestním řízení, natožpak zahraničním.

K tomu, aby mohlo případně přejít v budoucnu k předání, tak tam na tom se nic nemění. Tam i nadále bude muset přijít další žádost a tam nadále bude zkoumána oboustranná trestnost. Jinými slovy, teď jde v zásadě o to, že na základě takové žádosti policejní orgán, orgán policie, provede zálohu dat, tak aby bylo zabráněno jejich ztrátě nebo změně v budoucnu, a ještě nejsou nikomu, natožpak druhé smluvní straně, tato data zpřístupněna.

Je to potřeba proto, že zkoumat v této chvíli oboustrannou trestnost je opravdu velmi neefektivní a vytváří to riziko, že ta data se v mezičase ztratí, a je to v zásadě nějaký bezprostřední neopakovatelný úkon, který by měl být z povahy věci proveden rychle. A ta výhrada tomu brání. Proto ji vláda navrhuje odvolat. A já moc prosím o podporu tohoto vládního návrhu.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní prosím zpravodaje zahraničního výboru poslance Mikuláše Peksu, aby odůvodnil usnesení výboru, které bylo doručeno jako sněmovní tisk 151/1. Poslanec Peksa je omluven, z tohoto důvodu tedy žádám, aby zahraniční výbor vybral někoho jiného, kdo by nás seznámil s usnesením. Usnesení mám u sebe, tak můžu samozřejmě pomoci. Jestli se někdo přihlásí, můžu mu ho dát. Může se zahraniční výbor domluvit? Předseda zahraničního výboru Lubomír Zaorálek nás zastoupí.

 

Poslanec Lubomír Zaorálek: Dámy a pánové, vzhledem k tomu, že zpravodaj je omluven, dovolte mi místo něj stvrdit, že jsme skutečně projednali na zahraničním výboru tento návrh, kterým se předkládá Parlamentu k vyslovení návrh na odvolání výhrady České republiky podle článku 29 odst. 4 Úmluvy o počítačové kriminalitě. Měl bych tady přednést sněmovně návrh usnesení, v kterém dáváme souhlas s odvoláním výhrady České republiky podle článku 29 odst. 4 Úmluvy o počítačové kriminalitě. To je celý text usnesení, jak jsme ho přijali.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji, a nyní otevírám obecnou rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného. Máme. Pan poslanec. Dobře. Máte slovo, prosím.

 

Poslanec Ondřej Profant: Dobré poledne, vážení kolegové. My jsme tady vyjádřili naše obavy již při projednávání v prvním čtení a myslíme si, že ta výjimka, kterou měla Česká republika vyjednanou, byla správná, byla opodstatněná. Koneckonců proč jinak by ji Česká republika vyjednávala, že? Ale musím poděkovat Ministerstvu spravedlnosti, že nám doručilo odpovědi v této věci. Pak jsme se ještě jednou sešli s pány náměstky ministra spravedlnosti v této věci. Nicméně musím říct, že naše obavy přetrvávají.

Je pravda, že to, jak si to představuje Ministerstvo spravedlnosti, by nám asi nevadilo, nicméně my se bojíme, že to není úplně přesně ta praxe, která se pak děje v té dennodenní praxi, když s tím ta policie nakládá. A víceméně tyto výhrady se nám jenom potvrdily i v rámci české legislativy, toho § 7b trestního řádu a podobně, kde policie jedná hodně zvláštně, a dokonce ani Ministerstvo spravedlnosti si nemyslí, že je to tak skvělé. A my se obáváme, že tady k tomu bude docházet čím dál tím víc, že to bude to samé na mezinárodní úrovni, že prostě může nastat problém s tím, že budou naši poskytovatelé internetových služeb donuceni hromadit velké množství dat na základě banálních přečinů, že se budou objevovat problémy toho typu, že se česká strana s tím nebude umět pořádně vyrovnat a podobně, a to nepovažujeme za šťastné.

Ten mezinárodní rámec v těchto věcech vůbec není nastaven nějak exaktně. Státy mají velmi rozlišnou kvalifikaci těch přestupků, trestných činů a tak dále, takže je velmi složité vždycky dobrat se nějakého výsledku. Ale o to víc tady hrozí to, že tu budeme mít jenom ty případy, které prostě nefungují podle... by the book, no podle té správné předlohy, jak nám představuje pan ministr, ale že to budou případy, které budou velmi sporné a problematické.

Takhle jsem chtěl shrnout naši diskusi a my budeme hlasovat proti.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: To byl poslanec Ondřej Profant. A nyní se ještě přihlásil poslanec František Kopřiva. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Kopřiva: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já mám podobné výhrady jako můj předřečník, můj kolega. Chtěl bych jenom doplnit, že opravdu ta oblast práva... úprava trestných činů v oblasti kybernetické kriminality je velmi dynamická. Většina zákonů v těch státech je velmi mladých a ještě nemáme pořádně ověřené, jak to chodí v praxi. Koneckonců i tato úmluva je velice mladá, což mě i dostává k tomu, že my jsme ji ratifikovali, tuším, že v roce 2013. Je to relativně nedávno a chybí mi v té předkládací zprávě i nějaké konkrétní případy, kdy to v praxi způsobilo nějaké komplikace při vydávání těch dat s našimi partnery s jinými státy.

A poslední věc, kterou bych chtěl zmínit a přijde mi docela zásadní. A vlastně to souvisí i s tím, že se často kyberzločiny využívají jako zástěrka třeba pro stíhání lidí v politicky motivovaných procesech. Chtěl bych připomenout, že členským státem Rady Evropy ještě stále je i například Ruská federace, kde opravdu není výjimkou, že probíhají politické procesy. A já bych byl opravdu nerad, abychom takhle vydávali všanc údaje o našich občanech, případně data našich občanů, která přímo vlastní. Pak samozřejmě platí ty výhrady, které už říkal můj předřečník, co se týče toho uchovávání dat a podobně.

Takže já také budu také hlasovat proti. Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Rozhlédnu se, zdali mám ještě někoho do obecné rozpravy. Nikoho nevidím, takže obecnou rozpravu končím. Ptám se případně na závěrečná slova. Zpravodaj, pan ministr? Nemáte zájem, takže přikročíme k hlasování o navrženém usnesení, které nám tady přednesl předseda zahraničního výboru Lubomír Zaorálek. Já zagonguji, abych svolal poslance do jednacího sálu.

Mezitím přečtu ještě jednu omluvu. Poslanec Marek Novák se omlouvá z pracovních důvodů dnes od 14 do 19 hodin.

 

Myslím, že jsme tady všichni. Takže víme, o čem hlasujeme.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro usnesení? Kdo je proti?

Hlasování číslo 84. Přihlášeno 147 poslanců, pro 88, proti 20. Konstatuji, že s usnesením byl vysloven souhlas, a projednávání tohoto tisku končím.

 

Nyní přečtu omluvy. Poslanec Michal Ratiborský se omlouvá z dnešní schůze od 14.30 do 18 hodin z pracovních důvodů, poslanec Dolínek se omlouvá z dnešního jednání z rodinných důvodů, poslankyně Markéta Adamová se omlouvá mezi 12.15 a 13.00 z osobních důvodů a poslanec David Štolpa se omlouvá mezi 14.30 a 18.00 z důvodu jednání ve volebním kraji.

 

Nyní tedy přistoupíme k dalšímu tisku. Jedná se o

Aktualizováno 28. 5. 2019 v 13:46.
Přihlásit/registrovat se do ISP