(12.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A nyní konstatuji, že usnesení zahraničního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 234/1, usnesení ústavněprávního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 234/2 a usnesení výboru pro bezpečnost bylo doručeno jako sněmovní tisk 234/3. Prosím, aby se slova postupně ujali zpravodaj zahraničního výboru poslanec Jiří Strýček, ten je již připraven, zpravodaj ústavněprávního výboru poslanec Marek Benda a zpravodaj výboru pro bezpečnost poslanec Vít Rakušan. Takže máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Strýček: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením zahraničního výboru 26. schůze ze dne 21. února 2019 k vládnímu návrhu, kterým se předkládají Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu s přijetím změny článku 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu.

Po odůvodnění náměstka ministra zahraničních věcí Aleše Chmelaře a zpravodajské zprávě poslance Ing. Jiřího Strýčka a po rozpravě zahraniční výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR dává souhlas k ratifikaci změn článku 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu.";

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR;

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní požádám o vystoupení zpravodaje ústavněprávního výboru poslance Marka Bendu. Prosím, máte slovo. A připraví se zpravodaj výboru pro bezpečnost poslanec Vít Rakušan.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážená paní předkladatelko, vážené dámy, vážení pánové, já bych vás také seznámil s usnesením ústavněprávního výboru č. 121 z 38. schůze dne 20. března 2019.

Po odůvodnění náměstka ministra zahraničních věcí pro řízení právní a konzulární JUDr. Martina Smolky - spousta titulů za jménem, zpravodajské zprávě poslance Marka Bendy a po rozpravě ústavněprávního výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala následující usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR dává souhlas k ratifikaci změn čl. 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu.";

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR;

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi ústavněprávního výboru.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji a nyní požádám o vystoupení zpravodaje výboru pro bezpečnost poslance Víta Rakušana. Máte slovo.

 

Poslanec Vít Rakušan: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Dámy a pánové, kolegyně, kolegové, my jsme po dohodě s panem předsedou bezpečnostního výboru Kotenem, byť formálně ten návrh, resp. usnesení bezpečnostního výboru je drobně odlišné od usnesení zahraničního výboru, ale my se ztotožňujeme jako výbor se zněním usnesení výboru zahraničního. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano, děkuji. Mám tady poznamenáno. To znamená, já teď otevírám rozpravu. Podívám se, jestli je někdo přihlášen. Pan poslanec Marek Benda. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, přestože jsem vás seznámil s usnesením ústavněprávního výboru, kde jsem byl přehlasován, což se tak v životě stává, samozřejmě, tak dovolte osobní stanovisko.

Za prvé bych velmi doporučoval, abychom zvažovali, jestli v tuto chvíli máme nebo nemáme hlasovat. Protože toto je smlouva, která je podle čl. 10 Ústavy, to znamená, že potřebujeme kvalifikovanou většinu 120 hlasů, a já říkám na rovinu, že já prostě pro tuto úmluvu ruku nezvednu. Ne proto, že bych si myslel, že tato změna, která je navrhována, je špatně, ale proto, že si myslím, a myslím si to dlouhodobě, že Mezinárodní trestní soud je špatně. A znovu se to prokázalo při jednáních, která jsme měli na ústavněprávním výboru, kdy se ukazuje, že roční náklady jsou řádově v desítkách milionů dolarů, nebo eur, jak to chcete počítat. A odsouzených za těch sedm nebo jedenáct let fungování je sedm. Je sedm - a to prosím ještě všichni z Afriky. Aniž bych byl jakýkoli rasista. Mně to připadá prostě jenom strukturálně územně z Afriky, nikdy nikdo žádnou jinou zemi si neodváží zažalovat. Připadá mi to jako neuvěřitelné pokrytectví mezinárodního společenství vyrábět takové instituce. Já vím, že tam máme na poměrně významné pozici místopředsedy našeho zástupce pana Fremra, že tam nepochybně dělá dobrou práci. Ale myslím, že by se mezinárodní společenství mělo mnohem spíše zamyslet nad tím, jestli celý Mezinárodní trestní soud nezrušit než provádět jednotlivé dílčí změny.

Takže s tím varováním, že by se také mohlo stát, že se dostaneme do trapné situace, kdy většina v této Sněmovně chce schválit tyto změny přes výhrady, které já říkám, ale které opravdu nejsou výhradami k těm změnám. Těm změnám, které jsou navrženy v jiných bojových prostředcích, já docela rozumím. Já myslím, že by se mělo spíš obecně uvažovat o celém fungování Mezinárodního trestního soudu. A o tom, jestli je smysluplné, aby se Česká republika tvářila, že patří mezi ty hujerské země, které v tom každopádně musí být, když všechny ty země, které skutečně nějaké konflikty vedou, ať už jsou to mocnosti jako Spojené státy, Rusko, Čína, samozřejmě signatáři nejsou. Stejně tak jako země, které se musí například hájit, jako Izrael, které signatáři také nejsou.

Takže bych jenom spíš doporučoval, abychom to odložili na nějakou chvíli, kdy bude ve Sněmovně větší zastoupení, protože i pro tu většinu, která to chce schválit, bychom mohli dojít možná špatných konců v tuto chvíli.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Ještě do obecné rozpravy pan poslanec předseda klubu Pirátů Jakub Michálek. Prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já opravdu nemůžu věřit tomu, co jsme tady slyšeli, že předseda ústavněprávního výboru vážně mluví o tom, že bychom zrušili Mezinárodní trestní soud, zásadní instituci, která tady je od toho, aby aspoň existovala nějaká hrozba pro válečné zločince, kromě toho, že je zbombarduje nějaká velmoc, že budou postaveni před mezinárodní soud a tam budou potrestáni. Já chápu, že to je nákladná věc, že vést trestní stíhání válečných zločinců je velmi komplikované. Že to často nekončí úspěchem. Že se nepodaří občas podávat obžaloby včas. Ale pokud má Mezinárodní trestní soud chyby, řešme tyto chyby, snažme se to zlepšovat, ale nezpochybňujme prosím na půdě Poslanecké sněmovny, byť respektuji právo na názor každého poslance, význam této zásadní instituce pro mír na celém světě a pro to, aby existoval nějaký způsob odrazení válečných zločinců od toho, aby páchali zvěrstva na celé zeměkouli. Děkuji. (Potlesk z lavic Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní faktická poznámka, pan předseda zahraničního výboru Lubomír Zaorálek. Vaše dvě minutky.

 

Poslanec Lubomír Zaorálek: Já si samozřejmě myslím, že pro Českou republiku je fungování mezinárodních institucí, včetně Mezinárodního trestního soudu, klíčová věc. A pokud se ve světě události ubíraly tak, že role těch mezinárodních institucí klesala, tak to většinou pro nás znamenalo velmi špatnou zprávu, a dokonce v minulosti i ohrožení naší existence. Mně připadá to, aby tento parlament zpochybňoval roli mezinárodních institucí, jako hraní si s ohněm. Ale netušil jsem, že to projednávání dostane tento směr. A mně v této chvíli není úplně jasné, jak by to hlasování dopadlo. Já bych s dovolením navrhl přerušení projednávání tohoto bodu.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dokdy? Jestli se můžu procedurálně zeptat? Abychom měli o čem hlasovat.

 

Poslanec Lubomír Zaorálek: Do příští schůze. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP