(13.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dobře, tak je to procedurální návrh, o kterém budeme hlasovat neprodleně, byť tady mám ještě faktickou poznámku, ale tady musíme neprodleně, takže svolám poslance do sálu.

Máme tady návrh na to přerušit projednávání tohoto tisku do příští schůze, říkáte - do příští schůze. Takže počkáme. (Výkřiky ze sálu.) Je tady žádost o odhlášení, takže vás všechny odhlásím. Přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami.

Mezitím přečtu omluvy. Hlasování ještě dojedeme, nebojte. (Neklid v sále.) Takže Tomio Okamura se omlouvá od 14.30 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Paní poslankyně Lenka Dražilová se omlouvá z dnešního odpoledního jednání do konce pracovního dne. Pan poslanec Stanislav Fridrich se omlouvá od 14.30 do 18 hodin z pracovních důvodů. Pan poslanec Pavel Růžička se omlouvá mezi 14.30 a 18 hodin z pracovních důvodů. Pan poslanec Dominik Feri se omlouvá do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Pan poslanec Jaroslav Holík se omlouvá od 14.30 do konce jednání z osobních důvodů. Pan poslanec Marian Bojko se omlouvá z pracovních důvodů od 14.30 do konce jednacího dne. Pan poslanec Lubomír Volný se omlouvá od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

 

Myslím, že můžeme hlasovat. Znovu zopakuji návrh předsedy zahraničního výboru Lubomíra Zaorálka - odložit projednání tohoto tisku do příští schůze.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? (Poslanci hromadně opouštějí sál.) Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 89 přihlášeno 113 poslanců, pro 113, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Přerušuji schůzi do 14.30, kdy se bude pokračovat interpelacemi. Přeji dobrou chuť.

 

(Jednání přerušeno ve 13.01 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP