(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dobré ráno, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády. Zahajuji další jednací den 28. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím a prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci... (Přichází poslanec Pražák s náhradní kartou.)... ano, náhradní kartu číslo 12 má pan poslanec Pražák. Zatím jedna žádost.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci a poslankyně: Vondráček Radek pracovní důvody, Balaštíková Margita pracovní důvody, Bartoš Ivan zahraniční cesta, Benešík Ondřej do 13 hodin bez udání důvodu, Blaha Stanislav osobní důvody, Blažek Pavel osobní důvody, Brázdil Milan zdravotní důvody, Dvořák Jaroslav pracovní důvody, Fiala Radim osobní důvody, Foldyna Jaroslav od 11.30 do 14 hodin pracovní důvody, Hájek Josef zdravotní důvody, Holomčík Radek zdravotní důvody, Hyťhová Tereza osobní důvody, Jarošová Monika do 10 hodin pracovní důvody, Jurečka Marian osobní důvody, Kobza Jiří zahraniční cesta, Kohoutek Jiří zahraniční cesta, Koten Radek do 10 hodin zdravotní důvody, Králíček Robert zahraniční cesta, Krejza Karel osobní důvody, Kubíček Roman 9.30 až 11 hodin zdravotní důvody, Kubík Jan zahraniční cesta, Kupka Martin osobní důvody, Langšádlová Helena pracovní důvody, Maxová Radka rodinné důvody, Němcová Miroslava osobní důvody, Ondráček Zdeněk zahraniční cesta, Pastuchová Jana do 11 hodin zdravotní důvody, Podal Zdeněk 12 až 14 hodin pracovní důvody, Pour Milan zahraniční cesta, Ratiborský Michal zahraniční cesta, Schwarzenberg Karel zdravotní důvody, Třešňák Petr do 16.30 pracovní důvody, Válek Vlastimil do 12 hodin pracovní důvody, Valenta Jiří od 14 do 15 hodin pracovní důvody a ještě jednou Valenta Jiří do 9.30 rodinné důvody, Žáček Pavel zahraniční cesta.

A dále se omlouvají členové vlády: Babiš Andrej zahraniční cesta, Hamáček Jan do 12 hodin pracovní důvody, Kremlík Vladimír pracovní důvody, Metnar Lubomír do 15 hodin pracovní důvody, Plaga Robert pracovní důvody, Toman Miroslav zahraniční cesta.

Místopředseda Sněmovny Tomáš Hanzel náhradní karta číslo 11. - Poslanec Jaroslav Holík od 12 do 13 hodin pracovní důvody. Dále se mi tady omlouvá pan poslanec Jiří Mihola na celý dnešní jednací den z pracovních důvodů. A dále se omlouvá od 9 do 11 hodin z pracovních důvodů také paní poslankyně Jana Levová.

Dnešní jednání zahájíme bodem 217, což jsou odpovědi členů vlády na písemné interpelace. V případě, že projednávání tohoto bodu ukončíme dříve než v 11 hodin, tak bych rád zdůraznil a upozornil, že bychom pokračovali ihned pevně zařazenými body, je to na základě platného usnesení Poslanecké sněmovny číslo 1342 ze čtvrtého volebního období, a pokračovali bychom bodem 18, sněmovní tisk číslo 164, státní účet za rok 2017, dále je to bod 16, sněmovní tisk 302, léčiva, druhé čtení, a bod 207, nezaplacené podniky, s tím, že v 11 hodin máme navíc ještě pevně zařazený bod 216 týkající se kvality potravin.

Prostor k vystoupení poslankyň a poslanců na změnu schváleného pořadu této schůze bude zachován. Upozorňuji, že nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím a poté proběhne jejich losování.

Nyní mi dovolte přivítat nové ministry. Vidím, že tady máme nové ministry tři. Ale teď se koukám, kdo z nich tady je, abychom je přivítali. Ministr obchodu a průmyslu Karel Havlíček zde není přítomen, ministr dopravy Vladimír Kremlík taky přítomen není. Takže přivítáme ministryni spravedlnosti Marii Benešovou. Paní ministryně, vítáme vás tady. (Potlesk.)

 

Nyní přistoupíme k projednávání bodu

217.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Na pořad jednání 28. schůze Poslanecké sněmovny bylo předloženo celkem devět odpovědí na vznesené interpelace, s nimiž poslanci nebyli spokojeni a z tohoto důvodu požádali o zařazení na pořad schůze Poslanecké sněmovny. Pro dnešek nám zbývá projednat ještě tři odpovědi na písemné interpelace. Upozorňuji všechny poslance na ustanovení § 112 odst. 6 jednacího řádu Poslanecké sněmovny, které zní: Není-li interpelující poslanec na schůzi sněmovny přítomen, nekoná se v odpovědi na jeho interpelaci rozprava a Sněmovna tím nezaujme stanovisko, ani o ní nejedná.

Nyní tedy přistoupíme k první záležitosti. Jedná se tedy o ministryni spravedlnosti Marii Benešovou, nyní nově tedy. A jedná se o interpelaci poslance Zdeňka Ondráčka ve věci správného postupu v trestním řízení, sněmovní tisk 429. Bylo to přerušeno. Bývalý ministr spravedlnosti Jan Kněžínek odpověděl na interpelaci poslance Zdeňka Ondráčka ve věci správného postupu v trestním řízení. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 429. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno. A já zahajuji rozpravu.

Hlásí se někdo do rozpravy? Paní ministryně, vy se hlásíte v rozpravě? (Ne.) Ne. Pokud se již nikdo do rozpravy nehlásí, tak rozpravu končím. A táži se poslance... koukám se, jestli tady vůbec pan poslanec je. Ale pan poslanec je omluven. To znamená, že my v podstatě tuto interpelaci projednávat tím pádem nebudeme. Propadá.

Máme tady další, druhou záležitost, a to je... podíváme se, já se omlouvám, protože jak těch omluv je strašně moc teď zkraje, tak si to těžko člověk pamatuje, kdo je omluven. Druhou interpelaci máme - jedná se o pana poslance Blahu a já se podívám - ten je také omluven, pan poslanec Stanislav Blaha. Takže jeho interpelace nám opět propadá.

A číslo tři - to je na paní ministryni Maláčovou a je to pan poslanec Stanjura, ten zde je. Takže se vrhneme na tu trojku. Já si tady jenom uspořádám podklady.

Takže ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová odpověděla na interpelaci poslance Zbyňka Stanjury ve věci dalších kroků Ministerstva práce a sociálních věcí v oblasti soukromého spoření na penzi s ohledem na připravované změny důchodového systému. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 460. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové. A já zahajuji rozpravu.

Takže pan poslanec Zbyněk Stanjura. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP