(9.10 hodin)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Hezké dopoledne, pane místopředsedo, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové. Pokud se podíváte do sněmovního tisku 460/0, tak určitě budete se mnou souhlasit, že slova pana místopředsedy, že mi paní ministryně odpověděla, jsou velmi nadnesená. Ano, dostal jsem dopis, můžete si přečíst znění tohoto dopisu v tom dokumentu 460/0, ale žádnou odpověď to neobsahuje, takže rovnou říkám, že Sněmovnu požádám, aby vyslovila s tou takzvanou odpovědí nesouhlas, a doufám, že mi paní ministryně skutečně odpoví.

Já jsem se obrátil na paní ministryni s dotazy, které se týkají třetího pilíře penzijního systému. Myslím si, že ta interpelace není nijak ideologicky zabarvená. Shrnul jsem fakta, jsou tam tabulky a podobné věci. Proč jsem se na paní ministryni obrátil? Myslím, že to bylo v lednu letošního roku, jak paní ministryně je taková, že každý týden má jeden dobrý nápad, tak v lednu jsem zaznamenal její výrok, že třetí pilíř by měl být povinný. Teď už o tom nemluví, dokonce mi napsala, dovolte mi, abych citoval, ne že bych to nevěděl: "Úvodem mi prosím dovolte vás informovat, že oblast soukromého spoření na stáří v České republice, reprezentovaná zejména doplňkovým penzijním spořením a některými produkty životního spoření, spadá do gesce Ministerstva financí, které by bylo jistě lepším respondentem pro vaši interpelaci." No, já si myslím, že to pravda není, že by bylo lepším respondentem. Díky tomu, že paní ministryně sama aktivně v lednu navrhla povinný třetí pilíř, tak si myslím, že je prostor, abychom debatovali, zda tento návrh rozumný je, nebo není, co by přinesl, v čem by pomohl, v čem by uškodil.

Nicméně současně mi paní ministryně napsala - a myslím si, že ty dva nebo tři odstavce fakt stojí za to, aby byly ve stenozáznamu: "I přes tento formální nedostatek," že jsem to psal paní ministryni a ne paní ministryni financí... (Řečník se odmlčel kvůli hluku v sále.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já vás požádám o klid! Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Takže paní ministryně mi píše: "I přes tento formální nedostatek je mi potěšením vás informovat, že plánuji oblast finančního zabezpečení řešit v celém komplexu, a uvažovat tedy o relevantních změnách doplňkových penzijních schémat." V tomto odstavci si paní ministryně vlastně protiřečí, protože o odstavec dříve mi napsala, že to mám řešit s Ministerstvem financí, a tady mi napíše, že to bude řešit komplexně včetně doplňkových penzijních schémat, což podle mě je správně. To znamená, není pravda, že jsem se měl obrátit na Ministerstvo financí.

Ale opravdu musím ocenit ten úřednický jazyk: "V personálním složení mnou založené komise pro spravedlivé důchody, ve které mimochodem zasedl i člen vašeho poslaneckého klubu, jsou zastoupeni zástupci Ministerstva financí, čímž je zajištěna případná těsná kooperace mezi oběma resorty v otázkách, které překračují působnost Ministerstva práce a sociálních věcí. Komise pro spravedlivé důchody se bude v nadcházejících měsících zabývat doplňkovým penzijním spořením minimálně ve dvou rovinách - jako nosičem dodatečného důchodového zajištění osob pracujících ve fyzicky náročných nebo zdraví ohrožujících profesích a také v rovině možných změn, které by zvýšily význam doplňkových schémat na celkovém důchodovém zajištění občanů České republiky."

A to je vlastně všechno, co v té odpovědi je. Kdybych to přeložil, tak paní ministryně to mohla zkrátit a napsat: Co mě otravujete, nepatří to mně, patří to kolegyni, ale nebojte se, my všechno budeme řešit komplexně. Já na to ještě žádný názor nemám, nechci předjímat výsledky komise, ale budete včas informován, pokud komise k nějakým výsledkům dojde. - Tomu se prosím říká odpověď na písemnou interpelaci člena Poslanecké sněmovny.

Já jsem mimo jiné poukázal na fakt, že třetí pilíř nemá oblibu u mladých lidí, u těch, kteří jsou nejvíce ohroženi tím, že nebudou brát dostatečně vysoké penze. Napsal jsem paní ministryni, ona ta čísla žádným způsobem nerozporovala, mimochodem vychází ze statistik Ministerstva financí, že v kategorii do třiceti let nemá soukromé penzijní pojištění 72 % obyvatel. S tím, že zase podle jiných studií ten náhradový poměr, to znamená důchod vůči mzdě, bude v roce 2050, pokud nic neuděláme, pouhých 25 %.

Ptal jsem se paní ministryně, jaká opatření chce uskutečnit a provést k tomu, aby význam doplňkového penzijního spoření vzrostl. Rovněž jsem připojit tabulky, ve kterých ukazuji absolutní závislost českých penzistů na průběžném pilíři. V mezinárodním srovnání, pokud se na tu tabulku podíváte, jsme v naprosto unikátní situaci, nikde jinde není tak vysoká závislost na průběžném resp. státním penzijním pilíři jako v České republice, ale paní ministryně se tváří, že to vlastně žádný problém není, zdroje jsou a zdroje budou.

My jsme minule u nějakého jiného bodu začali vést debatu s paní ministryní, co to jsou ty spravedlivé důchody. Dostalo se mi pár odpovědí, s některými, aspoň s nadpisy těch problémů, jsem určitě souhlasil, že to je věc, kterou řešit musíme. Nicméně klíčový problém penzijního systému, který na nás čeká, já bych řekl, po roce 2030, je zvýšit objem soukromých peněz v penzijním systému. A k tomu žádné opatření kromě toho jediného, které v lednu paní ministryně navrhla, možná jenom v rozhovoru, možná žádnou legislativní iniciativu v tom nepodnikla, možná žádná politická jednání v tom nepodnikla - zavést povinný třetí pilíř. Pamatuji si zuřivý odpor České strany sociálně demokratické proti druhému pilíři, zejména kdyby nedej bože byl povinný. Tak přijde mi to opravdu úsměvné. Můžeme tomu říkat druhý nebo třetí, ale pokud někdo navrhne povinný třetí pilíř, tak je to v zásadě povinný druhý pilíř. Je to prostě povinné připojištění a v mém chápání světa je to nové dodatečné zatížení daněmi, které se sice jmenuje připojištění na penzi, ale současně je povinné, to znamená, musel by každý, ať by chtěl, nebo nechtěl, tyhle peníze tam odvádět.

Chtěl bych se zeptat paní ministryně, co ona, ne co ta komise, s čím ona jde do těch jednání, zda bude prosazovat povinný třetí pilíř, nebo ne. Pokud ne, jaké jiné nástroje chce použít k tomu, aby spoření na penzi bylo více atraktivní. Ona to mimochodem zmiňuje v závěru svého dopisu, kde říká: musíme občany informovat o tom, že jim hrozí, že některým skupinám po vstupu do penze dojde k ohrožení a ke snížení životní úrovně. To je bezesporu pravda už dnes. Pokud se podíváte na střední třídu nebo na vyšší střední třídu - nemluvím o těch nejbohatších, těm je nějaký státní důchod úplně jedno, ti ho prostě nepotřebují - ale ti, kteří poctivě pracují, poctivě platí daně a poctivě platí sociální pojištění neboli sociální daň, to znamená, dneska financují průběžný pilíř penzijního systému, tak těm skutečně hrozí velký propad životní úrovně a velký propad příjmů.

Je to věc, o které bychom měli debatovat, a je to věc, kterou bychom měli nějakým způsobem řešit. Měli bychom najít řešení, které bude mít silnou politickou podporu, to znamená větší podporu než momentální vládní většina vůči momentální menšině v Poslanecké sněmovně.

Nicméně z té odpovědi jsem se, paní ministryně, bohužel nic nedozvěděl kromě toho, že to budete projednávat a že budete potenciálně úzce kooperovat s Ministerstvem financí. To se na mě nezlobte, takhle jsem si tu odpověď nepředstavoval. Já jsem očekával, že navrhnete nějaké konkrétní kroky, abychom o nich mohli debatovat i na půdě Poslanecké sněmovny, ne pouze v té komisi pro spravedlivé důchody.

Já už jsem minule položil otázku, co považujete za spravedlivé důchody. Paní ministryně tady některé z těch aspektů zmínila, například ty těžké profese, důchod žen apod. Podle mě opomněla v té debatě jeden důležitý faktor - nevím, jestli takové statistiky existují a já bych o ně když tak poprosil, možná si to ta komise už zadala - a to je průměrná délka pobírání důchodu v různých sociálních, věkových nebo genderových kategoriích, protože až do roku 2030 bude platit, že muži odcházejí do penze později než ženy, a současně platí, že muži pobírají průměrně důchod kratší dobu než ženy. To je podle mě fakt. Ale potřebovali bychom k tomu statistická data, abychom věděli, zda je to spravedlivé nebo to spravedlivé není. Bez těchto dat, bez těchto analýz to prostě rozhodnout nemůžeme.

Tak věřím, že mi paní ministryně aspoň dnes na některé z těch otázek odpoví. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP