(Jednání pokračovalo v 18.50 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené poslankyně, vážení poslanci, takže pauza uběhla a přistoupíme tedy k rozpravě podrobné, do které jsem se já přihlásil jako první a pan předseda Bartoš jako druhý. Tak jestli mě vystřídáte? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano, pane místopředsedo. Poprosím o klid v sále. Přestávka již uběhla. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, tak jak jsem avizoval už ve svém odpoledním projevu, tak my navrhujeme usnesení v tomto znění: "Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR vyzývá Ministerstvo financí a Ministerstvo pro místní rozvoj v souvislosti s předběžnou zprávou Evropské komise o šetření střetu zájmů předsedy vlády k důslednému hájení zájmů České republiky." A druhá věta: "V případě finanční škody způsobené České republice porušením českých zákonů žádáme vyvození odpovědnosti viníků." Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a v souladu s jednacím řádem, prosím o předání písemné podoby, jednou zpravodaji a jednou sem na předsednický pult. A nyní je přihlášen s přednostním právem pan předseda Bartoš jako zpravodaj. Prosím.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Dobrý den. Já bych chtěl přednést společný návrh usnesení za ODS, Piráty, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN k předběžnému návrhu auditu Evropské komise ke střetu zájmů člena vlády. Usnesení má pět bodů.

"Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

1. vyzývá vládu, aby zajistila okamžité přerušení vyplácení nenárokových dotací z dotačních programů EU společnostem, které jsou ovládány svěřeneckými fondy, jejichž beneficientem je člen vlády;

2. vyzývá vládu, aby zajistila vypořádání připomínek k předběžné auditní zprávě Evropské komise ve věci střetu zájmů ze dne 29. 5. 2019, audit číslo REGC414CZ0133, a následnou komunikaci s orgány EU objektivním, nestranným a transparentním způsobem;

3. žádá vládu, aby předložila Poslanecké sněmovně přehled všech dotací veřejné podpory, veřejných zakázek a investičních pobídek ve prospěch společností uvedených v bodě 1 tohoto usnesení, udělených od 9. 2. 2017, a to do termínu 18. června 2019;

4. žádá vládu, aby předložila Poslanecké sněmovně informaci o plnění bodu číslo 1" - což je to zastavení neadresných dávek - "tohoto usnesení do 18. června 2019;

5. žádá vládu, aby předložila odpověď České republiky k předběžnému návrhu auditu Evropské komise také výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR k projednání před jejím odesláním."

Takže toto je návrh, společný návrh usnesení ODS, Pirátů, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pane poslanče, jenom se vás ještě zeptám, přejete si, abychom hlasovali... Rozumím tomu tak, že o celém usnesení dohromady, jedním hlasováním, všech pět bodů.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Hlasování budeme po bodech prosím.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Po bodech, dobře. To chápu. Budeme hlasovat po jednotlivých bodech. Tak, táži se jestli... Potom tady máme ještě jeden návrh usnesení. Takže já požádám předsedu poslaneckého klubu hnutí ANO Jaroslava Faltýnka. Pane předsedo, máte slovo. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Já jsem to usnesení přečetl, předal jsem ho panu předsedovi Bartošovi. Čili jenom bych se přihlásil k tomu svému návrhu usnesení, kde Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby v termínu do 31. 8. 2019 předložila ty dva konkrétní body, které jsem tady načetl.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dobře. Takže to rozumím. Rozhlédnu se po sále, zdali je ještě nějaká další přihláška do podrobné rozpravy. Žádnou přihlášku tady nevidím. Takže já končím podrobnou rozpravu a přistoupíme k hlasování o jednotlivých návrzích usnesení. Já vás odhlásím. Přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami.

Já vás požádám, pane zpravodaji, zdali byste mohl vést hlasování. Takže předpokládám, že jako první budeme hlasovat o mém návrhu, jménem hnutí SPD. Ale prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Zazněly zde tři návrhy usnesení. První návrh usnesení předkládal pan předseda Tomio Okamura. Já nevím, jestli musím znova načítat tento návrh.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Myslím, že není potřeba. (Zpravodaj poslanec Bartoš: Není potřeba.) Takže všichni víme, o čem budeme hlasovat.

 

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 442, přihlášeno 177 poslanců, pro 107, proti 5. Návrh tohoto usnesení byl schválen. Prosím.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Nyní to bude návrh usnesení předkládaný společně ODS, Piráty, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. Tam bychom tedy hlasovali po jednotlivých bodech: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR - bod 1 - vyzývá vládu, aby zajistila okamžité přerušení vyplácení nenárokových dotací z dotačních programů EU společnostem, které jsou ovládány svěřeneckými fondy, jejichž beneficientem je člen vlády.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Všichni víme, o čem hlasujeme.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 443, přihlášeno 178 poslanců, pro 61, proti 3. Návrh usnesení byl zamítnut. Nebyl schválen. Prosím.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Druhý bod: Vyzývá vládu, aby zajistila vypořádání připomínek k předběžné auditní zprávě Evropské komise ve (věci) střetu zájmů ze dne 29. 5. 2019, číslo auditu, a následnou komunikaci s orgány EU objektivním, nestranným a transparentním způsobem.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 444, přihlášeno 178 poslanců, pro 69, proti žádný. Návrh usnesení nebyl schválen. Prosím.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Třetí hlasování: Žádá vládu, aby předložila Poslanecké sněmovně přehled všech dotací veřejné podpory, veřejných zakázek a investičních pobídek ve prospěch společností uvedených v bodě 1 tohoto usnesení, udělených od 9. 2. 2017, a to v termínu do 18. června 2019.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 445, přihlášeno 178 poslanců, pro 62, proti 1. Návrh usnesení nebyl schválen.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Já bych se chtěl nyní zeptat pana předsedajícího vzhledem k tomu, že čtvrtý bod má být informace Poslanecké sněmovně k bodu 1, a vláda by tedy, pokud nesvévolně toto neučiní, což by bylo samozřejmě super (se smíchem), tak jestli bod 4 máme hlasovat, nebo ne. ***




Přihlásit/registrovat se do ISP