(19.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já už jsem u třetího bodu trošku váhal, ale poradil jsem se, ten také odkazoval na bod 1, který nebyl schválen, ale bylo to hlasovatelné. A tu čtyřku si myslím, že hlasovat nebudeme.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Bod 3 s bodem 1 nesouvisel, ale dobře. Tudíž budeme hlasovat o posledním bodu: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu o předložení odpovědi České republiky k předběžnému návrhu auditu Evropské komise výboru pro evropské záležitosti Parlamentu České republiky k projednání před jejím odesláním.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 446 přihlášeno 178 poslanců, pro 80, proti 1. Návrh usnesení nebyl schválen. Prosím.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Nyní je zde poslední návrh usnesení, který předkládá pan předseda klubu ANO Faltýnek. On má dva body, nicméně si myslím, že zde bychom nemuseli hlasovat o jednotlivých bodech zvlášť.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano. Mám tady přání, já už jsem to konzultoval, resp. pan předseda mě informoval, že si přeje hlasovat všechno dohromady.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Návrh usnesení je: Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby předložila v termínu do 31. 8. 2019 - za prvé - zprávu obsahující informace o všech korekcích, dotacích ze strany Evropské komise vůči žadatelům z ČR, a to od vstupu České republiky do EU; za druhé zprávu, jaké kroky učinily české orgány vůči osobám, které zavinily korekce.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 447 přihlášeno 166 poslanců, pro 150, proti 1. Návrh usnesení byl schválen.

 

Děkuji panu zpravodajovi. Ano, já nejdřív přečtu omluvy. Paní poslankyně Pekarová Adamová ruší svoji omluvu, protože měla omluvu do 19 hodin. Je zde přítomna. Pan poslanec Jiří Běhounek se omlouvá od 19.15 do konce jednacího dne.

Nyní s přednostním právem pan předseda Pirátů Ivan Bartoš. Prosím.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Já jsem doufal, že alespoň některý z těch bodů bude schválen třeba i stranami, které buď podporují vládu, nebo to dohromady nějakým způsobem dáme spolu s SPD. Že ale nebyl schválen bod, který hovoří o tom, že Česká republika se vypořádá s tou zprávou objektivně, nestranně a transparentně, to si myslím, že je úplně v rozporu s tím, co jsme tady v té plejádě ministrů v úvodním začátku této schůze slyšeli. Takže Sněmovna si nepřeje, aby to bylo objektivní, tedy hlasy poslanců, kteří hlasovali proti nebo nehlasovali pro schválení tohoto jednotlivého bodu, aby to bylo objektivní, nestranné a transparentní. To mi přijde skoro až - je to minimálně úsměvné, ale je to tedy zpráva o tom, jak to ve skutečnosti bude probíhat.

A já asi věřím v to, že ta média budou, opět ta zde premiérem hanobená média, budou aktivní, a když my to nebudeme moci evidentně dozorovat, tak to budou po svých kanálech dozorovat, takže nějaký ten whistleblower se v tu danou chvíli najde a o ty informace se s poslanci, kteří mají kontrolovat vládu, jak jedná, jak nakládá s našimi prostředky, že se o to s poslanci podělí. Je to ostuda.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: S přednostním právem předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala a připraví se předseda poslaneckého... Tady byla taková změť rukou. To znamená, první tedy předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura, druhý předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala a třetí předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Výsledek hlasování mě nepřekvapil. Myslím si, že ta neformální koalice, to znamená podpora hnutí SPD hnutí ANO, vždycky v tom nejtěžším okamžiku přijde vhod. To už je věc kolegů vlevo... Ukazuje na - ano máme 60 hlasů, jak říká pan poslanec Vondrák. Já tady nekecám, pane poslanče prostřednictvím pana místopředsedy. Já vám tady slibuji, že se vám to nepovede ani s komunisty, ani s Tomiem, ani se socialisty schovat pod koberec. To se vám nepovede. Můžete si blahopřát, můžete (nesrozumitelné) koalici, můžete se nám smát, ale to neznamená, že ten problém vyřešíte, že se toho problému zbavíte. A já se docela těším, až se budete jednou vy všichni vymlouvat z toho, jak jste dneska hlasovali, a budete říkat no, my jsme neměli úplné informace. My jsme tam dali informace naprosto přesné!

A to, že neprošlo usnesení Sněmovny, aby Česká republika nestranně posoudila ten audit, je přece jasné. Vždyť už víme od včerejška, od neděle, premiér už řekl, jak to dopadne. Ministři řekli, jak to dopadne. Tak vy jste jenom hlasovali v souladu s realitou. To je všechno. Já myslím, že to není žádné překvapení.

Je třeba říct, a zejména těm, kteří to poslouchají, a veřejnosti, která je s tím stavem znepokojená, že pro to, aby peníze českých daňových poplatníků nadále proudily na konto Agrofertu, byli poslanci hnutí ANO, hnutí SPD, komunisté a částečně i sociální demokraté, protože jejich síla v koalici je limitně rovná nule!

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní s přednostním právem předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala a připraví se předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik. Prosím.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vaším prostřednictvím k panu předsedovi klubu ODS. Pane předsedo, lžete! Protože my jsme tady přece říkali od začátku, že chceme, aby české orgány, hlavně Ministerstvo financí, posoudily celou situaci, že samozřejmě si uvědomujeme, že můžou existovat rizika, aby Ministerstvo financí posoudilo ta rizika, jestli může dojít k zpronevěře peněz českých daňových poplatníků. A jestliže ano, aby Ministerstvo financí a české orgány navrhly, jak tuto věc řešit.

Já bych si ještě jednou dovolil - a jmenoval se tak i celý bod, abychom prověřili ta rizika. Já bych si ještě jednou dovolil přečíst to usnesení, které jsme schválili, to naše. A je to proto. Proto jsme neschválili, prostřednictvím pana předsedajícího pane předsedo Pirátů Bartoši, vaše návrhy usnesení, protože máme svůj návrh usnesení, který jasně říká to, co chceme, to, co od této situace čekáme, a to, aby České republice nevznikla žádná škoda: "Sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá Ministerstvo financí a Ministerstvo pro místní rozvoj v souvislosti s předběžnou zprávou Evropské komise o šetření střetu zájmů předsedy vlády k důslednému hájení zájmů České republiky. V případě finanční škody způsobené České republice porušením českých zákonů žádáme vyvození odpovědnosti viníků." Já myslím, že je to evidentní, že pokud se něco takového prokáže a prokážou to české orgány, tak samozřejmě zvedneme ruku pro to, abychom potrestali viníky, aby českému státu nevznikla žádná škoda. Proto jsme tento bod dnes navrhovali a já si myslím, že to je jediná možnost. To, co říkáte vy, jsou politické spekulace.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já nyní přečtu jednu omluvu. Pan poslanec Václav Klaus se omlouvá od 19.05 do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Nyní předseda poslaneckého klubu Pavel Kováčik, připraví se předseda pan poslanec Kalousek a předseda pan poslanec Výborný. Prosím.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Paní a pánové, přeji hezký dobrý večer. Do této chvíle komunističtí poslanci a poslankyně nepovažovali za nutné, aby v diskusi vystupovali a částečně tady mlátili pouze takzvaně prázdnou slámu, neboť zpráva je předběžná, bůhví jak unikla, bůhví jakými cestami doputovaná do médií a kamkoliv jinam. A dokonce jsme ani nenavrhovali, protože jsme to považovali za předčasné, zvláštní usnesení. Připadá nám absurdní, když se tady někteří z nás rozplývají - pardon, zlobí nad tím, že neprošel návrh, požadavek vyšetřit věci objektivně, nestranně a nezávisle. Jako kdyby všechny vlády dosud pracovaly neobjektivně, stranně a závisle a až teď, jakýmsi osvícením, se má teď konečně postupovat objektivně, nestranně a nezávisle. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP