(12.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane poslanče. Návrh v prvém čtení projednával zemědělský výbor jako výbor garanční, usnesení výboru máme k dispozici jako sněmovní tisky 353/2 a 3. Zpravodajkou zemědělského výboru je paní poslankyně Monika Oborná, které předávám slovo. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Monika Oborná: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, kolegové, tento návrh zákona byl doručen na zemědělský výbor a na 23. schůzi dne 15. května jsme ho projednali. Jak už řekl kolega Kott, zároveň byly doručeny na zemědělský výbor dva pozměňovací návrhy právě pana kolegy Kotta. Co se týká těch pozměňovacích návrhů, tak u toho prvního je cílem zejména zvýšení kvality zákresu dílů půdních bloků v LPIS a zjednodušení a zrychlení řízení o aktualizaci LPIS. Co se týká toho druhého pozměňovacího návrhu, tak ten řeší zejména aktuální problémy evidence zemědělského podnikatele vedené podle zákona o zemědělství, a to především její další sjednocení s právní úpravou volné živnosti podle aktuálního znění živnostenského zákona.

Zemědělský výbor 15. května přijal stanovisko souhlasné k těmto pozměňovacím návrhům a doporučuje Sněmovně schválit tento návrh zákona ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Přeji pěkné poledne. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášeného jednoho poslance, takže vyzývám pana poslance Radka Holomčíka, aby se vyjádřil. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Radek Holomčík: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych zde rád odůvodnil dva pozměňovací návrhy, ke kterým se přihlásím v rámci podrobné rozpravy.

Ten první se týká zveřejňování informací o proběhnuvších platbách a finančních tocích Státního zemědělského intervenčního fondu v režimu open data. Bavíme se o informacích, které mohou být ze zákona zveřejněny, resp. které zákon nezakazuje zveřejňovat. My jsme tento návrh připravovali ve spolupráci s představiteli Státního zemědělského intervenčního fondu a v podstatě to, co chceme tou novelou do systému dostat, tak podle informací ze SZIF by mělo být aplikováno i tak v horizontu několika týdnů. Tady bych určitě rád poděkoval a ocenil přístup představitelů Státního zemědělského intervenčního fondu, který byl věcný a konstruktivní. Ten náš návrh by potom dával nějakou zákonnou oporu v tomto způsobu zveřejňování. Podávám ho ve dvou variantách, které se liší délkou období, za které budou tyto informace zveřejňovány automaticky.

Druhý bod, který jsme se SZIF neprojednávali a je do značné míry reakcí na aktuální vývoj ohledně dotací České republiky, se týká obsazení dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu. My bychom tam rádi dali i možnost stranám, resp. poslaneckým klubům různých stran, včetně těch opozičních, které jsou zastoupeny ve Sněmovně, delegovat do dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu stálého hosta, který by se mohl účastnit jednání, který by měl přístup k informacím, neměl by samozřejmě hlasovací právo. Musel by zachovávat mlčenlivost a nepobíral by za toto své působení žádnou odměnu. Vnímáme to jako docela pozitivní nástroj pro zvýšení transparentnosti a veřejné kontroly ze strany poslaneckých klubů, které mají demokratický mandát vzešlý z voleb.

Oba dva tyto návrhy považuji za důležité. Byť se může zdát, že jsou poměrně malé, že jsou to drobnosti, tak jestli teď něco potřebujeme, tak je to právě zvýšení transparentnosti, větší dohled nad tím, jak se hospodaří s veřejnými prostředky, a je úplně jedno, jestli se bavíme o českých nebo o penězích z rozpočtu Evropské unie. Oba dva tyto návrhy mohou pomoci budovat takovou důvěryhodnost toho, jak se u nás s penězi hospodaří. Nehledě na to, že vlastně s touhle novelou do systému přichází ta změna, že doteď SZIF působil víceméně jako platební agentura pro rozdělování evropských dotací, kde kontrolní mechanismy do značné míry náleží právě na té evropské úrovni. Tím, že se do toho systému, nebo do toho, co bude SZIF administrovat, dostávají i národní dotace, tak považuji za důležité, aby se zvýšila možnost kontroly ze strany Poslanecké sněmovny, protože přece jenom my rozhodujeme o rozpočtu a bylo by dobré, abychom měli možnost dohlížet na jeho plnění.

K jednotlivým návrhům se přihlásím v podrobné rozpravě. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní je přihlášen předseda Pirátů Ivan Bartoš. Zatím poslední přihláška do obecné rozpravy. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Dobrý den, dámy a pánové, pane předsedající, zástupci vlády, pane ministře. Já bych navázal, s přednostním právem, ale na svého předřečníka Radka Holomčíka, protože on hovořil o té transparentnosti, a ony i ty pozměňovací návrhy, které přicházejí, velmi souvisejí s tím, na co bych se zde chtěl možná pana ministra dotázat.

My jsme se SZIF komunikovali zhruba rok ve věci možného střetu zájmů členů vlády. Musím říct, že ta komunikace nebyla dvakrát otevřená. My jsme se dozvěděli v září loňského roku, že všechno probíhá naprosto transparentně a v pořádku, a nemohlo uniknout pozornosti poslanců, veřejnosti ani pana ministra, který měl dnes k tomuto i tiskovou konferenci, že podle posledního auditu tedy vše v pořádku není. Já musím říct, ty dokumenty, které přišly ze SZIF, že je vše v pořádku a vyplácí se naprosto v souladu s evropským finančním nařízením i českou legislativou proti střetu zájmů, tak ten (ty?) já mám tady k dispozici a můžu vám ho (je?) potom i ukázat. Ostatně jsme průběžně tu komunikaci zveřejňovali.

Já bych se chtěl tedy zeptat, jestli by mi pan ministr, nebo zde Poslanecké sněmovně, mohl tedy odpovědět, když tato zpráva neunikla do médií, finální, investigativní novináři ji nezveřejnili, pravděpodobně si na její zveřejnění budeme muset ještě chvilku počkat. Já jsem sledoval i tu tiskovou konferenci a je kolem toho ještě řada nejasností.

Já jsem se chtěl zeptat v první řadě, je-li pravdou, zda skutečně SZIF, protože tam byly smlouvy připravené zhruba na dalších 40 milionů korun, zastaví vyplácení nenárokových dotací firmám, tedy v holdingu Agrofert. Za druhé jsem se chtěl zeptat, pokud pan ministr v tiskové zprávě říkal, že jeho se tato zpráva netýká: Je pravdou, že SZIF preventivně - pokud tedy něco bylo preventivně, já bych čekal, že už se to mělo stát v minulém roce - preventivně zastavil případné vyplácení financí i firmám, ve kterých podnikají rodinní příslušníci pana ministra Tomana? A jakým způsobem se nyní bude postupovat dál? Protože to už je druhý audit, který dorazil do Čech, a jeho závěry jsou téměř totožné s tím, s čím jsme se my obrátili na SZIF již před rokem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní nemám nikoho dalšího přihlášeného do obecné rozpravy, takže se rozhlédnu, zdali je nějaký zájem. Zájem není, takže obecnou rozpravu končím. Táži se, jestli je zájem o závěrečná slova v obecné rozpravě. Pan poslanec Kott, ano, za navrhovatele. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP