(12.10 hodin)

 

Poslanec Josef Kott: Já bych chtěl poděkovat kolegovi Radku Holomčíkovi, protože i já jsem byl účasten těch jednání se zástupci SZIF. Myslím si, že pan Bartoš hovoří o tom, že to bylo dlouhé, že to bylo něco, co, nebylo úplně korektní. Já naopak si myslím, že ta jednání probíhala v duchu velice konstruktivním a že jsme měli možnost si ty věci vyříkat a hledat nějaký společný postup, tak aby došlo ještě k větší otevřenosti a průkaznosti. To je za prvé. A za druhé, a s tím souhlasím, s tím, co tady zaznělo - co se týče druhého pozměňovacího návrhu, tak to je věc, na kterou já v tuto chvíli jako předkladatel nejsem schopen odpovědět, a je zapotřebí, abych si ty informace ještě získal.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, teď se zeptám, jestli má zájem vystoupit také zpravodajka paní poslankyně Monika Oborná. Nemáte zájem vystoupit. Takže nyní tedy zahajuji podrobnou rozpravu a do podrobné rozpravy mám jednu jedinou přihlášku a je to pan poslanec Radek Holomčík. Prosím, máte slovo. A připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Prosím.

 

Poslanec Radek Holomčík: Děkuji za slovo. Já se přihlásím ke svým pozměňovacím návrhům, jenom bych rád zareagoval na tu výměnu, která tady zazněla. Pan předseda Ivan Bartoš hovořil o konkrétním jednání ke konkrétnímu problému a vlastně pokládal dotaz směrem k panu ministrovi. To, o čem jsem tady hovořil já, a to se shoduji s panem zpravodajem, když jsme jednali se ZIFem ohledně tedy té konkrétní problematiky, kterou jsem zmiňoval v obecné rozpravě, tak tam to jednání skutečně bylo konstruktivní. A toho se účastnil i pan zpravodaj.

Já bych se chtěl přihlásit ke dvěma pozměňovacím návrhům, které jsem odůvodnil v obecné rozpravě. Jedná se o pozměňovací návrh uvedený v systému jako sněmovní dokument 22634, ten se týká zveřejňování dat nebo informací v režimu open data, a pozměňovací návrh vedený v systému jako sněmovní dokument 22635, který se týká stálých hostů v dozorčí radě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, další přihlášku do podrobné rozpravy nevidím. Takže já tímto podrobnou rozpravu končím. Táži se, zdali je zájem ještě o závěrečná slova. Není zájem o závěrečná slova a já tím pádem, protože tady nemáme žádné návrhy k hlasování, tak končím druhé čtení tohoto návrhu.

Teď přečtu omluvy, těch tady mám několik. Takže mezi 12. a 13. hodinou se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Karel Schwarzenberg. (Vysloveno Švarzenberk. Smích a neklid v plénu jako reakce na chybnou výslovnost předsedajícího.) Tak, mně to bylo vytýkáno, tak jsem se to snažil nějakým způsobem vyslovit.

Další omluvou je - mezi 14.30 až 22.00 hodin se z pracovních důvodů omlouvá paní poslankyně Věra Procházková a ministr vnitra Jan Hamáček se omlouvá dnes od 14.30 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

 

Nyní tedy přistoupíme k dalšímu bodu a jedná se o

17.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb.,
o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 452/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Takže paní ministryně, prosím, ujměte se slova.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jedná se o novelu zákonu o důchodovém pojištění podle sněmovního tisku číslo 452, kde se zvyšuje zákonná valorizace důchodů pro rok 2020. Nadstandardní valorizace je jedním z kroků ke splnění našeho slibu, že v roce 2021, to znamená na konci funkčního období vlády, bude průměrná výše důchodu odpovídat alespoň 15 tisícům korun. Proto v předkládané novele navrhuji navýšení v průměru o 900 korun. Nad rámec zákonné valorizace navýším důchody všech důchodců o pevnou částku. Nyní její výši nelze přesně určit, lze ji pouze odhadnout. S největší pravděpodobností se bude pohybovat mezi 180 až 200 korunami měsíčně.

valorizace o pevnou částku relativně více pomůže důchodcům s nízkými příjmy. Například příjmy seniora s důchodem 6 tisíc měsíčně vzrostou o 9,3 %, seniora s 18 tisíci korunami o 6,2 %. Nadstandardní valorizace o pevnou částku tak pomůže zmenšit riziko chudoby seniorů, která nyní ohrožuje téměř třetinu z nich, to znamená téměř třetinu osob starších 65 let. Valorizace nad rámec zákona nicméně pomůže všem důchodcům. Životní úroveň se zvýší u všech z nich bez ohledu na výši jejich důchodu. Poměr mezi průměrným důchodem a mzdou díky nadstandardní valorizaci vzroste na 38,8 %.

Garanční sociální výbor i rozpočtový výbor doporučují Poslanecké sněmovně s návrhem zákona vyslovit souhlas.

Děkuji za pozornost a prosím o vaši podporu návrhu zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak to byla paní ministryně. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán rozpočtovému výboru. Usnesení výborů byla doručena jako sněmovní tisky 452/1 až 452/3. A nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro sociální politiku poslanec Roman Sklenák a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Tak jak již sdělila paní ministryně, výbor pro sociální politiku doporučil přijmout tento tisk v navrženém znění. Zabýval se jím na své schůzi 16. května. Zabývali jsme se i pozměňovacím návrhem, který předložila paní poslankyně Šafránková, zřejmě jej bude předkládat i zde ve druhém čtení. Nicméně většina členů výboru pro sociální politiku se s tímto návrhem neztotožnila. Čili jak jsem řekl, doporučuje vyslovit souhlas s tímto tiskem v předloženém znění.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, nyní prosím zpravodaje rozpočtového výboru pana poslance Kamala Farhana, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Kamal Farhan: Děkuji za slovo. Rozpočtový výbor projednal sněmovní tisk 452 a já si vás dovolím seznámit s jeho usnesením ze dne 15. května k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Po rekapitulaci náměstka ministryně práce a sociálních věcí pana Povšíka, zpravodajské zprávě poslance Farhana a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 452 schválila bez připomínek; za druhé zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky. Tímto tak činím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji a otevírám obecnou rozpravu, do které mám zatím tři přihlášené poslankyně a poslance. (V jednací síni je stálý hluk.) Takže jako první bych požádal o vystoupení paní poslankyni Pekarovou a připraví se paní poslankyně Šafránková. Tak, paní poslankyně, máte slovo.

A já vás poprosím o klid v jednacím sále, aby se mohla paní poslankyně v klidu vyjádřit. Prosím.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené dámy, vážení pánové, v minulých dnech k nám doputovala z Evropské komise nejenom zpráva, která se týká střetu zájmů ať už pana premiéra, nebo dalších, ale také zpráva, která je každoroční a týká se i rizik národních reforem, toho, jaké máme výhledy do budoucna ohledně fiskálních rizik. A v této zprávě Evropské komise (ukazuje písemný materiál), která je poměrně stručná, je i bod číslo 6, který se týká důchodového systému. Asi nepřekvapí, protože v posledních letech je ve své podstatě text takovéto zprávy pokaždé velmi obdobný, a opět tedy i v této se dočteme, že Česká republika se nedostatečně připravuje na stárnutí obyvatel, dokonce tady je přímo napsáno, že ty kroky nebo ty jevy, kterých jsme svědky, a to stárnutí populace není doprovozeno jasnými policies, nebo řekněme reformami tady v tomto případě, které by zajistily udržitelnost. Přijdu si vždycky jako kolovrátek, protože to samozřejmě není nic, co bychom nevěděli, a říkáme to tady při projednávání jakékoliv tedy novely zákona, která se důchodů týká, opakovaně. Opakovaně se na to dotazujeme na jednání výboru a teď samozřejmě i v rámci důchodové komise, která byla zřízena. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP