(12.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Nyní pan poslanec... Pardon, s přednostním právem může vstoupit pan zpravodaj. Ano, dobře, takže pan poslanec Veselý, po něm pan poslanec Onderka jako zpravodaj. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Veselý: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem chtěl požádat o podporu svého pozměňovacího návrhu. Pozměňovací návrh reaguje na to, že v návrhu zákona, tak jak byl předložen, nám vypadávají z ubytovacího poplatku ubytovny. Ono se to možná nezdá, ale poplatek z ubytoven, resp. ubytovací poplatek v rámci ubytoven, tvoří ve městech a obcích, které nejsou primárně zaměřeny na cestovní ruch, největší množství toho vybraného poplatku. Já za sebe uvedu - jak můj kolega říká, že zná nejlépe Prahu, tak já znám nejlépe město Písek - v našem případě by to byl výpadek přes 80 %, zhruba ve výši 800 tisíc. Těch obcí je celá řada, které to takto mají nastavené. V řádech by se jednalo o výpadky desítky až stovky milionů z obecních rozpočtů. A musíme si uvědomit, že ti lidé, kteří bydlí na ubytovnách, tak velmi standardně využívají veškeré služby města, všechno, co město investuje, využívají samozřejmě odpady a neplatí za ně nic, protože nemají trvalé bydliště, a města ty pobyty velmi zatěžují.

Druhým aspektem je to, že my tady tímto podporujeme na jedné straně ubytovny, to znamená, že ubytovny by neplatily poplatek, a nepodporujeme klasické ubytovací kapacity. Podle mého názoru není cílem žádného zákona podporovat kšefty z ubytoven. Takže si dovolím požádat, aby můj pozměňovací návrh byl podpořen, abychom tak neohrozili rozpočty obcí a nepodporovali byznys ubytoven. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dobré poledne přeji a na faktickou poznámku dostane prostor pan poslanec Martin Baxa. Prosím. A pak se s přednostním právem připraví pan poslanec Onderka. Je zároveň zpravodajem. Tak prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Martin Baxa: Dobrý den, dámy a pánové. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych tak jako v předchozích čteních i při této příležitosti chtěl podpořit pozměňovací návrh pana poslance Veselého. Jedná se o záležitost, která je spojena samozřejmě na straně jedné s příjmy, protože zcela určitě existují obce, u kterých právě příjmy z těch tzv. ubytoven jsou velmi důležité a jiné příjmy, které by souvisely s tímto zákonem, nemají. Ale chtěl bych poukázat na to, a kolegové, kteří pocházejí z měst, kde problém ubytoven existuje, že prostě ubytovny a agenturní zaměstnanci kromě jiného jsou také zdrojem zvýšených nákladů z obecních rozpočtů z různých důvodů, ať už se to týká veřejného pořádku, veřejných služeb a tak podobně. A i tato malá částka, která je v tom návrhu zákona uvedena, resp. to, co prezentuje pan poslanec Veselý, by v této věci velmi pomohla. Takže též pléduji pro podporu pozměňovacího návrhu pana poslance Veselého. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji a nyní se vrátíme do obecné rozpravy a s přednostním právem vystoupí zpravodaj pan poslanec Roman Onderka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Roman Onderka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně a kolegové, k danému tisku bych chtěl načíst některé úpravy před hlasováním ve třetím čtení, kterým se budeme zabývat.

Za prvé úprava hlasovací procedury v tom smyslu, že pozměňovací návrh A1 a pozměňovací návrh B1 jsou oba dva hlasovatelné. To odůvodnění je, že rozpočtový výbor schválil pozměňovací návrhy uvedené pod body A1 a B1, oba pozměňovací návrhy se týkají § 3b odst. 1, kdy se v obou pozměňovacích návrzích vkládá nové písmeno e). Obě vkládaná písmena e) ale nejsou věcně, samozřejmě i obsahově, totožná. Proto jsou pozměňovací návrh A1 i pozměňovací návrh B1 oba hlasovatelné. (V sále je značný hluk.)

Další upozornění -

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já bych poprosil - pane zpravodaji, omlouvám se, ale prosím Poslaneckou sněmovnu o klid, protože opravdu už přestalo být slyšet, co vlastně pan zpravodaj poslanec Roman Onderka navrhuje. Já vás poprosím opravdu o klid. Jestli máte nějaké jiné téma, tak jestli můžete do předsálí. Tak, a já vás poprosím. Prosím.

 

Poslanec Roman Onderka: Děkuji, pane místopředsedo. Další, to jest druhý návrh, o kterém bychom hlasovali, je legislativně technická úprava. V bodě A3 se doplňují slova: a zároveň se v čl. III slova "s výjimkou ustanovení čl. I bodu 13, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2021, zrušují".

Odůvodnění k této záležitosti. S novelizačním bodem 13 je spojena dělená účinnost, kdy by tento bod 13 měl nabýt účinnosti až 1. ledna 2021, zatímco vlastní zákon by měl nabýt účinnosti dnem 1. ledna 2020. Bude-li schváleno hlasováním A3, to je, že bod 13 se zrušuje, musí automaticky dojít ke zrušení s ním spojené účinnosti k 1. lednu 2021. S ohledem na tyto náležitosti poprosím následně v rámci upravené procedury, kterou budeme schvalovat na plénu, abychom hlasovali o těchto dvou bodech.

Dále, jelikož v rámci Poslanecké sněmovny za mnou a za paní ministryní přišli někteří z kolegů a kolegyň s tím, že bychom měli ještě před samotným hlasováním řešit pozměňovací návrh C1, to jest návrh, kdy obcím říkáme, jaká cenová hladina je ta, kterou ony se mohou řídit, to znamená, to je to rozporované od 0 do 100 korun, dovolím si dát návrh, abychom tuto záležitost ještě jednou prodiskutovali a dali prostor Ministerstvu financí a prostor ministryni pro místní rozvoj.

Dovolím si navrhnout přerušení projednání této novely zákona o místních poplatcích do příští schůze Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak to je procedurální návrh, takže já ještě jednou zopakuji, že navrhujete, pane zpravodaji, přerušení jednání do příští schůze. Takže budeme hlasovat. Já zagonguji, abychom všechny... Tak upřesněte prosím.

 

Poslanec Roman Onderka: Já, pane místopředsedo, upřesním - do schůze, která bude ve variabilním týdnu.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Do schůze, která bude... Ne, to je ta stejná schůze, ale do variabilního týdnu. A můžete to ještě trošku upřesnit, jestli tedy do středy?

 

Poslanec Roman Onderka: Takže upřesníme úplně - do středy 19. 6.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Do středy 19. 6. Takže já myslím, že jsme se tady shromáždili v dostatečném počtu, žádost o odhlášení žádnou nevidím.

 

To znamená, ještě zopakuji, o čem budeme hlasovat. Zpravodaj pan poslanec Roman Onderka navrhuje, abychom přerušili projednávání tohoto tisku do středy 19. 6.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 917 přihlášeno 186 poslanců, pro 171, proti žádný. Návrh byl přijat. Já přerušuji tento bod do středy 19. 6.

 

Nyní přečtu omluvy a těch je tady řada. Takže paní poslankyně Dana Balcarová se omlouvá z dnešního jednání od 11.45 do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Poslanec předseda vlády Andrej Babiš se omlouvá od 11 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Pan poslanec Pavel Jelínek se omlouvá od 13.50 do konce jednacího dne z osobních důvodů. Pan poslanec David Kasal se omlouvá mezi 11.30 až 14.00 z důvodu návštěva lékaře. Pan poslanec Jiří Bláha se omlouvá mezi 11.30 až 14.00 z pracovních důvodů a ministr Antonín Staněk se omlouvá od 11.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů.***
Přihlásit/registrovat se do ISP