(13.40 hodin)
(pokračuje Maláčová)

Já myslím, že to je výborná zpráva, že naše vláda kromě toho, že zvedá důchody, zajistila vyšší rodičovský příspěvek, tak jak jsme to prosadili do programového prohlášení vlády, 300 tis. pro rodiny, které čerpají nebo budou mít nově narozené děti, že se nám kromě důchodů dařilo prosadit také navýšení příspěvku na péči ve třetím a ve čtvrtém stupni, že jsme od 1. července prosadili znovuvyplácení nemocenské v prvních třech dnech. To jsou všechno věci, které děláme pro občany této země. A výborná zpráva je, že se nám daří také navyšovat platy a dokážeme důsledek navyšování těchto platů obcím a krajům dofinancovat.

A poslední dobrá zpráva. My jsme se dneska také s paní ministryní financí dohodly, že spolu pojedeme na dovolenou, tak abychom mohly správně vyjednat rozpočet na příští rok (potlesk části poslanců), aby byly obě dvě strany spokojené. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Nyní je tedy přihlášena paní ministryně Schillerová. Jenom pro vyjasnění, ještě jsme neotevřeli rozpravu, pak je přihlášen s přednostním právem pan místopředseda Okamura, pak bych otevřel rozpravu, do které je jako první přihlášen pan předseda Výborný a poté paní poslankyně Šafránková. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já potvrzuji tato slova a chtěla bych k tomu uvést jednu věc. Ono to tady už bylo, ale já si myslím, že opakování je matka moudrosti a je dobré, a zvlášť to ukazuji do tohoto spektra sálu (ukazuje graf pravé části sálu), kolik - tam máte graf, nemám ho ve větším, já jsem to nestihla, protože jsem toho dneska měla víc. Je tady graf od roku 2007, co začala dotační politika sociálních služeb - kolik šlo peněz od roku 2007. Vidíte to. Dokonce to klesalo v některých letech, letech 2009, 2010, 2011 nejméně, 2012, 2013 a začalo to růst od 2014. Kdoví proč? Kdoví proč? Víme, proč to začalo růst. A 15,7 šlo letošní rok a samozřejmě my jsme na tom pracovali. Já chápu, že motivace k mimořádné schůzi byla dána předvolební rétorikou, ale my víme, co máme dělat, a ta čísla to potvrzují.

Takže to je to jediné, co jsem chtěla říct, a přeji hezký víkend všem. Na shledanou.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Teď tedy s přednostním právem pan místopředseda Okamura se mi přihlásil a teď registruji pana předsedu Výborného jako dalšího.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, příčin problémů ve financování sociálních služeb pro naše občany je vícero. V prvé řadě je to problém nejen současné Babišovy vlády, ale také všech předešlých vlád, kde se prostřídaly kromě hnutí ANO také ČSSD, ODS, KDU-ČSL a TOP 09, jelikož všechny tyto strany nedokázaly vytvořit systém, ve kterém by bylo řešeno koncepčně financování nejen sociálních služeb, ale všech typů sociálních výdajů. Vlády zprava a zleva totiž na skutečně sociálně potřebné a důchodce dlouhodobě kašlou a celý problém pouze odkládají tím, že chudé a potřebné občany jen jednorázově uplácejí před volbami mimořádným navyšováním dávek nebo jednotlivých mimořádných příspěvků. Zčásti si za to mohou i voliči, kteří opakovaně volí ty, kdo je drží v chudobě, a vděčně jim házejí hlasy za to, že jim pak milostivě něco přidají. V tomhle ohledu je absurdní kritika od tzv. stran demagogického bloku, který se stejně jako ta dnešní vláda na neřešení stability v sociální oblasti dlouhodobě podílely a samy žádnou vlastní pozitivní koncepci změn neprosadily.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane místopředsedo, já vás přeruším a požádám poslance v sále o trošku větší klid. I když nás již opouštějí, tak aby tak činili v klidu. Prosím, pokračujte.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. My v SPD v tomto ohledu dlouhodobě navrhujeme řešení, která by v prvé řadě snížila počet sociálně potřebných na minimum tím, že jim zajistíme důstojný příjem, případně že stát nebude zločinnou legislativou a nespravedlností dostávat občany např. do dluhových pastí a bídy.

Pokud jde o samotný konkrétní problém, tedy kde nalézt peníze např. na pracovníky v sociálních službách, předložili jsme vícero návrhů, kde lze vzít ihned peníze. Například by bylo dobré utnout jakékoli veřejné peníze tzv. politickým neziskovkám. To jsou jen nepotřební manipulátoři, kteří v rámci nejrůznějších obludných neziskovek parazitují z veřejných peněz. Lze také stáhnout české vojáky z Afghánistánu a ušetřit tak obrovské peníze, jako to udělal i jiný člen NATO - Francie. Není tedy pravdou, že naší účastí v Afghánistánu musíme plnit závazky vyplývající z členství v NATO.

Panu premiérovi Babišovi jsme také ukázali a doložili, že Česká republika má u německé vlády přes 10 000 mld. korun v rámci reparací, a pan ministr zahraničí Petříček nám oficiálně potvrdil, a to v rámci odpovědi na moji interpelaci, že tento dluh není promlčený a že česká vláda ho neuplatňuje jen z čistě politických důvodů, aby se prý nenarušily vztahy. A já chci říct, že tyhle peníze nepatří politikům, ale celé zemi a jejím občanům. Je to náhrada za zničenou československou ekonomiku. Jsou to peníze, které nám po válce při obnově zničeného státu chyběly, a naopak jsou to naše peníze, které Německo použilo a zúročilo při budování vlastní prosperity. Otázku reparací otevřelo již Polsko a řecká vláda před pár dny oficiálně vyzvala Německo k jednání o reparacích. A je třeba k tomu dodat, že ani Řecko, ani jiná země na světě nemá nárok na reparace od Německa tak krystalicky jasný a bezproblémový jako my, protože nároky České republiky v minulosti žádná německá vláda nezpochybnila. A to, že Německo neplatí, je dané jen tím, že české vlády o splácení dluhu nežádají. Čeští tělesně postižení, důchodci a české ošetřovatelky mají zlomek toho, co v Německu dostávají např. migranti za služby, které jim Německo platí. Pokud by Němci žili v bídě, pak je namístě soucit, ale jestliže si za naše peníze platí migraci islamistů z Asie a Afriky, zatímco my tady nemáme na výplaty pro ty, kteří se starají o bezmocné, pak je vyloženě sprosté tyhle peníze odmítat. Řešíme, jak západní firmy formou dividend tunelují v praxi naši ekonomiku, kdy naši dělníci a technici vydělávají západním firmám na vysoké platy a vysoké důchody a na vysoký standard sociálních služeb. Nezapomeňme na čísla. Každému z českých občanů dluží Německo v rámci reparací přes milion korun. Pokud by tyhle peníze čeští občané dostali, bezesporu by ubylo potřeby sociálních služeb.

Vážené dámy a pánové, pokud chceme cokoli řešit, je potřeba řešit podstatu problému. Tím je bohužel absolutní odtrženost politiků od toho, co lidé chtějí a potřebují. Je to krom jiného i fakt, že stávající nedemokratický systém nutí politiky uplácet voliče jen jednou za čas těsně před volbami, namísto aby je nutilo pracovat kontinuálně a s dlouhodobou vizí. Samozřejmě naším návrhem na změnu systému jsou změny v přímé demokracii. Není to přitom vina jen této vlády, která nesystémově jen lepí díru za dírou, ale je to dané nekvalitou práce politických partají v posledních 30 letech. Věřím, že jediný soudný prostý člověk by nedovolil s veřejnými penězi to, co čeští politici třicet let dovolují. V případě nevymáhání reparací to, aby si Němci za naše peníze zvyšovali životní úroveň sobě či Afričanům, namísto aby ty peníze sloužily těm, kterým patří.

My jako SPD navrhneme také usnesení, o kterém by Poslanecká sněmovna hlasovala, protože jak jsem řekl ve svém projevu, tak je potřeba vládu zaúkolovat, aby pracovala na systémových změnách, ne na jednorázovém zalepování děr, což tady, jak jsem říkal, opakují všechny dosavadní vlády. S usnesením z pera SPD vás seznámí následně ve svém projevu naše místopředsedkyně sociálního výboru poslankyně Lucie Šafránková a já děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já vás nejdříve seznámím s omluvenkami. Omlouvá se pan místopředseda Petr Fiala od 14 hodin a pan poslanec Koten od 14 hodin do konce dnešního jednacího dne. A nyní pan předseda Výborný s přednostním právem. Opět musím podotknout, že se mi ještě nepodařilo otevřít rozpravu. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Marek Výborný: Já to dlouho nezdržím, pane místopředsedo. Děkuji za slovo.

Vážené paní ministryně, jedna i druhá, odcházející pan ministr, a vážené kolegyně, vážení kolegové, na prvním místě bych chtěl ne naším jménem, protože tady skutečně nikdy nešlo o nás, a je úplně jedno, jestli sedíme vpravo, vlevo nebo vzadu, ale jménem těch klientů a jménem taky zaměstnanců všech poskytovatelů, a je úplně jedno, jakého mají zřizovatele, ale těch, kteří dennodenně se věnují velmi namáhavé, fyzicky i psychicky, práci s těmi skutečně potřebnými, tak bych chtěl poděkovat za to, že ty finanční prostředky se našly a že velmi pravděpodobně ta situace bude zachráněna.***
Přihlásit/registrovat se do ISP