(18.40 hodin)
(pokračuje Výborný)

Takže já bych chtěl požádat paní ministryni - a říkám to skutečně naprosto racionálně, bez nějakých emocí, já myslím, že je potřeba se od tohoto oprostit. Pojďme si to říct v klidu. Já věřím, že jednu miliardu korun, ať už na MPSV, nebo na MF, prostě ta vláda může nalézt a že nás tady jenom napíná a protahuje to o 14 dní. Je to hloupé, protože jsme se teď mohli věnovat zákonům vráceným ze Senátu a neřešit tady financování sociálních služeb. Ale bohužel, opakuji, to jsme nezpůsobili my, to způsobil nezodpovědný přístup vlády, potažmo Ministerstva práce a sociálních věcí. Takže já věřím, že to dnešní jednání je skutečně už poslední, resp. to usnesení, které si tady dovolím načíst, bude znamenat, že ještě někdy 9. července na zahájení červencového pléna Poslanecké sněmovny paní ministryně vystoupí a v jednom odstavci ve třech minutách nám oznámí bez zbytečného divadýlka, že skutečně ta jedna miliarda už byla nalezena a že krajům bude poskytnuta. A znovu opakuji, tady nejde o žádný politický spor. Já skutečně tady nevystupuji v zájmu nás, KDU-ČSL, opozice nebo kohokoli jiného. Přece jde o ty lidi, kteří jsou těmi klienty a sociální služby prostě nutně potřebují. A mně přijde naprosto prazvláštní, aby se tato vláda, potažmo s účastí sociální demokracie, chovala asociálně. Takže já věřím, že si toto všichni dokážou spočítat, ta jedna miliarda se najde.

Usnesení, které navrhuji, abychom dnes schválili, zní takto:

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

1. vyzývá vládu a ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou, aby urychleně, a to do konce června, zajistily ze státního rozpočtu chybějící prostředky ve výši 2 miliard korun na dofinancování sociálních služeb, neboť navržené řešení ze dne 7. června 2019 je pouze řešením částečným, nikoliv reálně potřebným;

2. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR prostřednictvím vlády ukládá ministryni práce a sociálních věcí Janě Maláčové, aby o přijatých opatřeních informovala Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR v termínu 9. července 2019.

Tolik to usnesení. Jenom aby nedošlo k mýlce, nechceme k té jedné miliardě další dvě miliardy, ale chceme k té jedné miliardě jednu miliardu, to, co jsme říkali od začátku. Já myslím, že si všichni rozumíme. Děkuji. Budu rád, když toto ujištění uslyšíme, a můžeme pokračovat v dalším programu tohoto pléna Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak děkuji. Chápu, že o obou bodech usnesení zatím žádáte hlasovat dohromady? Tak to si pak řeknete.

Nyní tedy zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nejprve s přednostním právem paní ministryně Maláčová, a následně půjdeme ty přihlášky, které máme na tabuli. Já mezitím přečtu dvě omluvy. Pan poslanec Farský se omlouvá z důvodu jednání ve volebním kraji do konce dnešního jednání a potom ještě ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se omlouvá od 18.30 z důvodu pracovních záležitostí.

Tak prosím, paní ministryně. Máte puštěný mikrofon, prosím.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, nejprve dovolte, abych vám řekla, že jsem velmi ráda, že se od včerejška podstatným způsobem zklidnily emoce, kterými tato záležitost dofinancování sociálních služeb na rok 2019 byla komentována. Přesto mi dovolte, abych celou řadu věcí, která zazněla tady od pana předsedy Výborného prostřednictvím pana předsedajícího, ale také v médiích v uplynulých dnech, uvedla na pravou míru.

Kalkulace dofinancování sociálních služeb v důsledku navyšování platů v minulém roce a v důsledku výpadku tzv. individuálních projektů, kterou předložila 2. května 2019 Asociace krajů Ministerstvu práce a sociálních věcí a také sociálnímu výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, mluví o výpadku 1,9 miliardy korun. Dle propočtu Ministerstva práce a sociálních věcí, ale také Asociace poskytovatelů sociálních služeb se jedná o následující komponenty. 1. Je to zvýšení zvláštních příplatků, které vzniklo rozhodnutím vlády ze 17. prosince 2018, dopad 638 milionů korun pro kraje. 2. Zvýšení platů o 7 %, nikoliv plánovaných 5, která byla zahrnuta ve státním rozpočtu, dopad 360 milionů korun pro kraje. Celkem bez 2 milionů miliarda korun. 3. Výpadek resp. přerušení individuálních projektů, dopad 900 milionů korun. K tomuto ještě Ministerstvo práce a sociálních věcí vyčíslilo zvýšení zvláštních příplatků a zvýšení platů o 7 %, tak jak to bylo u toho výpadku u krajů, ve výši 81 milionů korun pro Ministerstvo práce a sociální věci, pro tzv. nadregionální sociální služby, které se, jak jistě víte, specializují zejména na občany s poruchou autistického spektra nebo s roztroušenou sklerózou. To znamená, to je složení těch 2 miliard korun, o kterých tu v posledních týdnech mluvíme.

Já bych k tomu chtěla říct následující. Za prvé, miliarda, kterou dáváme spolu s Ministerstvem financí a o které rozhodla včera vláda, plně pokrývá veškeré platy. Je to těch 7 % navýšení místo 5 % a navýšení zvláštního příspěvku. Včera jsme tento krok schválili a vláda bude jednat urychleně v souladu se zákonem, tak aby na začátku měsíce srpna kraje tyto finanční prostředky měly na svých účtech. To znamená, že všichni poskytovatelé sociálních služeb budou mít na konci roku na výplatu svých zaměstnanců. Takže opakuji, že není pravda, že nebude na platy.

Za druhé, klíčový moment, který chci připomenout znovu. Kraje s touto dohodou souhlasí. Téměř před dvěma týdny, bylo to toho 7. června, jsem se dohodla s paní předsedkyní Asociace krajů a kraje dohodu přivítaly. Minulý týden jsem s hejtmany jednala a musím konstatovat, že mně do očí žádný hejtman tuto dohodu nezpochybnil. Takže tuto kritiku nepovažuji za věcnou, ale za součást politického zápasu.

Za třetí, jak už jsem včera uvedla, příkladem může být přístup KDU-ČSL a Zlínského kraje, který v tuto chvíli KDU-ČSL řídí. Zlínský kraj podle našich propočtů - je to dlouhodobá situace - dává pouze, nebo dofinancovává pouze pětinu toho, co je průměr všech ostatních krajů vyjma Prahy, protože Praha dává mnohem více, a tím pádem ten průměr zkresluje. To znamená, že dávají pouze 4 %, dofinancovávají tu alokaci, kterou Zlínskému kraji přiděluje Ministerstvo práce a sociálních věcí. A pokud pan předseda Výborný říká, že nižší procento je dáno tím, že mají jinou strukturu poskytovatelů sociálních služeb, tak to jen dokazuje, že tomu vůbec nerozumí. Zlínský kraj dává jen 4 % toho, co dostává na dotaci od MPSV, a celý republikový průměr je 20 % bez Prahy, s Prahou by byl mnohonásobně vyšší.

Jen pro vaši představu, kolik dávají různé kraje. Zlínský kraj - a bavíme se o číslech za rok 2018 - 3,36 %. Středočeský kraj za rok 2018 - 22,8 %. Liberecký kraj za rok 2018 - 21,18 %. Karlovarský kraj 11,39, Jihomoravský kraj 23,16, Jihočeský kraj 15,62, Kraj Vysočina 16,97, Ústecký kraj 22 %, Plzeňský kraj 11 %, hlavní město Praha 153 %, Pardubický kraj 14,9 %, Olomoucký kraj 25,08 %, Moravskoslezský kraj 18,26 % a Královéhradecký kraj 28,61 %. Vidíte, že ta čísla se značně liší a Zlínský kraj je ze všech krajů včetně hlavního města Prahy opravdu s necelými 4 % na tom nejhůře. A moje otázka zní: Když jde tolik o potřebné, tak proč Zlínský kraj přispívá tak málo? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP