(11.00 hodin)

 

Poslanec Patrik Nacher: Děkuji za slovo, dámy a pánové. Já jsem velmi rád, že tady dneska máme a projednáváme třetí čtení novely zákona o elektronických komunikacích, jakkoliv mě mrzí, že se to nějakou dobu natahovalo. Myslel jsem původně, že už v této době budeme mít zákon dávno schválený a že bude platit od 1. ledna. Vinou různých, nechci říkat jenom obstrukcí, ale natahování různých schůzí se to protáhlo tak, že jsem byl pak nucen tam načíst i ten pozměňovací návrh, aby účinnost byla od 1. dubna 2020, za což já samozřejmě rád nejsem, ale jinak bychom to technicky nebyli schopni zvládnout.

Na druhou stranu je dobře, že tím, že se o tomto zákonu a návrzích celkem mluvilo a zabíralo to mediální prostor, tak to vlastně vyprovokovalo operátory, aby v některých momentech konali už v této chvíli. Nějaké akce zlevňování jsme byli svědky o prázdninách, nějaké nás čekají nyní. Já očekávám, že dojde k zlevňování ještě před 1. dubnem, troufám si říct ještě před koncem roku.

Pokud jde o ta opatření, tak základním cílem, a to si myslím, že je dobře, a jsem rád, že Ministerstvo průmyslu a obchodu a pan ministr ve spolupráci s koaličními poslanci i opozičními tady s kolegou zpravodajem, že se podařila vytvořit norma, jejímž cílem je zvětšit flexibilitu, pružnost pro klienty, aby mohli snadněji přecházet od operátora k operátorovi, a zároveň tím z logiky věci se zvýší i konkurenční boj, který ne vždycky tak fungoval, jak jsme byli svědky. Asi nedosáhneme nikdy stavu, jak je to bankách, kde těch retailových bank, které nabízejí služby pro běžné klienty, je deset až patnáct podle toho, jaké nabízejí produkty. Tady se bavíme o třech operátorech. Nicméně si myslím, že ta opatření v čele se systémem one stop shop, to znamená, že stačí navštívit pouze nového operátora, ten to za mě vyřídí, tak si myslím, že té flexibilitě pomohou. To, že ta samotná změna bude trvat dva dny, a teď tam jsou různé pozměňovací návrhy, které upřesňují, že to budou dva pracovní dny, anebo že to bude zjednodušeně řečeno 48 hodin atd., tak ať už projde jakýkoliv pozměňovací návrh, každopádně to je výrazné zrychlení, které pomůže té věci a pomůže rozhýbat někdy ten zatuchlý a rigidní trh.

Samozřejmě nejzávažnější změna pro lidi je zrušení pokut, které vlastně působily jako kotva v tom, že lidé byli nespokojeni, ale museli tam prostě setrvat v momentě, kdy tam byli dva roky, někdy měli smlouvu na dva roky. Ta pokuta je do tří měsíců pět procent, po třech měsících nula. Co je zásadní informace, si myslím, a co pomůže živnostníkům, neustále tady hovoříme, i u jiných zákonů, že je potřeba živnostníkům pomoci, tak je, že vlastně živnostníci se dávají na roveň fyzických osob, to znamená, že ty pokuty, které dneska nejsou dvacet procent jako u fyzických osob, ale sto procent, tak ti se dostávají na stejnou úroveň. A já si myslím, že to je dobře.

My jsme tento návrh projeli zleva, zprava, zespodu, zezadu jak na výboru, tak zejména na dvou podvýborech, jak tady bylo řečeno, pro ICT a pro ochranu spotřebitele, s tím, že někdy jsme šli do takového detailu, že jsme potom vlastně museli ještě načíst pozměňováky k tomu vlastnímu pozměňovacímu návrhu. Teď narážím na ten ověřovací kód, který má jednoznačně identifikovat klienta tak, aby k té změně skutečně došlo správně a aby tam nedocházelo k nějakému zneužívání. Nicméně právě díky tomu, že jsme se takhle mohli sejít, tak jsme tam byli schopni dodat i některé větší detaily, o kterých se moc nemluví, jako je garance přenosu čísla, bezplatného vrácení kreditu, to je u předplacených karet do třiceti dnů, či srovnávací kalkulačka. To si myslím, že pro lidi bude velmi zásadní věc. Já to znám z toho bankovního prostoru. To znamená, nezávislá srovnávací kalkulačka, jejímž cílem nebude obchod, který nepovede někam, ale jejímž cílem bude najít nejlevnější nabídku na základě nějakých parametrů.

Já vás, kolegyně, kolegové, nebudu zdržovat. Právě v této chvíli vyšla nějaká zpráva, která zastíní zřejmě ten zákon o elektronických komunikacích. Všichni koukáte na mobily. Takže já bych chtěl poděkovat všem za práci nad tímto zákonem a těším se, až bude schválen, a doufám, že ke změně cen a různých tarifů a dat, já jsem se zrovna včera rozčiloval, tak dojde co nejdříve a nebudou muset klienti čekat až do 1. dubna. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Schiller. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Schiller: Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěl navázat na Patrika, který říkal, že všichni koukáme do toho mobilu. Asi si myslím, že by to tady mělo zaznít, a to že na serveru 24 teď vyšla momentálně výborná zpráva pro některé, které asi potěší. Kauza Čapí hnízdo, státní zastupitelství zastavilo trestní stíhání obviněných včetně Babiše. Podrobnosti se připravují. Jenom to jsem chtěl oznámit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Prosím všechny poslance, aby respektovali jednací řád Poslanecké sněmovny a respektovali také to, k čemu je určena faktická poznámka, jak je vymezena. Má se v ní reagovat na to, co bylo řečeno v rozpravě.

Budeme pokračovat v rozpravě. Na řadě je pan poslanec Munzar, připraví se pan poslanec Luzar.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Ještě jednou dobrý den kolegyně a kolegové. Já se vrátím k projednávané novele zákona o elektronických komunikacích a dovolte mi, abych vás seznámil se stanoviskem klubu Občanské demokratické strany k tomuto zákonu. My tento zákon od začátku podporujeme. Jsme rádi, že v rámci hospodářského výboru na většinu věcí koaliční a opoziční poslanci našli shodu, čímž navazuji na Patrika Nachera, a my to podporujeme proto, že to není jenom příjemnější a pro uživatele jednodušší přechod migrací telefonních čísel od jednoho operátora k druhému, ale pro nás je také podstatné umožnit, vidíme to jako zvýšení potenciálu pro zvýšení konkurence a potenciál pro zjednodušení a pro motivaci pro vstup nového operátora na trh, což by konečně mohlo vést ke zlevnění cen mobilních služeb a dat, protože ve srovnání se zahraničím jsou tarify v České republice stále vysoké. A stále je zároveň velký rozdíl mezi tím, co se prezentuje mezi veřejnými nabídkami, ale případně i neveřejnými nabídkami jednotlivých operátorů, nebo i tím, co si pro sebe dokáže vyjednat jednotlivý občan nebo třeba velké státní instituce, jako jsou ministerstva, na rozdíl od občanů.

Tento návrh to sám o sobě všechno nevyřeší. Není to takový pro nás deus ex machina. Bude zejména, pane ministře, záviset na podmínkách pro nového operátora, ale jednodušší převod čísel může být jeden z faktorů. Takový signál pro potenciální zájemce, že již rozdělený trh mezi občany pro stávající operátory není tak zablokován jako dosud. A samozřejmě zvýšení konkurence, potenciál snížení cen a menší svázanost občanů ke stávajícím operátorům, to je pro nás hlavní důvod, proč tento návrh má naši podporu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Po panu poslanci Munzarovi vystoupí pan poslanec Luzar, připraví se pan poslanec Koten. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane předsedající, vážená vládo, pane ministře, dámy a pánové, já možná budu po předřečnících trošku kritický. Tento návrh, který dneska schvalujeme, určitě nebude poslední a neměli bychom upadnout do nějaké euforie, že konečně jsme vyřešili telekomunikační trh a vyřešili jsme cenovou válku mezi operátory, která paradoxně nevede ke snížení cen, ale spíše k udržování, ne-li zvyšování cen. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP