Navržené změny předpisů Sbírky zákonů

Tisky: pouze neukončené, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
634/2004Zákon o správních poplatcích22
586/1992Zákon České národní rady o daních z příjmů21
40/2009Zákon trestní zákoník14
141/1961Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)13
99/1963Občanský soudní řád13
361/2000Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů13
187/2006Zákon o nemocenském pojištění12
262/2006Zákon zákoník práce12
561/2004Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)11
89/2012Zákon občanský zákoník11
455/1991Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)10
117/1995Zákon o státní sociální podpoře10
155/1995Zákon o důchodovém pojištění10
582/1991Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení9
128/2000Zákon o obcích (obecní zřízení)9
131/2000Zákon o hlavním městě Praze9
235/2004Zákon o dani z přidané hodnoty9
111/2006Zákon o pomoci v hmotné nouzi9
236/1995Zákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců8
127/2005Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)8

12345>>ISP (login)