Josef Gemrot

Date of birth: in year 1903
Date of death: in year 1979

Seznam činností

National Assembly

Záznam jmenného rejstříku

GEMROT Josef

L

XVIII. vol. kraj - Ostrava

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 13.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. bran., hosp. plán., kontr. 2LP, kontr. 5LP, mandát. a rozp.

Zpravodajem:

mandát výb. (ústní zpráva)

(zbavení mandátu posl. Frant. Nováka (L).

83, 10. III. 1954; 131.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o Československé poště, národním podniku (t. 317).

32, 16. VI. 1949; 17.

o zákonu o státních pracovních zálohách (t. 605).

60, 19. XII. 1951; 60.

o prohlášení předsedy vlády V. Širokého ze dne 16. IV. 1953 o programu vlády.

73, 17. IV. 1953; 21.

o prohlášení předsedy vlády V. Širokého z 15. IX. 1953.

78, 16. IX. 1953; 47.

o zákonech o národních výborech (t. 756, 757, 758).

82, 3. III. 1954; 55.ISP (příhlásit)