Vladimir Tichota

Date of birth: in year 1899

Seznam činností

(czech name) Prozatimni Narodni shromazdeni republiky Ceskoslovenske

Záznam jmenného rejstříku

TICHOTA Vladimír

NS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 13.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. rozp., soc.-pol. a techn.-doprav.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o poskytnutí pohraničního přídavku, t. 329.

45, 9. IV. 1946; 5.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 359

(návrh Zápotockého, E. Erbana, Sovy, Vandrovce, Dr. Pátkové, Dr. Dolanského, Dr. Pešky a Dr. Bunži na vydání zákona o zvláštních služebních přídavcích soudců a soudních zaměstnanců).

48, 12. IV. 1946; 9.

soc.-pol. výb. zpr. t. 427.

(zákon, jímž se zatímně upravují platové a některé služební poměry vojenských a četnických gážistů).

53, 16. V. 1946; 18.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o zvláštním přídavku státním a některým jiným veřejným zaměstnancům, jakož i poživatelům stát. odpočivných (zaopatřovacích) platů (t. 38).

14, 12. XII. 1945; 6.

Interpelace:

ve věci urychleného vyřízení žádostí pozůstalých po umučených a popravených o důchody vdovské, sirotčí a předků,

t. 59. 16, 18. XII. 1945; 3.

odpov. t. 279. 40, 26. III. 1946; 53.

ve věci provádění dekretu presidenta republiky č. 53/1945 Sb. o odčinění křivd čs. veřejným zaměstnancům,

t. 225. 40, 26. III. 1946; 3.

o otázkách spojených s renominační, pokud se týče nominační akcí stát. a veřejných zaměstnanců,

t. 331. 45, 9. IV. 1946; 27.

ve věci rostoucího pobouření všech Pražanů nad hromadným přihlašováním se Němců o naši státní příslušnost v Praze,

t. 373. 49, 7. V. 1946; 13.ISP (příhlásit)