JUDr. Lev Winter

Soubor NAD35#3035#foto#001.jpg

Date of birth: in year 1876
Date of death: in year 1935

Seznam činností

(czech name) Narodni shromazdeni ceskoslovenske

(czech name) Klub

Záznam jmenného rejstříku

Parlamentní činnosti

Vystoupení na plénu

Interpelace a dotazy na vláduISP (příhlásit)