Julius Duris

Date of birth: in year 1904

Seznam činností

(czech name) Narodni shromazdeni Ceskoslovenske socialisticke republiky

Záznam jmenného rejstříku

ĎURIŠ Július

KSČ

138 (Jihomoravský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 6.

Volba ověřena 2, 11. 7. 1960; 39.

Jmenován ministrem financí.

2, 12. 7. 1960; 129.

Resignoval 20. 9. 1963.ISP (příhlásit)