JUDr. Jan Nemec

Date of birth: in year 1913

Seznam činností

(czech name) Ustavodarne Narodni shromazdeni republiky Ceskoslovenske

Záznam jmenného rejstříku

NĚMEC Jan, JUDr.

SD

Nastoupil za Bernarda Viléma, JUDr., který se vzdal mandátu.

Slib vykonal 97, 17. III. 1948; 3.

Volba verifikována 105, 16. IV. 1948; 4.

Byl členem výb. práv. a úsp. kom.

Zpravodajem:

práv. výb. zpr. t. 1226

(zákon o národních umělcích).

111, 6. V. 1948; 6.

práv. výb. zpr. t. 1215

(zákon o likvidaci právních poměrů německé evangelické církve v Čechách, na Moravě a ve Slezsku).

111, 6. V. 1948; 19.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o národním pojištění (t. 1144).

103, 14. IV. 1948; 30.

o zákonu o hospodaření s byty (t. 1191).

108, 28. IV. 1948; 28.

o úst. zákonu: Ústava Československé republiky (t. 1227).

112, 7. V. 1948; 50.ISP (příhlásit)