Frantiska Hrusovska

Date of birth: in year 1914

Seznam činností

(czech name) Prozatimni Narodni shromazdeni republiky Ceskoslovenske

Záznam jmenného rejstříku

HRUŠOVSKÁ Františka

KSS

Slib vykonala 1, 28. X. 1945; 8.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byla členkou výb. inic., rozp., zdrav. a zeměd.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 356 za omluv. Dr. Rohaľa-Iĺkiva

(Dohoda mezi Československem a Maďarskem o výměně obyvatelstva a Dodatek k Dohodě mezi Československou republikou a Maďarskou republikou o výměně obyvatelstva, podepsané v Budapešti dne 27. II. 1946).

48, 12. IV. 1946; 14.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o dani z obratu (t. 157).

322, 20. II. 1946; 27.ISP (příhlásit)