Ing. Jozef Styk

Date of birth: in year 1897
Date of death: in year 1965

Seznam činností

(czech name) Prozatimni Narodni shromazdeni republiky Ceskoslovenske

Záznam jmenného rejstříku

STYK Jozef, Ing.

DS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 5.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. techn.-doprav.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

44, 29. III. 1946; 36.ISP (příhlásit)