Blazej Vilim

Date of birth: in year 1909
Date of death: in year 1976

Seznam činností

(czech name) Prozatimni Narodni shromazdeni republiky Ceskoslovenske

Záznam jmenného rejstříku

VILÍM Blažej

SD

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 10.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. rozp.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády F. Fierlingera z 9. XI. 1945 o programu vlády.

6, 13. XI. 1945; 6.

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301) a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

40, 26. III. 1946; 28.ISP (příhlásit)