Frantisek Skola

Date of birth: in year 1892

Seznam činností

National Assembly

Záznam jmenného rejstříku

ŠKOLA František

IX. voleb. kraj

K, KL

Nastoupil za Hirschla E., jenž byl zbaven mandátu.

Volba verifikována 78, 4. V. 1927; 890, IV.

Slib vykonal 61, 15. II. 1927; 1583, III.

Byl členem výb. rozp. - soc.-pol. a zeměd.

Přestal býti členem klubu poslanců komunistické strany v Československu a stal se členem klubu poslanců komunistické strany Československa (Leninovců) 3. VI. 1929.

201, 6. VI. 1929; 3, VIII.

Návrhy:

aby těžce poškozeným občanům v obci Věšín pod Třemšínem byla poskytnuta pomoc okamžitě z prostředků státních, t. 1786.

161, 18. IX. 1928; 3, VI.

Řeč v rozpravě:

o zákonech o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 1007), o stabilisačních bilancích (t. 1002) a o přímých daních (t. 1000); rozprava podrobná, část čtvrtá.

81, 6. V. 1927; 1312, IV.

o zák. o stavebním ruchu (t. 1484), o ochraně nájemníků (t. 1485) a o odkladu exekučního vyklizení místností (t. 1486)

136, 16. III. 1928; 15, VI.

o zákonu, jímž se doplňuje zákon ze dne 28. III. 1928, č. 43 Sb. z., o stavebním ruchu (t. 1839); mluví o persekusi komunistického tisku.

172, 6. XI. 1928; 11, VII.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1845 a k t. 1845).

173, 7. XI. 1928; 53, VII.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. pro přestupky v Praze (přestupek podle § 3 a § 19 zákona shromažďovacího ze dne 15. XI. 1867, č. 135 ř. z.).

75, 26. IV. 1927; 669, IV.

zpr. t. 1266; zprav. V. Votruba;

nevydán 129, 8. II. 1928; 56, V.

okres. s. ve Strakonicích (přestupek podle § 3 a § 19 shromažďovacího zákona).

84, 9. VI. 1927; 1579, IV.

zpr. t. 1272; zprav. V. Košek;

nevydán 131, 10. II. 1928; 46, V.

kraj. s. v Čes. Budějovicích (přestupek urážky úřadu podle § 496 tr. z. a čl. V zákona z r. 1863, č. 8 ř. z., přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky a zločiny podle § 1, odst. I, § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky a § 159 vojenského tr. z.).

101, 14. VII. 1927; 2727, IV.

zpr. t. 2082; zprav. dr Halla;

nevydán 196, 2. V. 1929; 45, VIII.

kraj. s. v Písku (zločin podle § 15, č. 3 a přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky).

102, 25. X. 1927; 18, V.

zpr. t. 1539; zprav. J. Tůma;

nevydán 15, 14. VII. 1928; 3-4, VI.

okres. s. v Písku (přestupek podle § 23, odst. II tiskového zákona ze dne 17. XII. 1862, č. 6 ř. z. z r. 1863).

120, 17. I. 1928; 11, V.

okres. s. v Písku (přestupky podle § 23 tiskového zákona a podle §§ 3 a 19 zákona shromažďovacího).

120, 17. I. 1928; 12, V.

zpr. t. 1634; zprav. dr Ravasz;

nevydán 160, 17. IX. 1928; 5, VI.

okres. s. ve Vimperku (přestupek podle § 491 tr. z. a čl. V zákona ze dne 17. XII. 1862, č. 8 ř. z. z r. 1863).

140, 12. VI. 1928; 18, VI.

zpr. t. 1909; zprav. dr Ravasz;

nevydán 191, 13. III. 1929; 6-7, VII.

okres. s. ve Strakonicích (přestupek podle §§ 3 a 19 zákona ze dne 15. XI. 1867, č. 135 ř. z.).

140, 12. VI. 1928; 18, VI.

zpr. t. 2075; zprav. dr Halla;

nevydán 203, 11. VI. 1929; 20, VIII.

kraj. s. v Písku (přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky a přestupek podle § 491 tr. z. a čl. V zákona ze dne 17. XII. 1862, č. 8 ř. z. z r. 1863).

140, 12. VI. 1928; 19, VI.

kraj. s. v Písku (zločin podle § 15, č. 3 a přestupek podle § 15, č. 4 zákona na ochranu republiky).

157, 6. IX. 1928; 10, VI.

okres. s. ve Strakonicích (přestupek podle § 312 tr. z.).

157, 6. IX. 1928; 10, VI.

kraj. s. v Písku (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky a přestupek podle § 15, č. 4 téhož zákona).

157, 6. IX. 1928; 11, VI.

kraj. s. v Jihlavě (zločin podle § 15, č. 3 a přečiny podle § 14, č. 5 a § 18, č. 2 zákona na ochranu republiky).

173, 7. XI. 1928; 3, VII.

kraj. s. v Plzni (pořádková pokuta svědecká).

194, 25. IV. 1929; 16, VIII.

kraj. s. v Plzni (přečin proti bezpečnosti cti podle §§ 488 a 491 tr. z. a podle § 1 tiskové novely z 30. V. 1924, č. 124 Sb. z.).

205, 13. VI. 1929; 5, VIII.ISP (příhlásit)