Arnold Janda

Soubor NAD35#0985#foto#001.jpg

Date of birth: in year 1853
Date of death: in year 1920

Seznam činností

(czech name) Narodni shromazdeni ceskoslovenske

Committee

(czech name) Klub

Záznam jmenného rejstříku

Parlamentní činnosti

Členství v parlamentních orgánech - potvrzení na plénu

PředkladatelemISP (příhlásit)