PhDr.h.c. Josef Machar

Soubor NAD35#1584#foto#001.jpg

Date of birth: in year 1864
Date of death: in year 1942

Seznam činností

(czech name) Narodni shromazdeni ceskoslovenske

Committee

(czech name) Klub

Záznam jmenného rejstříku

Parlamentní činnosti

Členství v parlamentních orgánech - potvrzení na plénu

Předkladatelem


návrhy tištěné:

návrhy čtené na plénu:

Vystoupení na plénu

Interpelace a dotazy na vláduISP (příhlásit)